Ktetaichinh’s Blog

April 28, 2010

Kiến thức cơ bản về CK và thị trường chứng khoán (Phần I)

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 5:16 pm
Tags:
Kiến thức cơ bản về CK và thị trường ck
Nhiều nhà đầu tư thường gọi thị trường UpCoM tại HNX là thị trường OTC. Ban biên tập cho tôi được biết nếu gọi như vậy có đúng không?
Sắp tới, HaSTC sẽ mở thị trường UPCoM vào tháng 6/2009. Vậy xin Ban biên tập cho tôi biết rõ hơn về thị trường UpCom?
Xin cho tôi biết, nên nhận cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phần. Loại cổ tức nào có lợi hơn đối với nhà đầu tư?
Bản chất của REIT
Phổ biến kiến thức về Giao dịch khớp lệnh liên tục
Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán
Giới thiệu phương thức giao dịch báo giá tại Trung tâm GDCK Hà Nội
Giới thiệu Phương thức giao dịch thoả thuận tại TTGDCK Hà Nội
Quỹ đầu tư và Công ty quản lý quỹ trong chiến lược chuyển đổi các tổng công ty nhà nước theo mô hình tập đoàn kinh tế
Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những ngày đặc biệt
Tìm hiểu về cơ chế giao dịch và lưu ký chứng khoán trên TTGDCK Hà Nội
Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu
Giao dịch chứng khoán
Bản cáo bạch
Phát hành và niêm yết chứng khoán
Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: