Ktetaichinh’s Blog

June 1, 2010

Kỳ vọng kiều hối

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 6:01 pm
Tags:
Kiều hối bao gồm tiền của bà con Việt kiều và tiền do lao động làm việc ở nước ngoài gửi về cho gia đình. Với số Việt kiều hiện có khoảng 3 triệu người, số lao động làm việc ở nước ngoài khoảng 500 nghìn người thì đây là một bộ phận quan trọng, là cầu nối giữa VN và thế giới.

Kiều hối là một nguồn lực có quy mô lớn. Nếu xét về nguồn ngoại tệ thực chuyển vào nước ta, thì có thể đây thuộc vào nguồn lực có quy mô lớn nhất tính cho đến nay. Nguồn lực này lại tăng gần như liên tục qua các năm (nếu năm 1993 mới có 141 triệu USD thì năm 1995 đã cao gấp đôi, năm 1999 đã vượt qua mốc 1,2 tỉ USD, năm 2004 3,2 tỉ USD, năm 2006 4,7 tỉ USD, năm 2007 5,5 tỉ USD, năm 2008 đạt mức kỷ lục, vượt qua mốc 7,2 tỉ USD, năm 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nên đã bị giảm còn gần 6,3 tỉ USD). Nếu cộng dồn từ năm 1993 tới hết 2009, thì lượng kiều hối này đã lên tới gần 43 tỉ USD – một con số khá lớn (đầu tư nước ngoài thực hiện tính đến nay 66,9 tỉ USD, nhưng có đến 20 – 30% là vốn liên doanh ở trong nước; ODA giải ngân cũng chỉ đạt khoảng 26 tỉ USD…).

Năm 2010, mới qua 5 tháng, lượng kiều hối chuyển về VN thông qua các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM ước đạt trên 1,7 tỉ USD và quan trọng hơn là đã tăng 32,13% (trong khi cả năm 2009 tương ứng đạt 4 tỉ USD). Sacombank 4 tháng đạt 430 triệu USD, tăng 33,5% khả năng cả năm đạt trên 1 tỉ USD (năm trước gần 900 triệu USD); Công ty kiều hối Ngân hàng Đông Á 4 tháng tăng 20%, khả năng cả năm đạt 1 tỉ USD (năm trước đạt 991 triệu USD); Vietcombank 4 tháng đạt 434 triệu USD, tăng 14%, khả năng cả năm tăng 13%…

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: