Ktetaichinh’s Blog

April 28, 2010

10 CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN NHẤT VIỆT NAM?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 1:50 am
Tags:

Được đăng bởi tmtvietnam vào lúc 16:45:00

Theo Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động KTĐL năm 2009, VACPA xin thông báo 10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam trên 4 chỉ tiêu sau đây:

4 chỉ tiêu là:

– 10 Công ty có số lượng nhân viên chuyên nghiệp lớn nhất;

– 10 Công ty có số lượng KTV lớn nhất;

– 10 Công ty có số lượng khách hàng lớn nhất;

– 10 Công ty có tổng doanh thu lớn nhất.

10 Công ty có số lượng

nhân viên chuyên nghiệp

lớn nhất

10 Công ty có số lượng

KTV lớn nhất

10 Công ty có số lượng

khách hàng lớn nhất

10 Công ty có tổng

doanh thu lớn nhất

(Theo VACPA)

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: