Ktetaichinh’s Blog

April 9, 2010

Hàng hóa tiêu hủy : DN có phải nộp thuế không

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 10:05 pm
Tags:

Thực tế trong hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều loại hàng hóa đã nhập khẩu vào thị trường VN nhưng vì lý do nào đó phải tiêu hủy. Vậy đối với những trường hợp như vậy DN có phải nộp thuế không ? Đây cũng là vướng mắc mà cơ quan hải quan đang gặp phải gần đây.

Theo quy định đối với hàng may mặc, nếu nguyên liệu thừa nằm ngoài định mức tiêu hao (3%) mà tiêu thụ tại thị trường nội địa thì DN phải nộp thuế. Song vẫn đề phát sinh là ở chỗ số nguyên phụ liệu thừa đó không sử dụng được, hoặc phế phẩm, phế liệu tiêu hủy, không thu được lợi gì. Theo Hiệp hội Dệt may VN, yêu cầu DN phải nộp thuế đối với số nguyên phụ liệu thừa là bất hợp lý. Bởi lẽ nếu còn sử dụng được thì phía đối tác nước ngoài đã yêu cầu DN chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công tiếp theo, hoặc xuất khẩu trả lại nước ngoài, hoặc biếu tặng tại VN. Đương nhiên trong trường hợp này DN không phải nộp thuế. Theo Hiệp hội Dệt may, nếu DN đã nộp đủ thuế cho số nguyên phụ liệu thừa, phế liệu, phế phẩm tiêu hủy thì không cần thiết phải có quy định chặt chẽ về thủ tục hải quan cho phép và giám sát việc tiêu hủy như hiện nay.

Không chỉ có Hiệp hội Dệt may, hiện nay nhiều DN đang đề nghị cơ quan hải quan xem xét lại việc thu thuế đối với hàng hóa NK là nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm hàng gia công thừa mà không có giá trị sử dụng hoặc không đảm bảo chất lượng DN phải tiêu hủy. Mặc dù việc cơ quan hải quan thu thuế đối với hàng hóa NK sau đó tiêu hủy tại VN là căn cứ trên quy định hiện hành, tuy nhiên số hàng hóa này sau khi tiêu hủy không còn giá trị sử dụng nên việc yêu cầu DN nộp thuế là chưa hợp lý và chưa đúng bản chất của thuế NK và thuế GTGT.

Về vấn đề này, theo ý kiến của Bộ Công Thương để tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất, cần xem xét miễn thuế cho nguyên liệu, vật tư, phế liệu, NK thừa sau quá trình gia công, sản xuất hàng XK hoặc quá trình sản xuất hàng hóa không có giá trị sử dụng phải đem tiêu hủy, hoặc không đủ chất lượng phải tiêu hủy.

Theo Hiệu hội Dệt may VN, yêu cầu DN phải nộp thuế đối với số nguyên phụ liệu dư thừa là bất hợp lý. Bởi lẽ nếu còn sử dụng được thì phía đối tác nước ngoài đã yêu cầu DN chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công tiếp theo, họăc xuất khẩu trả lại nước ngoài, hoặc biếu tặng tại VN.

Rõ ràng đây là vấn đề cần xem xét để tạo thuận lợi cho DN, tuy nhiên thực tế liệu có phát sinh việc lợi dụng sự thuận lợi này để gian lận trốn thuế ? Vấn đề đặt ra là cần có cơ chế quản lý chặt chẽ đối với hàng tiêu hủy được miễn thuế để tránh gian lận, nhất là tránh trường hợp các DN đưa hàng phế phẩm phế liệu vào VN tiêu hủy, gây ảnh hưởng đến môi trường. Mặt khác cũng tránh việc các DN sử dụng các nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm với danh nghĩa thừa hoặc không đáp ứng chất lượng để sản xuất sản phẩm tiêu thụ trên thị trường trốn được khoản thuế NK nhẽ ra phải nộp.

Được biết Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ cho miễn thuế đối với số nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm vì lý do nào đó đem tiêu hủy không còn giá trị sử dụng.
Nguồn: H.Đức-Diendandoanhgnhiep
Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: