Ktetaichinh’s Blog

January 1, 2010

“Hạ phí bảo hiểm không khác gì lấy đá tự đập chân mình”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:58 am
Tags:

Bảo hiểm xe cơ giới bước vào mùa tái tục (ký lại hợp đồng) cũng là lúc các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đưa ra nhiều mức phí cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng. Từ nhiều năm nay, cạnh tranh mức phí bảo hiểm luôn là vấn đề khiến không ít DNBH đau đầu. Những DN nhỏ mới ra đời thường đưa ra mức phí rất thấp nhằm tìm kiếm khách hàng và thị phần. Điều đó gây nên không ít nguy cơ tiềm ẩn trên thị trường. ĐTCK đã phỏng vấn ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm xung quanh vấn đề này.

Hạ phí bảo hiểm có vẻ lợi cho khách hàng, vì sao không được khuyến khích thưa ông?

Tôi xin khẳng định đó chỉ là cái lợi trước mắt. Kinh doanh bảo hiểm là quy trình hạch toán ngược, DNBH thu phí (bán hàng) trước và sau đó đưa đến cho khách hàng quyền lợi được bồi thường khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra. Do đó nếu DN đưa ra mức phí thấp, không tính đúng, tính đủ hay không tương xứng với rủi ro tổn thất được chấp nhận bảo hiểm, thì sẽ ảnh hưởng lớn đến an toàn tài chính, nguy cơ thua lỗ, phá sản, vỡ quỹ bảo hiểm rất cao. Bảo hiểm là hoạt động nhạy cảm, sự phá sản của một DNBH kéo theo hàng triệu khách hàng, cả hệ thống bảo hiểm, tài chính tín dụng ảnh hưởng theo. Về phía khách hàng, có hậu quả trực tiếp là DNBH chậm trễ, dây dưa trong việc giải quyết bồi thường hoặc cố tình tìm mọi lý do để cắt giảm tiền bồi thường. Nếu khách hàng không chấp nhận thì thường dẫn đến khiếu kiện dai dẳng, thậm chí phải đưa ra tòa án. Nếu tính lãi suất cho những ngày chậm nhận tiền bồi thường hoặc không được bồi thường thì sẽ thấy rõ việc thiệt hại do chọn phí bảo hiểm siêu rẻ như thế nào

Thực tế, những năm qua rất ít DNBH phi nhân thọ có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và thường được bù đắp từ hoạt động đầu tư tài chính. Điều này có nguyên nhân từ việc hạ phí. Có thể nói, DN hạ phí bảo hiểm không khác gì lấy đá tự đập chân mình.

Như ông phân tích, hạ phí bảo hiểm tiềm ẩn những rủi ro cho bản thân DNBH và cả thị trường. Vậy vì sao việc hạ phí lại có đất sống?

Thứ nhất, kinh doanh bảo hiểm là kinh doanh lời hứa, lời cam kết, là một thỏa thuận dân sự. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm bị chi phối bởi Bộ luật Dân sự và Luật Kinh doanh bảo hiểm. Lời cam kết này thể hiện tại Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do DNBH ban hành và đăng ký với Bộ Tài chính. Tin tưởng vào các quy tắc trên, không ít khách hàng chỉ quan tâm đến mức phí DN bảo hiểm đưa ra mà chưa để ý đến chất lượng dịch vụ. Bằng việc hạ phí bảo hiểm, một DNBH nhỏ hay một chi nhánh mới ra đời đã lôi kéo không biết bao nhiêu khách hàng của DNBH khác, không làm tăng trưởng thị trường, không kích thích nhu cầu bảo hiểm của khách hàng mới.

Thứ hai là với cơ chế khoán doanh thu của DNBH cho chi nhánh và công ty thành viên, các đơn vị này cần doanh thu bằng mọi giá, kể cả hạ phí bảo hiểm rất thấp để giành giật khách hàng, giành giật hợp đồng bảo hiểm.

Thứ ba là cơ chế hạch toán. Các DNBH thường phân cấp cho chi nhánh giải quyết bồi thường cho những vụ tai nạn có giá trị dưới 10 triệu đồng, lớn hơn phải gửi về trụ sở chính giải quyết. Vì vậy, không khoán hiệu quả cho chi nhánh. Về phía chi nhánh, cứ lấy doanh thu trừ đi số tiền giải quyết bồi thường, thấy chênh lệch lớn là mừng. Về phía DNBH, lấy doanh thu trừ đi số tiền đã giải quyết bồi thường, nếu có chênh lệch dương cao hoặc tỷ lệ bồi thường thấp ảo tưởng là có lãi nên tiếp tục hạ phí để cạnh tranh. Chỉ có phòng kế toán là nơi phải hạch toán đúng quy định của Bộ Tài chính: phí bảo hiểm phải trừ đi 10% hoa hồng đại lý, 2% chi phí đề phòng hạn chế tổn thất và phải trừ đi các khoản trích lập dự phòng, sau đấy, phần còn lại mới là quỹ bồi thường trong năm (dự phòng phí chưa được hưởng, dự phòng bồi thường dao động lớn, dự phòng bồi thường).

Thứ tư là nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm chỉ quan tâm đến phí thấp. Khi được hưởng thụ sản phẩm bảo hiểm mới phát hiện được cái hay, cái dở thì lúc đó đã quá muộn.

Làm thế nào để hạn chế tình trạng hạ phí bảo hiểm, thưa ông?

Tôi cho rằng, Bộ Tài chính cần xây dựng điều khoản biểu phí tiêu chuẩn để các DNBH cùng áp dụng. Chúng ta biết rằng, phí bảo hiểm được xác định trên cơ sở xác suất xảy ra tổn thất. Phí bảo hiểm = xác suất tổn thất hoặc tỷ lệ bồi thường bình quân + chi phí quản lý DNBH. Rõ ràng, để giảm phí bảo hiểm không thể cắt giảm chi phí bồi thường mà chỉ có thể cắt giảm chi phí quản lý. Với cách hiểu này, phí bảo hiểm chỉ có thể giảm 10 – 15% nhờ giảm chi phí quản lý là hợp lý. Nếu giảm hơn nữa là DNBH có vấn đề, trước sau cũng xảy ra tình trạng phí bảo hiểm không đủ để bồi thường. Vì vậy, các DNBH cần tuyên chiến với hạ phí bảo hiểm quá thấp để giành giật khách hàng.

Thay vì hạ phí, DNBH cần cạnh tranh bằng cách đưa ra các dịch vụ cung cấp tốt hơn, như có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, trợ giúp khách hàng giải quyết hồ sơ với công an và giải quyết những sự cố xảy ra, kéo xe về nơi sửa chữa miễn phí, sửa chữa nhanh để mau đưa xe vào hoạt động, bồi thường kịp thời đầy đủ cho khách hàng…

December 30, 2009

Eight notable insurance events in 2009

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:46 pm
Tags:

VNBusinessNews.com – The year 2009, Vietnam’s insurance sector has overcome various challenges of the global economic recessions with high growth. The following are eight notable events of the insurance sector of Vietnam in 2009.

1. Overcoming challenges of the global economic recessions

Total estimated insurance premiums

of the entire 2009 is about 24.646 trillion dong, rising by 8.18 percent against 2008, of which non-life insurance premium is around 13.5 trillion dong, a year-on-year increase of 23 percent. The life insurance premium is around 11.146 trillion dong, up by 7.8 percent against last year.

Revenue from investment activities is estimated at 6.016 trillion dong, of which revenue from non-life insurance reached 1.35 trillion dong, revenue from life insurance 4.666 trillion dong, rising by 17 percent against 2008. Total insurance arranged via brokers is estimated at 1.581 trillion dong in 2009, or 85 percent of total premiums arranged for the entire 2008.

Total commissions that insurance brokers receive totalled 221 billion dong. The main insurance operations that are arranged via brokers include assets and damage insurance (31.9 percent), health and personal accident insurance (28.73 percent), common liability insurance (12.24 percent).

In 2009, the insurance sector re-invested into the economy some 69 trillion dong, up over 10 trillion dong from 2008. The year 2009 is also a booming year of new insurance products with 100 non-life insurance products and 50 life-insurance products.

2. Issuing Decree 41

The state management issued Decree 41 dated 5 May 2009 regulating administrative fines in insurance trading, Circular 86/BTC dated 28 April 2009, the amended circular for Circular 155/BTC and Circular 156/BTC. The insurance management and supervision department is determined to manage healthy competition in the non-life insurance market.

3. Tightening the training system for insurance agents

The finance ministry tightened the training system for insurance agents in order to ensure quality agents. As of 1 July 2009, Circular 86/2009/TT-BTC of the finance ministry, the insurance management and supervision department officially held exams for agents based on questions provided by insurance companies and collected fees for agent licences instead that insurance companies previously prepared training documents submitted to the finance ministry for approval and took initiatives in training and examining insurance agents.

4. Robustly developing Bancassurance

In 2009, distributing insurance products via banks (Bancassurance) in Vietnam develops more robustly and deeply. Up to date, many banks have become agents, sales representatives or insurance brokers for insurance companies.

5. Increasing procedures for establishing insurance businesses

Licensing establishment of insurance companies is relatively strict and follows two steps instead of only one step as previously. Step 1 is licensing in principle and step 2 is offering official licences after companies have sufficient capital, human resource, meet all requirements on management, infrastructure.

With such strict licensing procedures, only two or three insurance businesses are licensed each year.

Currently, the market has 49 insurance businesses including 27 non-life insurance businesses, 11 life insurance businesses, 10 insurance brokers and one re-insurance business.

6. Being the economic shield

The insurance sector is now the economic shield for individuals and organisations with compensation of up to more than 500 billion dong in order to settle aftermaths of the storms No.9 and No.11 in the central region.

Also, insurance businesses finance over 10 billion dong to settle traffic accident black points in Ha Trung – Thanh Hoa, Tam Diep-Ninh Binh, Gia Nghia – Dak Nong, Kon Tum City, An Khe – Gia Lai, Bac Can City in order to minimise, prevent traffic accidents.

7. Promoting utilities

Vietnam Insurance Association has issued the construction – installation insurance form for insurance companies, project contractors.

The association also issued the sample life insurance rules, clauses in order to ensure consistency of insurance terms between insurance companies and clients.

8. Issuing the insurance and life newsletters

The association issued the insurance and life newsletters from January and improved quality of the website avi.org.vn to serve widespread propaganda about insurance business, insurance product, insurance companies and insurance knowledge.

December 26, 2009

bảo hiểm

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 10:58 pm
Tags: ,

Tiềm năng lớn cho hoạt động môi giới bảo hiểm
26/12/2009 11:04:16

Bà Vũ My Lan.

(ĐTCK-online) Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm (MGBH) ước cả năm 2009 đạt khoảng 1.581 tỷ đồng. Là một bộ phận cấu thành nên thị trường bảo hiểm, song doanh thu phí bảo hiểm qua các tổ chức này chưa thực sự xứng với tiềm năng. ĐTCK đã phỏng vấn bà Vũ My Lan, Tổng giám đốc Công ty MGBH Aon Việt Nam xung quanh cơ chế và tiềm năng của hoạt động này tại Việt Nam.

MGBH chiếm vị trí như thế nào trên thị trường Việt Nam, thưa bà?

Hoạt động MGBH tại Việt Nam trong thời gian gần đây đã có những bước phát triển khả quan. Vai trò của MGBH đã ngày càng được đánh giá cao, thể hiện ở tổng doanh thu phí bảo hiểm được thu xếp qua các công ty MGBH năm 2008 đạt 1.856 tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ của toàn thị trường, trong khi tỷ lệ này là 12% trong năm 2007.

Trên thế giới, MGBH là kênh phân phối bảo hiểm chủ đạo, chiếm tới 80 –  90% ở Anh, Mỹ, Canada và Australia. Ngay ở các nước trong khu vực như Malaysia và Thái Lan cũng chiếm tới 30%. Do đó, có thể thấy rằng, tỷ lệ dịch vụ bảo hiểm được thu xếp qua môi giới ở Việt Nam còn quá khiêm tốn và chưa xứng với tiềm năng của thị trường trong giai đoạn nền kinh tế của nước ta đang trên đường phát triển mạnh.

Nói đến môi giới, người ta thường hình dung đến một bước trung gian và làm tăng chi phí. MGBH có là ngoại lệ, thưa bà?

Có thể nói, DN được hưởng rất nhiều lợi ích khi sử dụng dịch vụ của nhà MGBH. Là những chuyên gia bảo hiểm, nhà môi giới có thể tư vấn, thiết kế cho khách hàng của mình chương trình bảo hiểm phù hợp nhất với rủi ro mà DN phải đối mặt. Tiếp theo, để giúp cho DN lựa chọn được công ty bảo hiểm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của họ, nhà MGBH thay mặt DN đàm phán với toàn bộ thị trường bảo hiểm – nói cách khác là nhà MGBH mang cả thị trường bảo hiểm đến với DN.

Khi đã lựa chọn được công ty bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết, một điểm rất quan trọng là DN sẽ được một tổ chức chuyên nghiệp quản lý toàn bộ chương trình bảo hiểm của mình trong suốt quá trình bảo hiểm có hiệu lực, đặc biệt là có được dịch vụ hỗ trợ khiếu nại đòi bồi thường bất cứ khi nào có tổn thất xảy ra. DN được hưởng tất  cả những lợi ích này mà không phải tốn thêm chi phí nào. Tại sao vậy? Đó là khi có sự tham gia của nhà MGBH vào quá trình dịch vụ khách hàng, công việc của công ty bảo hiểm được khách hàng lựa chọn sẽ giảm đáng kể, do rất nhiều phần việc được thực hiện bởi nhà môi giới. Công ty bảo hiểm sẽ trích một tỷ lệ nhất định từ phí bảo hiểm (tỷ lệ này được Luật Bảo hiểm quy định) để trả cho nhà môi giới. Do vậy, khi sử dụng dịch vụ của nhà MGBH, chi phí của khách hàng không tăng lên. Không những thế, DN còn được hưởng một mức phí rất cạnh tranh so với mua bảo hiểm trực tiếp, nhờ  hiệu quả của sự cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm do môi giới tạo nên.

Vậy những thách thức đối với hoạt động MGBH trên thị trường Việt Nam là gì?

Như tôi vừa nói ở trên, khi sử dụng dịch vụ của nhà môi giới, DN sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích mà không phải tốn thêm chi phí. Mặc dù vậy, trong khi các DN có vốn đầu tư nước ngoài hầu như đều sử dụng dịch vụ MGBH, thì số lượng này ở các DN Việt Nam vẫn còn tương đối hạn chế. Lý do là vì khái niệm về MGBH đối với DN Việt Nam còn khá mới mẻ, thậm chí còn có sự đánh đồng MGBH với môi giới thương mại thông thường. Đây là thách thức thứ nhất mà MGBH phải đối mặt. Thách thức thứ hai là việc tồn tại một cơ chế hoa hồng giữa DN bảo hiểm và khách hàng, điều mà các DN MGBH nước ngoài như Aon không làm được.

Tuy nhiên, tôi tin rằng, cùng với thời gian những vấn đề trên sẽ được tháo gỡ. Hiện nay, nhận thấy lợi ích của việc sử dụng dịch vụ MGBH nên số DN tư nhân, công ty cổ phần sử dụng dịch vụ môi giới ngày càng nhiều.

Aon là một trong những công ty MGBH đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Xin bà cho biết một số kết quả hoạt động của Công ty năm 2009?

Trong suốt 15 năm hoạt động ở Việt Nam, Aon luôn là công ty MGBH lớn nhất trên thị trường. Năm 2009, dù hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu, song vẫn là 1 năm thành công của Aon ở Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Aon đã vượt kế hoạch năm khoảng 12% và tăng trưởng hơn 30% so với cả năm 2008. Những sản phẩm mà Aon môi giới thành công nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam là bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, với các gói sản phẩm Aon Premier Care và Aon Care, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm dầu khí, hàng không. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai mạnh gói sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Vai trò của Hiệp hội Bảo hiểm với sự lớn mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Ngày 25/12/1999, Đại hội thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam được tiến hành. Sau 10 năm, thị trường không chỉ tăng về số lượng DN thành lập, các sản phẩm bảo hiểm được triển khai mà đặc biệt, số người dân, DN tham gia bảo hiểm ngày càng đông. Điều đó cho thấy, bảo hiểm đóng vai trò trong cuộc sống người dân.

Tăng trưởng về chất

Vào năm 1999, thị trường bảo hiểm mới có 10 DN bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) và 2 DN bảo hiểm nhân thọ (BTNT). Đến nay đã có 27 BHPNT (11 DN có vốn nước ngoài), 11 BHNT (10 DN có vốn nước ngoài). Mạng lưới hoạt động được mở rộng với gần 500 chi nhánh, công ty thành viên của DN bảo hiểm, hơn 2.000 phòng giao dịch phủ khắp các quận, huyện, vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Không có một cơ sở sản xuất, kinh tế xã hội nào là không được DN bảo hiểm tiếp cận, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm và động viên tham gia bảo hiểm. Cùng với sự ra đời của DN là các sản phẩm bảo hiểm được triển khai. Năm 1999 mới có 200 sản phẩm bảo hiểm, đến nay đã có gần 700 sản phẩm BHPNT (trong đó có 3 sản phẩm bảo hiểm bắt buộc), hơn 100 sản phẩm BHNT.

Nhìn về tăng trưởng doanh thu, năm 1999 doanh thu mới đạt 1.700 tỷ đồng. Đến năm 2008, doanh thu BHPNT đạt 10.879 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), BHNT đạt 10.399 tỷ đồng (tăng trưởng 12%). Năm 2009, mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng doanh thu BHPNT vẫn tăng trưởng ước 20% (13.100 tỷ đồng), BHNT tăng trưởng ước 12% (11.700 tỷ đồng). Đặc biệt, BHPNT đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2003 – 2010 là 9.000 tỷ đồng ngay từ năm 2008. Năm 1999, toàn ngành bảo hiểm có vốn chủ sở hữu 979 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ 2.019 tỷ đồng. Đến năm 2008, vốn chủ sở hữu lên tới 17.850 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ 40.430 tỷ đồng, đầu tư vào phát triển nền kinh tế quốc dân 57.000 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều DN bảo hiểm có vốn trên 1.000 tỷ đồng đến trên 2.000 tỷ đồng như: Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Bảo Minh, PVI, Vinare, Prudential, Manulife. Năng lực tài chính tạo điều kiện cho các DN bảo hiểm tăng mức giữ lại, ít phải tái bảo hiểm, đồng thời, tạo điều kiện để các DN bảo hiểm đi sâu thêm vào các dịch vụ tài chính như: thành lập CTCK, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ…, thậm chí thành lập ngân hàng.

Ngành bảo hiểm thực sự trở thành tấm lá chắn kinh tế cho nền kinh tế – xã hội, mỗi năm bồi thường 55% doanh thu phí bảo hiểm cho các cơ sở kinh tế – xã hội và người dân tham gia bảo hiểm gặp rủi ro thiên tai, tai nạn, góp phần ổn định ngân sách nhà nước. Ngành bảo hiểm đã góp phần đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cho các DN đầu tư nước ngoài, các dự án được tài trợ của nước ngoài, góp phần thu hút vốn FDI và ODA. Ngoài ra, ngành bảo hiểm tạo ra nguồn vốn trung và dài hạn 69.000 tỷ đồng, đầu tư phát triển đất nước, tạo ra công ăn việc làm cho 15.000 cán bộ bảo hiểm và gần 150.000 đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp.

Vai trò Hiệp hội ngày một nâng cao

Thị trường bảo hiểm phát triển như hiện nay, ngoài chủ trương và sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính còn có sự đóng góp không nhỏ của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBH). Hiệp hội đã tích cực đóng góp ý kiến phản biện các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo môi trường pháp lý phù hợp cho kinh doanh bảo hiểm. Bên cạnh đó, HHBH đã kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước giải quyết một số sự việc cho thị trường bảo hiểm Việt Nam như: không thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN đối với đại lý bảo hiểm (năm 2003), không thu thuế giá trị gia tăng đối với tái bảo hiểm, bảo hiểm vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo hiểm vào khu chế xuất (năm 2004), ban hành Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm (năm 2005), ban hành Thông tư hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm (2009). Hiệp hội đang kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết một số vướng mắc trong cơ chế chính sách thủ tục: thuế nhà thầu với tái bảo hiểm ra nước ngoài, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bất cập giữa Luật Cạnh tranh và Luật Kinh doanh bảo hiểm, bất cập giữa thời gian cấp phép hoạt động DN bảo hiểm với thời hạn của hợp đồng bảo hiểm…

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tổ chức nhiều đợt khảo sát thực tế, hội thảo nhằm xây dựng chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự người vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy, dễ nổ thuỷ nội địa. Đóng góp ý kiến phản biện để xây dựng quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Nhận thấy được lợi ích khi tham gia Hiệp hội, 100% DN bảo hiểm có mặt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đều gia nhập thành viên HHBH và là hội viên Hiệp hội. Đến nay đã có 27 DN BHPNT, 11 DN BHNT, 1 DN tái bảo hiểm là hội viên chính thức.

February 27, 2009

bảo hiểm- fulbright- 2006

Nghiên cứu Tình huống

Chị Nguyễn Thị Ba, y tá trưởng tại Bệnh viên 175, vừa làm sinh nhật tròn 4 tuổi cho bé Hoa con chị. Nhìn cô con gái xinh xắn dở từng trang truyện tranh, quà tặng sinh nhật của ông bà ngoại, chị Ba thầm nghĩ làm sao có thể chuẩn bị đủ một số tiền cho con mình đi học sau này. Là người lo xa, chị biết rằng vấn đề tài chính gia đình sẽ khó khăn khi 14, 15 năm nữa con chị sẽ bước vào tuổi đi học đại học với những chi phí tốn kém còn chồng mình thì sắp tới tuổi nghỉ hưu. Trong lúc nói chuyện về chi phí giáo dục cho con cái với các đồng nghiệp trong khoa, chị Ba đã được y tá Trần Thu Thảo khuyên là nên mua bảo hiểm nhân thọ. Thảo có em trai là Trần Bình làm nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ của Prudential, và đã nghe theo lời em mua một hợp đồng bảo hiểm giáo dục Phú-Thành Tài. Chỉ sau một cú điện thoại của Thảo là Bình đã đi xe máy tới tận khoa để giải thích cặn kẽ cho chị Ba về lợi ích của việc mua bảo hiểm. Để minh họa, Bình đã soạn sẵn cho chị Ba một bản mẫu quyễn lợi của hợp đồng bảo hiểm Phú-Thành Tài trong đó chị Ba là người mua bảo hiểm còn bé Hoa là người được bảo hiểm (xem Phụ lục 1). Với thiết kế của Bình, chị Ba sẽ có đủ khả năng đóng bảo hiểm hàng năm, căn cứ vào mức thu nhập hiện tại của chị. Đến lúc con chị bước vào đại học thì chị sẽ được lĩnh tiền theo mức quyền lợi cam kết cộng với tiền lãi (gọi là bảo tức) tích lũy. Kỳ hạn của hợp đồng bảo hiểm là 20 năm, bắt đầu từ năm bé Hoa được 5 tuổi. Trong vòng 14 năm đầu (từ năm 5 tuổi cho đến năm 18 tuổi), mỗi năm chị Ba phải đóng 6.250.000 đồng, vào thời điểm đầu năm. Nếu tính bình quân, “mỗi ngày chị phải đóng chưa đến 18.000 đồng”, Bình vui vẻ nói. Hơn thế nữa, Bình cho biết thêm: “Cách đóng phí cũng rất linh hoạt. Chị có thể đóng phí năm, phí nửa năm, phí quý hay phí tháng. Đóng phí năm thì sẽ có lợi nhất bởi vì mỗi năm ta chỉ phải nghĩ đến nó có một lần và mức phí như vậy là hợp lý. Đóng phí tháng thì sẽ là 625.000 đồng/tháng. Như thế thì sẽ tốn hơn. Vả lại, tháng nào cũng có thư báo đóng phí, y như hóa đơn điện, nước, điện thoại,… đôi khi làm chúng ta không cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu gia đình chưa chuẩn bị kịp thì vẫn có thể tham gia ngay với định kỳ phí nửa năm hay quý rồi đến ngày đáo niên ta chuyển sang định kỳ phí năm cũng không muộn.”

Từ năm 18 tuổi cho đến năm 22 tuổi, bé Hoa sẽ nhận được tiền vào cuối năm. Với mệnh giá 100 triệu đồng của hợp đồng này, mức quyền lợi cam kết chắc chắn là 25 triệu đồng vào năm 18 tuổi, 15 triệu đồng mỗi năm từ năm 19 đến 21 tuổi và 30 triệu đồng vào năm 22 tuổi.1 Ngoài số tiền trả cam kết, hợp đồng có phát sinh lãi hàng tháng tùy thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của Prudential vì đây là “bảo hiểm có bảo tức”. Cộng thêm số tiền lãi tích lũy, thì số tiền nhận về của hợp đồng còn lớn hơn nhiều. Chỉ vào bản mẫu hợp đồng, Bình tính: “Từ năm cháu bước vào đại học ở tuổi 18 và những năm sau đó, cháu luôn được sự hỗ trợ tài chính của anh/chị. Cụ thể, năm cháu 18 tuổi, số tiền nhận được là 33 triệu đồng, 19 tuổi là 19,8 triệu đồng, 20 tuổi là 19,8 triệu đồng và 21 tuổi là 19,8 triệu đồng. Với những quyền lợi này, cháu Hoa, con chị, sẽ tự tin khi lựa chọn ngôi trường đại học hằng mơ ước và yên tâm học tập trong suốt quãng đời sinh viên của mình. Hơn Hơn thế nữa, cháu còn vững tâm bước vào đời với một công việc phù hợp. Bởi vì với số tiền nhận được ở tuổi 22 (gần 40 triệu đồng), con gái chị sẽ có đủ tiền để mua sắm những vật dụng cần thiết khi bước vào đời và bắt đầu đi làm như máy vi tính, xe máy,…” Kế tiếp, Bình đề cập tới lợi ích bảo hiểm của hợp đồng. Ngay cả trong trường hợp rủi ro xấu nhất xả ra với người mua bảo hiểm, thì số tiền bảo hiểm phải đóng trong tương lai theo như quy định của hợp đồng sẽ được miễn đồng thời một khoản tiền sẽ được chi trả hàng năm để hỗ trợ kinh phí học phổ thông cho người được bảo hiểm cho đến khi được 18 tuổi. Chị Ba nhớ rõ từng lời nói của Bình: “Thưa chị, tham gia bảo hiểm có một điều tế nhị không ai muốn nhắc đến là rủi ro. Không phải chúng ta không muốn thì rủi ro không đến. Giả sử, điều không may xảy ra vào lúc bé 12 tuổi thì “Quyền lợi hỗ trợ kinh phí học phổ thông” sẽ chi trả liền tiếp số tiền 10 triệu đồng/1 năm trong 6 năm. Với quyền lợi này, trẻ bảo đảm được đi học và hoàn tất chương trình phổ thông trung học. Ngoài ra hợp đồng này còn được miễn phí trong tương lai. Quyền lợi cam kết và bảo tức vẫn được chi trả vào những năm cuối của hợp đồng.” Mặc dù đã hỏi đi, hỏi lại nhiều lần và được Bình giải thích rất cặn kẽ, chị Ba vẫn băn khoăn không biết mua bảo hiểm nhân thọ theo hợp đồng này thì có lợi không, cụ thể là so với việc gửi tiền tiết kiệm dài hạn ở ngân hàng thì thế nào. Chắc là mình phải đi hỏi một người hiểu biết về tài chính thôi – chị tự nhủ.

Phụ lục 2: Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Kỳ hạn (tháng)                                Lãi suất tiết kiệm (%/năm)                            Lãi suất chứng chỉ tiền gửi (%/năm)
1                                                                            6,00                                                                   –

2                                                                             6,84                                                                 –

3                                                                                 7,20                                                              –

6                                                                               7,56                                                               8,16

9                                                                                 7,80                                                             –

12                                                                                8,28                                                              8.76

18                                                                              8,34                                                                  –

24                                                                              8,40                                                                  9,12

36                                                                             8,52                                                                  10,80

48                                                                                   8,64                                                             11,40

60                                                                                    8,88                                                              –

Nguồn: Website của Vietcombank; http://www.vietcombank.com.vn/vn/laisuat/; truy cập ngày 6/9/2007.

1 Tổng cộng bằng đúng 100 triệu đồng.

February 14, 2009

Sound fundamentals for life insurers to weather global crisis

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:16 pm
Tags:

VietBusinessNews –
The global economic downturn has dealt a blow to many life insurance companies worldwide. In an interview with the Daily, Dai-ichi Life Vietnam’s general director Takashi Fujii said he believed the domestic life insurance sector would continue growing at a projected double-digit rate this year.

The global economic slump has swept through many industries in Vietnam. How about its impact on the finance sector, especially life insurance firms here?

The global economic slowdown has placed certain impact on the finance and banking sector in Vietnam. However, the finance sector here had showed signs of decline even before the international financial crisis broke out. The VN-Index began falling from the end of 2007 and early 2008. This followed the rule of nature, particularly for the local stock market after a period of overheating. However, the life insurance market continued growing more than 20% last year, and still has good fundamentals to gain further growth as only five million prime life insurance contracts have been sold in a market of 86 million people like in Viet Nam.

I believe proper life insurance products will turn more attractive in 2009 as the interest rates of bank deposits have tumbled. Although more people have become jobless coupled with the possible damages to crops because of natural disasters, I’m still optimistic that the market will maintain its growth rate of 20% or higher this year.

Some experts say less people can buy life insurance products this year because unemployment increases. What’s your view?

Buying life insurance products is the need of customers for protections and then savings rather than considering this as a channel to invest. I want to say that the economic slowdown does not result in the fall in road accidents, risks and diseases. All the daily-life risks are there and may increase. Life insurance is a tool that helps ensure financial safety and protects buyers from risk, and remains attractive at a time when the annual interest rate of bank deposits is just around 7-8% and the volatile prices of stocks. However, increasing unemployment and less disposable income (because of higher living cost) are among the major challenges that trigger fiercer competition in the life insurance market. Despite this, I’m still looking to strong growth of the local life insurance market.

So, the strong need will help the market weather the economic downturn?

That’s right because this was proved in 2008. But, companies will have to design the products that meet the real demand in the current time. In Vietnam, 70% of the population are farmers and live in rural areas, and this means their income is not stable. So, there should be flexible products for customers to be active in making the most suitable financial plan for themselves and for their families, as they can have bumper crops in a year and incur lean crops in the other year. Such products enable them to choose premium payment, change the sum insured, pay excess premium or make withdrawals from the policy account value. These are the features that help enhance the protections and savings of policies for customers. We have just launched Universal Life, a product of this type which we target mass market.

Do you think few people in rural areas can afford to buy life insurance products?

We used to think so. However, Dai-ichi Life Vietnam have sold more policies in the Central Highlands, Yen Bai, Lao Cai, central coastal region and those areas that we used to think that locals did not money to buy life insurance products. It’s not true to say that farmers do not have money, but it’s true that their income is not stable. They do not buy policies with high premiums, but with the payment appropriate for their earnings. In such major cities as Hanoi, Haiphong, Danang, Can Tho and HCMC, many life insurance firms still expect to sell the products of much higher premiums, and the number of policyholders they find is small. One of the keys to success of a life insurance firm today depends much on its ability to explore new markets. Of course, every company has its own strategy for either niche market or high-end market. At Dai-ichi Life Vietnam, we target unstable-income earners because of the market demand and our wide network with 52 branches and offices nationwide.

Dai-ichi Life in Japan acquired Bao Minh-CMG two years ago. Do you think acquisition is the best way for a foreign firm to enter Vietnam’s life insurance market and expand network?

Acquisition helps foreign companies shorten the process of entering Vietnam’s life insurance market and building a strong stance in this market. Dai-ichi Life opened a representative office in this market in 2005 and waited for 2008 when the market would be opened up to foreign players. Instead of waiting for a license and building a network, I think it is better to buy an existing firm and make it operate better. It is not easy for a new company, and often takes it from three to five years to establish the network like what we have today. Therefore, Dai-ichi Life made the right decision to buy Bao Minh-CMG in 2007 as the selling and buyout of a life insurance firm was very rare in that year when only seven companies operated in the life insurance market. The current number is 10, and Bao Viet is the only local insurer engaging in this field.

There is concern that foreign players will dominate the local market. What’s your comment?

The concern has ground, and the foreign life insurance companies operating in Vietnam are the leaders in the world and the region. They choose and apply appropriate patterns of business to their operations in Vietnam while local firms are still learning. However, life insurance requires vast experience and knowledge of the market. Foreign owners have invested capital in their operational companies whose majority of employees are Vietnamese. Over the past 10 years, Vietnamese employees have not gained all the experience and skills to take top management positions. But I believe things will change in a 10 year’s time, and remember that 10 years are nothing to the life insurance industry. I won’t be surprised if these Vietnamese employees will become founders of local life insurance companies in the future, when they are experts in this sector as well as know the market and customers better than foreigners. Human resources are the decisive factor. Some day in the future, some of the local life insurance firms will become strong and acquire foreign counterparts. Again, I say that nothing is unchanged if we take into account the case of major players in the global finance and banking sector being in trouble or having gone bankrupt over the past time.

Dai-ichi Life Viet Nam in brief

– The Ministry of Finance allowed Dai-ichi Life Vietnam to increase its chartered capital to US$72 million from US$25 million in January 2008, a year after its establishment. The firm is becoming one of the largest foreign investment life insurers in Vietnam.

– In 2008, new policies were up 49% over 2006 and new premiums grew 51% over 2006 to VND190.9 billion.

– New business has increased by nearly 30% over the past two years.

– An Thinh Chu Toan (Universal Life) was launched in February 9, 2009, with an annual credited interest guarantee of 5% during the first 10 policy years and 3% thereafter. (SGT)

Create a free website or blog at WordPress.com.