Ktetaichinh’s Blog

May 27, 2010

Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:48 pm
Tags: ,
Cập nhật lúc : 1:45 PM, 26/05/2010
Luật Cư trú và những nghị định hướng dẫn đã góp phần giải quyết nhanh chóng quyền lợi của nhân dân liên quan đến hộ khẩu, thường trú, tạm trú…

Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Đối với chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, Tp.HCM phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/người.

Đây là những nội dung quan trọng được Chính phủ quy định tại Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Các quy định mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2010.

Cụ thể, các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị nghiêm cấm trước đây gồm 5 trường hợp, nay được sửa đổi, bổ sung thêm 2 trường hợp: Cho người khác nhập hộ khẩu vào sổ hộ khẩu, chỗ ở của mình để trục lợi hoặc cho nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở, nhưng không đảm bảo diện tích sàn tối thiểu trên đầu người theo quy định; ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động không thuộc doanh nghiệp của mình để nhập hộ khẩu.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đây cũng là nội dung mới được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 của Nghị định 107/2007/NĐ-CP trước đây.

Về nơi cư trú của công dân, trước đây chỉ quy định: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.  Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật”.

Nay, nghị định mới đã bổ sung thêm quy định: mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Đối với chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, Tp.HCM phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/người.

Giấy tờ chứng minh để đăng ký thường trú, tạm trú

Ngoài 10 loại giấy tờ khác đã được quy định tại khoản 1 Điều 5 thì giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú còn bao gồm cả giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã).

Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố Hà Nội, Tp.HCM trong hợp đồng phải ghi rõ diện tích cho thuê, mượn, ở nhờ.

Đối với giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú chỉ cần là một trong những giấy tờ quy định tại khoản 1 nói trên, trừ trường hợp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp là hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân thì hợp đồng đó không cần công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã. Ngoài ra, cần văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giấy tờ quy định nói trên.

Tạm trú liên tục một năm tại chỗ ở hợp pháp là điều kiện để đăng ký thường trú

Đối với điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, trước đây quy định tạm trú liên tục tại một chỗ ở tại thành phố trực thuộc Trung ương mà thời hạn tạm trú tại chỗ ở đó từ một năm trở lên; hoặc tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau tại thành phố trực thuộc Trung ương mà thời hạn tạm trú tại tất cả các chỗ ở đó từ một năm trở lên.

Theo nghị định mới, công dân sẽ được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương nếu công dân đó đang tạm trú có đủ các điều kiện: Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương và tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên; nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Nghị định mới cũng quy định rõ, giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là một trong các giấy tờ sau: Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an; xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn về thời gian và nơi đăng ký tạm trú (đối với các trường hợp đăng ký tạm trú nhưng không cấp sổ tạm trú).

Luật Cư trú đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Chính phủ cũng đã có Nghị định số 107/2007/NĐ-CP, ngày 25/6/2007, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

(Theo Chinhphu.vn, VnEconomy)

March 15, 2010

Đất phi nông nghiệp sẽ được tính thuế như thế nào?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 5:13 pm
Tags: , ,

Theo dự luật, thuế suất đối với đất ở tính theo năm được tính ở mức 0,03% với diện tích trong hạn mức

Tại kỳ họp Quốc hội thứ bảy tới đây, dự án Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ được trình Quốc hội, thay cho dự án Luật Thuế nhà đất đã được xem xét từ kỳ họp trước.

Việc sửa tên gọi của dự thảo luật này xuất phát từ việc chưa đưa nhà ở vào diện chịu thuế, sau khi tiếp thu ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/3, dự án Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm 4 chương và 13 điều, có hiệu lực từ 1/1/2012.

Theo đó, đối tượng chịu thuế là đất phi nông nghiệp, bao gồm: đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp, bao gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Dự thảo luật cũng quy định 6 đối tượng không thuộc diện chịu thuế, trong đó có đất xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh… Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quy định này “quá thoáng”, cần phải được tính toán kỹ hơn.

Về thuế suất đối với đất, theo quy định tại dự luật, thuế suất đối với đất ở tính theo năm được tính ở mức 0,03% với diện tích trong hạn mức; 0,06% với phần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá ba lần hạn mức và 0,1% cho phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (tăng 0,01% so với dự luật đã trình Quốc hội).

Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư áp dụng mức thuế suất là 0,03%. Mức này cũng được áp dụng đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Riêng đối với đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, đất để hoang hóa áp dụng thuế suất là 0,1%.

Dự luật cũng quy định giá của 1m2 đất chịu thuế là giá đất theo mục đích sử dụng đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư (bao gồm cả trường hợp vừa để ở vừa để kinh doanh) thì giá tính thuế được xác định bằng việc áp dụng hệ số phân bổ chia đều cho các tầng chịu thuế.

Theo dự thảo luật, kể từ ngày luật này có hiệu lực, Pháp lệnh Thuế nhà đất năm 1992và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế nhà, đất năm 1994 sẽ hết hiệu lực thi hành.

March 12, 2010

Tôi không tin vào nhà giá rẻ!

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 9:02 pm
Tags: , , ,

10/03/2010 10:41:36

Làm thế nào để có được một căn nhà ở cho người có thu nhập thấp? Đủ điều kiện nhưng phải chờ đến khi nào? Những căn nhà này chất lượng thế nào? Số báo này, KH&ĐS sẽ chuyển tải tới bạn đọc những ý kiến đóng góp của chuyên gia trong cuộc cũng như ngoài cuộc về dự án nhà ở xã hội nhằm làm cho càng ngày càng có nhiều người được hưởng lợi từ dự án này.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: Nhà xã hội phải đến đúng đối tượng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam

Bộ Xây dựng đã có hẳn thông tư 36 hướng dẫn đối tượng và điều kiện mua nhà ở xã hội.

Tất cả các đối tượng đăng ký phải có xác nhận của địa phương, có sự chấm điểm. Do đợt đầu có 800 căn hộ mang ra bán nên sức ép là không thể tránh khỏi.

Có một số người kêu ca về chuyện khó mua được nhà xã hội dù đã hội tụ đủ điều kiện.

Cần phải nhớ rằng 90/100 điểm trong thang điểm Bộ Xây dựng quy định thì các đối tượng đã hội tụ đủ nhưng nhiều đối tượng chỉ mắc 10/100 điểm là do chính quyền địa phương quy định, việc này thì chúng tôi không can thiệp được mà địa phương phải tự điều chỉnh.

Về giá của nhà ở xã hội, hiện có một bất hợp lý mà nhiều doanh nghiệp kêu ca. Giá nhà là do chi phí của doanh nghiệp cấu thành nên.

Nhiều doanh nghiệp do áp dụng khoa học kỹ thuật nên giảm được giá xây dựng, điều đó đồng nghĩa với giá nhà hạ.

Dự kiến trong năm 2010 những ngôi nhà ở thu nhập thấp đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng như nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Việt Hưng, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Vĩnh Yên, 16 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM… tất cả những dự án này đều đang được người dân mong đợi.

Tuy nhiên, trong chính sách, do việc quy định lợi nhuận từ giá nhà tỷ lệ thuận với giá bán nên nhiều doanh nghiệp không muốn hạ giá nhà. Bất hợp lý này đang được chúng tôi điều chỉnh lại.

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề nhà ở, theo tôi, người dân cũng cần phải thay đổi quan điểm từ sở hữu sang thuê, mượn.

Chưa có nước nào nghèo như chúng ta mà 94% người dân lại sở hữu nhà trong khi ở Nhật, Mỹ tỷ lệ này chỉ chiếm 35%

Ông Nguyễn Mạnh Hà (cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản): Đã có tín hiệu vui về nhà ở xã hội

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này các dự án nhà ở xã hội đã khởi công đều triển khai đảm bảo tiến độ, nhiều dự án đã hoàn thành xây dựng phần móng, đặc biệt một số dự án triển khai sớm đã xây dựng lên tầng 4 – 5 công trình.

Ông Nguyễn Mạnh Hà
Ông Nguyễn Mạnh Hà

Tuy nhiên, việc thực hiện giải ngân đến nay mới đạt khoảng 50% số vốn được bố trí. Băn khoăn nhất của người dân hiện nay là giá bán những căn nhà này.

Tôi xin nói rõ là giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009…

Nguyên tắc xác định giá này nhằm đưa ra mức giá trần để đảm bảo phù hợp với điều kiện thu nhập của các đối tượng có thu nhập thấp.

Hiện nay, trình tự và thủ tục triển khai dự án ở các địa phương còn chậm, thậm chí còn gây khó khăn cho các nhà đầu tư tham gia dự án, do đó tiến độ triển khai dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp chưa được như mong muốn.

Chị Hoàng Thu Hằng (tập thể Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội): Tôi không tin vào nhà giá rẻ!

Chị Hoàng Thu Hằng.
Chị Hoàng Thu Hằng.

Cách đây 3 năm, khi tôi có nhu cầu mua nhà riêng, đọc báo tôi thấy nhà ở xã hội có khoảng 200 – 300 triệu đồng/nhà, không thể tin được.

Hơn nữa, nhà ở giá rẻ kiểu này toàn ở nơi xa, kiểu như ở Hà Tây (cũ) nên không tiện cho công việc.

Kể cả muốn mua nhà giá rẻ nhưng không quen biết, khó mà mua được đúng giá ban đầu…

Nói chung, kiểu gì cũng không yên tâm. Nên tôi đã mua nhà  bình thường, sau đó sửa sang lại.

Hiện tôi cảm thấy yên tâm với ngôi nhà của mình.

Điều kiện và đối tượng được mua nhà ở xã hội
Đối tượng được mua nhà ở xã hội là những người có thu nhập thấp, thu nhập này phải nhỏ hơn mức thu nhập trung bình do từng địa phương ban hành. Phải là những người chưa có nhà ở hoặc những người có khó khăn về nhà ở, diện tích ở dưới 5m2/đầu người.

Những người này có đơn xin mua nhà ở xã hội, có xác nhận của cơ quan, xác nhận của địa phương về điều kiện ở để nộp cho các công ty kinh doanh nhà. Những người thu nhập thấp đã được mua nhà thì trong vòng 10 năm không được bán, nếu hết nghèo thì bán lại cho Nhà nước.

February 27, 2010

Tham nhũng đất đai: Do cơ chế giám sát chưa mạnh

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 2:38 pm
Tags: , , , ,

TT – Hàng loạt quan chức bị kỷ luật do vi phạm về đất đai, kèm theo đó là những vụ khiếu kiện kéo dài, theo TS Vương Quân Hoàng, Đại học Tổng hợp Brussels, Bỉ, phần lớn là do người ta vẫn bưng bít được thông tin và không nghĩ có thể bị phát hiện. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng nói:

TS Vương Quân Hoàng – Ảnh: X.LONG

– Đất đai cần được nhận diện như một đối tượng của tham nhũng để có biện pháp phòng chống tương xứng. Ai được hỏi tính hợp lý của dự án? Ai được hỏi giá đất đền bù bao nhiêu là hợp lý, rồi việc thu hồi, mua bán có làm lợi cho quan chức nào? Khi từng thông tin trên phải được công bố, cơ chế giám sát rõ thì nguồn lực của nhà nước được bảo toàn và người dân cũng được lợi.

* Thưa ông, hiện quyền phân, giao, cho thuê đất đều nằm trong tay các chủ tịch UBND tỉnh, huyện… Phải chăng đó là điều khiến những người có quyền lực rất dễ tham nhũng đất đai?

Tiến sĩ Vương Quân Hoàng – nghiên cứu viên cấp cao của Trung tâm Emile Bernheim, Đại học Tổng hợp Brussels, Bỉ. Ông Hoàng nguyên là cán bộ Ngân hàng Thế giới tại VN từ 1996-2002; bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Brussels năm 2004 về đề tài thống kê kinh tế lượng về chuỗi thời gian tài chính. Hiện TS Hoàng đang tham gia nhiều chương trình, dự án nghiên cứu về kinh tế VN của Trung tâm Emile Bernheim.

– Có nhiều loại quyền lực khác nhau, các ông chủ tịch có quyền lực hành chính, đó chỉ là một trong 12 quyền lực được định nghĩa, trong đó có quyền lực thông tin, quyền lực cưỡng chế, quyền can thiệp, quyền lực chuyên gia, quyền lực tiền bạc, quyền lực do quan hệ…

Tất cả quyền lực trên đều có thể kiếm lợi bất chính từ đất đai. Ông chủ tịch có thể ký, một ông chuyên gia, với quyền góp ý, cũng có thể thu lợi lớn. Nguy hiểm nhất là các quyền lực trên cấu kết với nhau hòng trục lợi.

Vấn đề là khi có những người hưởng lợi thì sẽ có người bị hại. Khi một khu đất từ giá vài trăm ngàn đồng/m2, sau khi chuyển từ tay người nông dân sang người khác bỗng tăng lên vài chục triệu đồng/m2 thì rõ ràng người dân chịu thiệt.

* Sự không sòng phẳng với người dân đang là nguyên nhân chính khiến các quan chức dễ tham nhũng đất đai, như vậy quyền của người dân cần thay đổi?

– Nếu người ta cố tình trục lợi thì thực tế các quan chức có thể tạo bất công ở mọi khâu liên quan đến đất đai. Một mặt, việc thu hồi đất đang mang vóc dáng thị trường là sẽ trả bằng tiền, nhưng mặt khác nó hoàn toàn mang tính chất hành chính, qua quyết định hành chính.

Theo tôi, cần hiểu rõ và hiểu đúng hơn về quyền sở hữu của người dân. Đất đai là của Nhà nước nhưng khi đã trao quyền sử dụng cho một người, Nhà nước đã bắt đầu đấu giá đất theo giá thị trường thì khi thu hồi anh cũng phải có cơ chế thật sự thị trường. Nhưng thực tế hiện nay, chúng ta lại áp dụng hoàn toàn lối tư duy cũ, cách làm không thị trường khi thu hồi đất. Một người đến mua nhà của ông A, nếu cần quá thì phải tăng giá lên để mua được.

Nhưng một quyết định thu hồi đất thì không phải làm như vậy. Nếu chính quyền cần mảnh đất của ông A để cung cấp một dịch vụ công nào đó, thì phải hiểu hàng triệu người đóng thuế phải chấp nhận bù cho ông A một khoản tương xứng để được cung cấp một dịch vụ công đang cần đất kia. Khi công bằng, áp dụng cơ chế thị trường cho mọi loại hình giao dịch đất đai thì quan chức hay ai đó có mua, nhà nước cũng thu được nguồn lợi tương tự.

Đất do người dân khai phá ở An Nhơn, Châu Thành (Đồng Tháp) bị UBND huyện Châu Thành thu hồi giao cho cán bộ nuôi cá  – Ảnh: Đ.VỊNH

* Từ thực tế tham nhũng đất đai cho thấy cơ chế giám sát nguồn lực đất đai chưa đủ mạnh?

– Chính xác là như thế. Muốn giám sát, đầu tiên phải biết thông tin. Nhiều người đã có tài sản cực kỳ lớn nhờ tiếp cận được thông tin sớm. Thế thì mặt trái của nó là đã có người sử dụng quyền chặn luồng thông tin đó. Nếu chuyện lình xình nào được báo chí nhắc đến thì chuyện đó về cơ bản sẽ được giải quyết khá nhanh. Nhưng chỉ thi thoảng mới có những thông tin ra báo chí nên hệ quả là các thiết chế xử lý chỉ được lập để xử khoảng 30-40 vụ/năm. Nó cũng giống chuyện thiết chế để có cuộc ra quân làm đẹp thành phố trong ba ngày, trong khi để sạch trong 365 ngày nó phải rất khác. Nó không thể xuất phát từ việc ra một chỉ thị, hô một quyết tâm.

* Tham nhũng đất đai có xu hướng tăng một phần vì xử lý đôi khi rất khó?

– Đất đai bao giờ cũng tác động đến rất nhiều người nên cần được xử lý một cách nghiêm khắc. Gần đây ở bên Mỹ có một thị trưởng không ra quyết định nhưng bằng ảnh hưởng của mình, ra đề nghị tác động khiến một con đường vòng qua một khu casino. Chỉ cần chứng minh có quan hệ đủ gần để có thể nghi ngờ anh có động cơ mờ ám, ông thị trưởng đã ngay lập tức bị mất chức. Cơ chế giải quyết của họ khắt khe đến như vậy nhưng cũng chưa chắc đã đảm bảo 100% ngăn ngừa được tham nhũng liên quan đến đất đai. Nhưng ít nhất cơ chế giải quyết những bất minh về đất đai của những công chức VN, theo tôi, cũng cần được giải quyết mạnh mẽ như thế.

CẦM VĂN KÌNH – XUÂN LONG thực hiện

February 11, 2010

Đánh thuế nhà sẽ thiếu tính khả thi

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 5:00 am
Tags: , ,

Ngày 8.2 một số đoàn ĐBQH kết thúc việc lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Thuế nhà, đất. Tại Bắc Ninh, các ý kiến chung thống nhất, không nên đưa nhà ở vào diện đối tượng chịu thuế vì trong điều kiện thu nhập, mức sống của đại đa số người dân còn thấp, tình hình kinh tế chưa ổn định, việc triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người dân chưa được tốt, vì vậy đánh thuế nhà sẽ thiếu tính khả thi.

Về diện tích tính thuế và giá trị tính thuế đối với nhà ở, thống nhất phương án khởi điểm tính thuế đối với diện tích từ 200m2 trở lên. Cũng nhiều ý kiến cho rằng, chỉ thu thuế từ căn nhà thứ hai trở đi vì đối tượng thuộc diện chịu thuế hẹp, phương pháp tính, thu thuế đơn giản. Mặt khác, bảo đảm cho mỗi người dân được sở hữu một căn nhà không thuộc diện chịu thuế.

Tại Kiên Giang, về vấn đề đối tượng chịu thuế, nhiều ý kiến cho rằng, nếu đưa nhà ở vào đối tượng chịu thuế để góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ nhà, từng bước kiểm soát, điều tiết hợp lý nguồn thu vào NSNN thì căn cứ tính thuế nên dựa trên giá tính thuế, thuế suất đối với diện tích đất ở theo quy mô diện tích đất chứ không nên theo hạn mức sử dụng đất và cần tính đến yếu tố vùng, miền.

Tại Vĩnh Phúc, ý kiến chung đề nghị chưa nên đưa nhà ở vào diện đối tượng chịu thuế vì việc xác định đúng giá trị nhà rất phức tạp, hơn nữa nếu đánh thuế nhà sẽ dẫn đến tình trạng thuế chồng thuế, không công bằng trong việc thu thuế, bởi thực tế nhiều tài sản có giá trị hơn nhà vẫn chưa bị đánh thuế; để chống đầu cơ tích trữ nhà, đất nên điều tiết trong Luật Kinh doanh bất động sản là đủ. Nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ cách tính thuế, trong đó phải phân chia nhà, đất theo vùng, miền để áp dụng mức thuế phù hợp chứ không nên áp dụng chung như trong dự thảo luật.

February 3, 2010

Những trường hợp nào không bị thu hồi đất tại Hà Nội

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:31 pm
Tags: ,

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Quy định này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng dự án thu hồi đất sai quy định.

Nhằm hạn chế tình trạng nhiều dự án kinh tế “núp bóng” chính quyền thu hồi đất tràn lan sai quy định, quy định này – được áp dụng từ ngày 28/1/2010 – đã chỉ rõ các trường hợp cụ thể mà Nhà nước sẽ không ban hành quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế.

Đó là các trường hợp sử dụng đất không thuộc lĩnh vực sau:

– Xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; các dự án kinh tế quan trọng do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), dự án sử dụng 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;

– Sử dụng đất để làm mặt bằng di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc theo quy hoạch mà không thể bố trí vào khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công cộng, dự án khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp;

– Dự án chủ đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, các dự án thuộc phạm vi trên nhưng chủ đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất Nhà nước cũng không ban hành quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, những trường hợp nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án mà làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp phải được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư đối với từng dự án.

Việc giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế chỉ được tiến hành sau khi Nhà nước đã thu hồi một phần hoặc toàn bộ diện tích đất quy hoạch mở rộng khu đô thị hiện có hoặc quy hoạch xây dựng khu đô thị mới.

Hạn mức và điều kiện giao đất xây dựng nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn cũng được quy định cụ thể trong quyết định. Theo đó, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có hộ khẩu thường trú tại xã, có khó khăn về nhà ở do diện tích bình quân đất ở cho một hộ gia đình nhỏ hơn diện tích ở bình quân theo hạn mức tối đa giao đất ở mới cho một hộ gia đình; chưa được xét duyệt giao đất ở giãn dân nông thôn hoặc giao đất xây dựng nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn lần nào.

Hộ gia đình có đông nhân khẩu (từ 8 nhân khẩu trở lên) hoặc có hai cặp vợ chồng trở lên đang sử dụng nhà ở trên cùng một thửa đất ở, có khó khăn về nhà ở do diện tích bình quân đất ở cho một hộ gia đình nhỏ hơn diện tích đất ở bình quân theo hạn mức tối thiểu giao đất ở mới cho một hộ gia đình (4 nhân khẩu); không đủ diện tích để tự tách hộ xây dựng nhà ở độc lập trên cùng thửa đất và trước đó gia đình chưa chuyển nhượng một phần thửa đất ở cho người khác.

Phụ nữ có khó khăn trong việc xây dựng gia đình, vẫn ở chung với bố mẹ đẻ hoặc anh, chị, em, nếu đã tách hộ và thực sự có nhu cầu về đất ở mà gia đình không còn đủ diện tích đất để xây dựng nhà ở, thì có thể xem xét giải quyết giao đất ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn bằng 50% so với hạn mức đất ở/hộ theo từng vùng.

January 7, 2010

DN điều ‘kêu cứu’ vì bị đề nghị thu hồi đất

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:39 am
Tags: ,
Công ty cổ phần Chế biến hạt điều Lạc Long Quân (trụ sở tại 168/11 – Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng phản đối nội dung kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đồng thời kêu cứu các cơ quan hữu quan xem xét quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng là TP.HCM và Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đại diện Công ty cổ phần Chế biến hạt điều Lạc Long Quân (gọi tắt là Công ty Lạc Long Quân) cho rằng, việc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM kiến nghị thu hồi hơn 4.338 m2 đất mà Công ty đã thuê từ năm 1977 đến nay là không hợp lý và đẩy doanh nghiệp (DN) vào con đường phá sản, vì DN đã đầu tư gần 60 tỷ đồng cho Dự án Trường Trung học tư thục Duy Tân (đã được một số ban, ngành chấp thuận chủ trương đầu tư).

Công ty Lạc Long Quân tiền thân là Xí nghiệp Chế biến hạt điều (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được Nhà nước cho thuê khu đất hơn 4.338 m2 tại số 168/11 – đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) để quản lý sử dụng làm cơ sở sản xuất.

Theo chủ trương, năm 2001, đơn vị này được cổ phần hóa theo hình thức Nhà nước bán toàn bộ giá trị hiện có thuộc vốn Nhà nước tại DN để chuyển thành Công ty cổ phần Hạt điều.

Năm 2003, TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt danh sách các DN cần phải di dời ra ngoại thành, trong đó có Công ty Lạc Long Quân, đồng thời quy hoạch khu đất trên làm trường dạy nghề.

Nắm được thực tế này, Công ty Lạc Long Quân đã xin đăng ký bổ sung chức năng đào tạo dạy nghề bậc trung học và kiến nghị cơ quan chức năng được thuê đất dài hạn để hướng đến đầu tư xây dựng Dự án Trường Trung học tư thục  Duy Tân.

Hướng đi của Công ty Lạc Long Quân đã nhận được sự đồng thuận của các sở, ngành TP.HCM như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương bình và Xã hội…, trong đó, ngày 1/2/2007, UBND quận 11 đã có Công văn 142/UBND – TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM khẳng định việc Công ty Lạc Long Quân có nhu cầu thuê đất dài hạn để xây dựng Trường Trung học tư thục Duy Tân là phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Để có nguồn lực tài chính thực hiện việc di dời và đầu tư Dự án Trường Trung học tư thục Duy Tân, tháng 9/2008, Công ty Lạc Long Quân đã có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Ngô Triều Vân để ông Vân trở thành cổ đông của Công ty và bỏ tiền ra thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học tư thục Duy Tân.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phần này đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng có dấu hiệu chuyển nhượng đất sai quy định và kiến nghị thu hồi khu đất trên giao cho quận 11 quản lý sử dụng theo quy hoạch được duyệt cũng là xây dựng trường học.

Theo ông Ngô Triều Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty Lạc Long Quân, việc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị thu hồi khu đất mà Công ty đã thuê của Nhà nước từ trước đến nay là không có lý do chính đáng.

“Nếu rà soát 12 trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại Điều 38, Luật Đất đai, thì Công ty không vi phạm. Mặt khác, việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty chỉ là hình thức vận động nguồn lực tài chính, chứ không làm thay đổi bản chất hoạt động, cũng như tên doanh nghiệp, nên không thể nói Công ty có dấu hiệu chuyển nhượng đất sai quy định”, ông Vân nói và cho rằng, Công ty Lạc Long Quân đã đầu tư gần 60 tỷ đồng cho việc thiết kế Dự án, nhập bàn ghế, máy móc trang thiết bị… để triển khai Dự án trường học với quy mô dự kiến tuyển sinh 500 – 2.000 học sinh.

“Nếu bị thu hồi đất, chẳng những Công ty lâm vào con đường phá sản, mà Nhà nước  đã bỏ qua một nguồn lực tham gia xã hội hóa giáo dục. Vì rằng, hiện Công ty đã triển khai dự án trường học, sử dụng đất đúng mục đích bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, còn nếu thu hồi cũng với mục đích xây dựng trường học bằng nguồn vốn ngân sách, vì sao các ngành chức năng không tạo điều kiện để Công ty đầu tư Dự án”, ông Vân  kiến nghị.

Create a free website or blog at WordPress.com.