Ktetaichinh’s Blog

February 28, 2010

“Greenhouse Effect, Sea Level Rise, and Land Use”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 6:02 pm
Tags: ,

“Việc xuất khẩu cát như vừa qua là rất nguy hiểm đối với nước ta, đặc biệt là khi nước biển dâng. Tới khoảng 20, 30 năm nữa, nhìn lại bức tranh xuất khẩu cát hiện nay con cháu sẽ lên án lãnh đạo tiền nhiệm. Do vậy chúng tôi đã kiến nghị và Chính phủ đã đi đến quyết định ngừng xuất, tức là tất cả những hợp đồng đã ký từ trước đến nay cũng ngừng không cho xuất cát nữa. Tôi cho đó là một việc làm rất tích cực trong thời gian qua”.  http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200944/20091029014110.aspx

oi, co ai nghe den viec nuoc minh xuat khau Cát chua, ko hieu ho nghi sao khi ma hieu ung nha kinh, Elnino which affects most Pacific Ocean countries depending on agriculture and fishing  cang` ngay cang nghiem trong, theo du bao thi neu temperature tang 1-2 do C thi sea level rises about 5 meteres, ma ca 2 delta song Hong va song Mekong minh chi above sea level 3 meters, lieu luc do co con dong bang song cuu long nua ko http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:U30mkvvIolAJ:www.epa.gov/climate   http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Vietnam

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: