Ktetaichinh’s Blog

May 27, 2010

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:52 pm
Tags:

http://cafef.vn/2010052309015898CA31/hon-6-ty-usd-von-ngoai-tren-ttck-viet-nam.chn

Nếu cái FII này mà thay thế FDI và vay vốn xây đường sắt Bắc Nam thì cán cân thanh toán của VN chính thức đủ tiêu chuẩn so sánh với cán cân thanh toán của … Hy Lạp.

http://cafef.vn/20100518112437942CA32/adb-dong-von-dau-tu-vao-chau-a-tiem-an-nhieu-rui-ro.chn

VN nói năng vầy là bỏ qua những gì ADB cảnh báo!

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: