Ktetaichinh’s Blog

April 9, 2010

Xuất khẩu thủy sản: Khát nguyên liệu

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:11 pm
Tags: , ,

Ông Huỳnh Minh Tường cho biết, trước tình hình khan hiếm nguyên liệu, Cty Baseafood đã chuyển hướng chiến lược trong sản xuất kinh doanh và đồng thời thực hiện một số giải giáp cơ bản như: đầu tư và làm những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tức làm hàng tinh chế, để giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn đảm bảo doanh thu và lợi nhuận; xây dựng hệ thống kho lạnh để trữ nguyên liệu thu mua trong những lúc dồi dào; tăng cường nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài; chuyển dịch cơ cấu từ sử dụng nguyên liệu đánh bắt (biển) sang nguyên liệu nuôi trồng. http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=191116&ChannelID=3

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: