Ktetaichinh’s Blog

June 1, 2010

Ngân hàng ngoại “ngại” lộ trình tăng vốn

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:40 pm
Tags: ,

Áp trần hạn mức cho vay để đảm bảo công bằng

Cũng nằm trong các vấn đề kiến nghị của BWG, là điều 128 của dự thảo, quy định tổng mức tín dụng cấp cho một khách hàng không vượt quá 15% tổng vốn chủ sở hữu của một ngân hàng được thành lập tại Việt Nam, hoặc một chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi cho vay.

Theo ông Tobin, tất cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hiện nay đều duy trì mức hạn mức cho vay đối với một khách hàng là 15% vốn chủ sở hữu của ngân hàng mẹ. Và vì thế, nếu điều 128 được áp dụng, các chi nhánh ngân hàng này sẽ phải tìm nguồn tài trợ từ ngân hàng mẹ cho các khoản vay vượt quá hạn mức 15%.

“Điều này sẽ ảnh hưởng đến tổng vay nợ nước ngoài của Việt Nam, cản trở chi nhánh nước ngoài của các ngân hàng nhỏ trong việc kinh doanh tại Việt Nam, và sẽ là trở ngại lớn đối với các thành viên mới gia nhập thị trường hoặc các hoạt động tiếp tục đầu tư”, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam phân tích.

Ông Tobin cũng lưu ý thêm, nếu theo Nghị định 22, các khoản vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải dựa trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng mẹ. “Chúng tôi đề xuất sửa đổi điều 128 phù hợp với các quy định hiện hành”, ông nói.

Phản hồi ý kiến trên, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến khẳng định: “Quy định này không có hồi tố, không bắt buộc ngân hàng mẹ phải xuất đủ vốn cho các chi nhánh theo những lo ngại của BWG. Điều này cũng phù hợp với những tư vấn của tổ chức quốc tế, cũng như thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn”.

Đồng tình đây là một điểm mới, nhưng ông Tiến cho rằng quy định này là cần thiết, vì phù hợp với chính sách đối xử với chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hội nhập WTO của Việt Nam, đồng thời đảm bảo sự công bằng với các ngân hàng trong nước.

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: