Ktetaichinh’s Blog

May 14, 2010

Tổng cục Thuế công khai tài liệu quyết toán thuế TNCN 2009 trên mạng

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:56 pm
Tags:


Được đăng bởi tmtvietnam vào lúc 13:47:00
Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế đã biên soạn tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 gồm 5 phần chính: các văn bản thuế TNCN, hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN, hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK thực hiện quyết toán thuế TNCN, một số vấn đề lưu ý khi quyết toán thuế TNCN 2009 và giải đáp một số tình hướng vướng mắc về thuế TNCN.

Toàn bộ nội dung tài liệu đã được đăng tải trên website ngành Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/huong-dan-quyet-toan-thue-tncn-2009?&location=tct.

Tổng cục Thuế cho biết, mục đích của việc công khai tài liệu quyết toán thuế TNCN 2009 trên mạng nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa chính sách liên quan tới thuế, giúp người nộp thuế hiểu rõ các quy định về quyết toán thuế TNCN, đặc biệt là quyết toán thuế TNCN năm 2009.

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: