Ktetaichinh’s Blog

April 18, 2010

Trung Quốc thẳng tay chống đầu cơ địa ốc

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 2:29 pm
Tags: ,

Theo quy định mới do Hội đồng Nhà nước Trung Quốc công bố hôm 15/4, số tiền trả trước đối với những người mua căn nhà thứ hai sẽ tương đương với ít nhất 50% giá trị căn nhà, tăng so với mức quy định 40% hiện nay. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay mua nhà sẽ không thấp hơn 110% so với lãi suất cơ bản.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng được yêu cầu tăng mạnh tỷ lệ tiền trả trước và lãi suất cho vay đối với các khách hàng mua ngôi nhà thứ ba.

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: