Ktetaichinh’s Blog

March 20, 2010

Hợp Đồng Franchise

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 1:46 am
Tags: ,
Thứ 6, 19/03/2010 – 22:29 PM

CHI TIT NHƯNG QUYN KINH DOANH

 • Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 25-9-1995.
 • Căn cứ vào Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 (nay là Chính phủ) về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.
 • Căn cứ theo Quy định về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ và thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 của Bộ KH, CN&MT.
 • Căn cứ vào điều 4.1.1 Thông tư 1254/BKHCN/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định 45/ND-CP về chuyển giao công nghệ.
 • Căn cứ vào nhu cầu của bên B và khả năng đáp ứng của bên A.

Hôm nay, ngày     tháng    năm 2004, tại Công ty ____________________________________, chúng tôi gồm:

CÔNG TY TNHH TM DV NHỊP SÓNG

(Là pháp nhân sở hữu hợp pháp thương hiệu PHOTOSTICKER “SẮC MÀU XÌ TIN”)

Trụ sở chính                  :

Điện thoại                     :                                               Fax :

GPKD số                     :

Mã số thuế                   :                                               Tài khoản số                 :

Do Ông                        :           làm đại diện.

ĐẠI LÝ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU PHOTOSTICKER “SẮC MÀU XÌ TIN”

(Được gọi tắt là “ĐẠI LÝ ”)

Địa chỉ kinh doanh        :

Điện thoại cửa hàng      :

GPKD số                     :

Mã số thuế                   :

Địa chỉ liên lạc  :

Điện thoại                     :                                      Fax:

Do Ông                        :………………………..Chủ ĐẠI LÝ làm đại diện

CMND số                    :                                      Cấp ngày :            tại

PHẦN I: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 1. Thương hiệu Photosticker “Sắc màu xì tin”: Là tài sản hữu hình và vô hình được tạo ra từ sản phẩm Photosticker (hình chụp đecal). Photosticker “Sắc màu xì tin” đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được thừa nhận bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Đại lý nhượng quyền là cửa hàng đã được Công ty TNHH TM DV Nhịp Sóng bổ nhiệm làm Đại lý tại địa chỉ :_________________________________   và chịu ràng buộc bởi các điều kiện của hợp đồng này. Cửa hàng là thuộc quyền sở hữu của Đại lý.
 3. Vật tư: Là các hàng hóa do Công ty TNHH TM DV Nhịp Sóng trực tiếp nhập từ nước ngòai, nghiên cứu, khai thác & phân phối cho Đại lý để cung cấp cho khách hàng, vật tư được quy định theo phụ lục đính kèm.
 4. Sản phẩm: Bao gồm hình chụp decal từ máy Photosticker và các sản phẩm có liên quan do Công ty TNHH TM DV Nhịp Sóng cung cấp.

PHẦN II: CÁC ĐIỀU KHỎAN

Hai bên thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

ĐIỀU I: CÁC TIÊU CHÍ HÌNH THÀNH ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN

 1. Để trở thành đại lý nhượng quyền,các cá nhân hoặc tổ chức phải có đủ năng lực hành vi dân sự, có hộ khẩu tại tỉnh, thành phố sở tại, có địa điểm, mặt bằng phù hợp , có đăng ký kinh doanh về lĩnh vực chụp hình.
 2. Thời hạn hợp đồng tối thiểu: 2 năm
 3. Số lượng máy: tối thiểu 2 máy (độc quyền: tối thiểu 4 máy, công ty và đại lý sẽ cùng xem xét quy mô thị trường để đạt được thỏa thuận bổ sung)
 4. Quy định về việc lựa chọn địa điểm

Diện tích kinh doanh tư 20m2 trở lên, khả năng đầu tư vào mặt bằng cao và hội đủ một trong các điều kiện sau:

 • Nơi tập trung đông dân cư: trường học, khu vui chơi, khu du lịch…
 • Nơi dễ thấy, dễ nhìn: ngã ba, ngã tư, ngã năm, những vòng xoay, những quảng trường, khu du lịch dành riêng cho người đi bộ…
 • Nơi tập trung buôn bán hàng lưu niệm, quần áo, đồ trang sức phục vụ giới trẻ …
 • Khu biệt lập: khu thương mại, siêu thị, khu du lịch, nhà sách…

Ưu tiên những người có mặt bằng chủ sở hữu.Trường hợp mặt bằng thuê thì hợp đồng thuê nhà phải có hiệu lực từ 3 năm trở lên.

 1. Con người tham gia hợp tác
 • Trình độ: Biết phần cứng máy tính: lắp ráp, sửa chữa một số lỗi đơn giản. Tối thiểu bằng A tin học.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành dịch vụ.
 • Hiểu biết về thị trường kinh doanh, có khả năng quản lý.
 • Đối với các thành phố trực thuộc trung ương tối thiểu 2 Km.
 • Đối với những nơi còn lại, khoảng cách tối thiểu là 3 Km
 1. Tuân thủ khoảng cách so với các đại lý nhượng quyền khác:

Ghi chú: Riêng các khu biệt lập được mở các đại lý nhượng quyền mà không phải tuân thủ tiêu chí này.

ĐIỀU II: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Bên A có trách nhiệm duy trì và phát triển phương thức và hệ thống các đại lý cũng như cửa hàng theo các tiêu chí sau:
 • Tiêu chuẩn của các đại lý nhượng quyền: Địa điểm, các bảng hiệu, bảng quảng cáo, đồng phục nhân viên, card visit, brochure, bao đựng sản phẩm… được thống nhất theo phong cách của toàn bộ hệ thống đại lý nhượng quyền.
 • Tiêu chuẩn về con người, hệ thống quản ly: Được tuyển chọn, đào tạo và xác lập theo phong cách Photosticker “Sắc màu xì tin”
 • Tiêu chuẩn về vật tư cung cấp cho các đại lý nhượng quyền là các sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của công ty.
 1. Quảng bá thương hiệu bằng mọi hình thức để Photosticker “Sắc màu xì tin” luôn là thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
 2. Cung cấp một số sản phẩm, giải pháp công nghệ theo yêu cầu của đại lý với giá ưu đãi của đại lý (sẽ được thoả thuận bởi một hợp đồng khác nằm ngoài hợp đồng này).
 3. Bên A chịu trách nhiệm kiểm soát và trợ giúp định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng máy móc và dịch vụ do bên nhượng quyền cung cấp. Bố trí nhân sự (nhân viên tư vấn hỗ trợ) có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh dịch vụ, hiểu biết kỹ thuật thăm viếng đại lý (ít nhất 1 lần/ 3 tháng) để tư vấn và giải quyết kịp thời những yêu cầu, khó khăn của đại lý.
 4. Bên A đảm bảo việc sở hữu quyền khai thác và sử dụng các thương hiệu liên quan đến Photosticker “Sắc màu xì tin”.
 5. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đại lý.

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC CỦA ĐẠI LÝ

Trách nhiệm:

 1. Đăng ký các giấy phép kinh doanh cần thiết để kinh doanh hợp pháp.
 2. Cam kết kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý đối với hiệu quả kinh doanh tại địa điểm đại lý mà không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và hệ thống Photosticker của công ty.
 3. Có trách nhiệm cùng xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu Photosticker “Sắc màu xì tin” trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, luôn giữ hình ảnh hệ thống Photosticker “Sắc màu xì tin” đồng nhất, cụ thể:
 • Trang bị đủ các danh mục vật tư chụp hình, các kiểu hình. Thực hiện và sử dụng đúng mục đích.
 • Không sử dụng vật phẩm nhãn hiệu khác cạnh tranh với thương hiệu Photosticker “Sắc màu xì tin”.
 • Với những hạn mục mà đại lý tự thực hiện theo nhu cầu thực tế cần phải có sự tham khảo ý kiến và sự đồng ý chính thức bằng văn bản của công ty.
 • Không trưng bày các biểu tương, logo, hình ảnh mang tính chất quảng cáo của sản phẩm khác cạnh tranh với hệ thống Photosticker ở bên trong và bên ngoài cửa hàng.
 1. Phối hợp cùng công ty và hệ thống Photosticker trong việc tổ chức các hoạt động quảng cáo, thông tin đại chúng, khuyến mãi và các hoạt động khác liên quan đến phục vụ, quản lý . . . trong từng thời điểm.
 2. Tạo thuận lợi cho công ty kiểm tra cửa hàng (nếu cần thiết) và cung cấp đầy đủ thông tin về thực trạng kinh doanh.
 3. Không cung cấp các thông tin liên quan đến hệ thống Photosticker cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoài mục đích cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này hoặc do yêu cầu của pháp luật và cơ quan chức năng. ĐẠI LÝ đảm bảo rằng các nhân viên của mình sẽ tuân thủ điều kiện này.
 4. Tháo dỡ và hoàn trả lại (nếu có) toàn bộ các trang trí, hình ảnh, biểu tượng, logo liên quan đến thương hiệu Photosticker “Sắc màu xì tin”  trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày hợp đồng được chấm dứt.
 5. Trả đầy đủ phí nhượng quyền hàng năm và các chi phí phát sinh do hoạt động hợp tác kinh doanh hàng năm cho bên A.
 6. Bên B được quyền sử dụng đúng và đủ các đối tượng sở hữu trí tuệ do bên A cấp trong phạm vi hoạt động kinh doanh tại cửa hàng của bên B và bên B không có quyền nhượng cho bên thứ 3. Trong trường hợp bên A phát hiện thấy dấu hiệu trên, Bên A có quyền tạm ngừng cấp quyền và yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp (theo luật sở hữu trí tuệ). Bên B phải chịu hoàn toàn các phí tổn, trách nhiệm khi sự việc này xảy ra.

Quyền lợi:

 1. Quyền khai thác khách hàng
 • Khai thác khách hàng của đại lý được hiểu là chỉ nằm trong khu vực được phép kinh doanh được ký kết trong hợp đồng
 • Bên A được quyền mở thêm các đại lý trong những khu vực mang tính biệt lập với bên ngoài như: nhà sách, siêu thị, khu vui chơi giải trí…
 • Đối với các hoạt động đặc biệt khác như hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, ca nhạc…, tuỳ vào sự thoả thuận ban đầu với các đại lý mà công ty:

– Tự do tham gia kinh doanh trong các hoạt động này.

– Hợp tác kinh doanh với đại lý nhương quyền.

– Đại lý nhượng quyền được độc quyền kinh doanh.

 1. Huấn luyện và đào tạo:
 • Đào tạo tòan bộ về kỹ thuật chụp hình, sử dụng máy in.
 • Đào tạo ban đầu cho nhân viên kỹ thuật, các kỹ năng quản lý (đại lý phải gởi thông báo yêu cầu khi cần hướng dẫn kỹ năng quản lý để công ty sắp xếp lịch)
 • Các chương trình riêng mang tính đặc thù của hệ thông Photosticker.
 • Huấn luyện và cập nhật kỹ thuật về sử dụng và xử lý các lỗi thường gặp của máy Photostiker hoặc khi nâng cấp thêm chức năng cho máy.
 1. Hưởng lợi ích trực tiếp và gián tiếp từ các chương trình quảng bá thương hiệu Photosticker “Sắc màu xì tin) do bên A thực hiện. Đây là chương trình được công ty thực hiện chung cho toàn hệ thống đại lý nhượng quyền nhằm làm cho người tiêu dùng ngày càng biết đến thương hiệu Photosticker “Sắc màu xì tin”.
 2. Hỗ trợ từ công ty:

a. Cơ sở vật chất:

 • Một bảng hiệu Photosticker theo mẫu chuẩn.
 • Một album 215 style.
 • Thêm khung hình 6 tháng/ lần họac mỗi khi có hình mới.
 • Nâng cấp máy thêm các chức năng mới (công ty hỗ trợ 1 phần nếu chi phí đầu tư thêm quá cao).
 1. Giá cả:
 • Vật tư: mực được hỗ trợ 10%, giấy 10 – 15% so với giá bán chính thức.
 • Sản phẩm : 10% so với giá bán.
 • Máy P.S mới: giảm 2 – 5%
 • Máy khác: giảm 10%
 • Được trợ giá cả vật tư, sản phẩm liên quan có các chương trình khuyến mãi chung cho hệ thống.

c. Quảng cáo:

 • Trên các báo H2T, Mực tím… theo chương trình chung.
 • Trên brochure phát đến khách hàng theo các chương trình khuyến mãi, quảng cáo.
 • Trên mạng (khi có điều kiện).
 • Bao đựng hình

ĐIỀU IV: VẬT TƯ VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 1. Bên A:
  1. Vật tư và các sản phẩm khác: có mức giá ưu đãi dành cho đại lý.
  2. Cung cấp vật tư và các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của công ty cho các đại lý.
 1. Đại lý:
  1. Bảo quản vật tư theo đúng tiêu chuẩn công ty.
  2. Không mua bán và sử dụng vật tư và các sản phẩm (hoặc dịch vụ) cạnh tranh trực tiếp với hệ thống Photosticker.
  3. Đại lý cam kết không bán ra thị trường các sản phẩm cùng loại với các sản phẩm của hệ thống Photosticker khác với giá quy định.
  4. Không có hành vi thay đổi chất lượng sản phẩm làm ảnh hưởng uy tín của công ty.
  5. Đại lý có thể đặt hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại, fax theo định kỳ hay đột xuất.

ĐIỀU V: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán:

 • Phần chi phí nhượng quyền hàng năm 15.000.000 VNĐ ( bằng chữ : Mười hai triệu đồng/ một năm) được thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng. Đối với các năm tiếp theo ĐẠI LÝ sẽ có trách nhiệm thanh toán vào ngày đầu tiên của năm tiếp theo.
 • Phần thanh toán của các sản phẩm hàng hóa do hệ thống Photosticker “Sắc màu xì tin”  cung cấp cho ĐẠI LÝ (các sản phẩm, vật dụng dùng chung trong toàn bộ hệ thống Photosticker “Sắc màu xì tin”…) được thanh toán theo thỏa mức giá ưu tiên cho các đại lý nhượng quyền.

2. ĐẠI LÝ thanh toán tiền cho công ty bằng một trong các phương thức sau :

 • Bằng tiền mặt: Ngay sau khi nhận đủ hàng, ĐẠI LÝ giao tiền cho nhân viên giao nhận với đúng họ tên (căn cứ theo thẻ nhân viên) đã được công ty thông báo bằng văn bản cho Đại lý.
 • Bằng chuyển khoản: ĐẠI LÝ thanh toán qua Ngân hàng trước khi nhận hàng.

ĐIỀU VI: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực 02 (hai) năm kể từ ngày ký (từ ngày…đến ngày…).
 2. Các phụ lục đính kèm là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

ĐIỀU VII: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thể được chấm dứt và thanh lý theo các trường hợp sau :

 1. Hết hiệu lực mà hai bên không tiến hành gia hạn.
 2. ĐẠI LÝ vi phạm một trong các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng này.
 3. Một trong hai bên bị giải thể, phá sản hoặc bị đình chỉ hoạt động bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. ĐẠI LÝ tự ý ngừng kinh doanh cửa hàng liên tục trong 02 (hai) tháng mà không thông báo lý do bằng văn bản chính thức cho công ty.
 5. ĐẠI LÝ có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, kinh tế nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh của công ty hoặc uy tín của toàn hệ thống Photosticker “Sắc màu xì tin”.

ĐIỀU VIII: BẤT KHẢ KHÁNG

Trường hợp bất khả kháng là những trường hợp xảy ra mà sau khi ký kết hợp đồng, do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được như : chiến tranh, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai. . .

ĐIỀU IX: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay bất đồng nào phát sinh giữa các bên trong khi thực hiện hợp đồng này, các bên đồng ý giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải.
 2. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, hai bên thỏa thuận sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này theo quy định của pháp luật Việt nam.
 3. Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Công ty giữ 01 (một) bản, ĐẠI LÝ giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TM DV NHỊP SÓNG                          ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ

December 15, 2009

Jetstar Pacific Airlines offers cut-rate tickets

VNBusinessNews.com – Budget domestic carrier Jetstar Pacific is offering promotion airfares from VND250,000 (US$13.53) for domestic flights scheduled for next year, provided bookings are made between December 15 to 17.

The discounts will be available for six air routes connecting Vietnam’s major cities, including Ho Chi Minh City, Hanoi, northern Hai Phong City and the central cities of Danang, Hue and Vinh.

One way tickets for the HCMC-Danang, HCMC-Hue and Hanoi-Danang routes are set from VND250,000 ($13.53), and VND500,000 ($27) for HCMC-Hanoi route, Vietnam News Agency reported.

Tickets from HCMC to Hai Phong and Vinh City are sold from VND600,000 ($32.48) each.

The promotions will be for two periods, from April 1 to 21 and from May 6 to 25, 2010.

Bookings are available on the airline’s website and Jetstar Pacific’s ticket offices across the country until 11:59p.m. on December 17.

The discount tickets can be purchased with a MasterCard, Visa, JCB or AMEX card or ATMConnect 24 debit cards issued by the Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank).

The country’s first low-cost airline was transformed from Pacific Airlines to Jetstar Pacific in May last year when Australia’s Qantas Airways Ltd. bought an 18 percent stake in the airline.

Early last month, Jetstar Pacific was told to scrap the logo it shares with Australia’s Jetstar Airways or face the prospect of not being awarded a new license.

Jetstar Pacific has adopted the logo of the Jet and the orange star of Australia’s Jetstar Airways, although the Australian carrier is a minority owner in the airline. Foreign airlines aren’t permitted to run flights on Vietnam’s domestic routes.

The airline also faced safety accusations by its former employee, saying the carrier did not strictly follow maintenance and flying safety regulations.

Jetstar Pacific currently operates some 40 flights a day to domestic destinations, including HCMC, Hanoi, Danang, Nha Trang City and Hai Phong.

Create a free website or blog at WordPress.com.