Ktetaichinh’s Blog

January 6, 2010

Vay vốn trong năm 2010 được hỗ trợ 2% lãi suất

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:35 pm
Tags: , , ,
Đây là hướng dẫn mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn.

Theo đó, các khoản cho vay thuộc đối tượng HTLS là các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh theo các hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1/1/2010 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2010 đến 31/12/2010 đều thuộc diện hưởng hỗ trợ lãi suất mới.

Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 2%/năm, tính trên tổng số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế, thời hạn cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân. Trường hợp, các khoản vay thuộc đối tượng HTLS bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay, thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng, thì không được HTLS đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá 24 tháng.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, khách hàng vay vốn có số dư tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng (TCTD) thì khi ký kết hợp đồng tín dụng, các TCTD phải tính toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi là vốn tự có của khách hàng vay và mức vốn cho vay phải loại trừ số dư tài khoản tiền gửi này. Khách hàng có trách nhiệm báo cáo về số dư tài khoản tiền gửi và giá trị giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tại các TCTD khác.

Quy định về việc hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn

GiadinhNet – Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 27 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010.

Theo đó mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 2%/năm, tính trên tổng số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế. Thời hạn cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân. Trường hợp, các khoản vay bị quá hạn trả nợ sẽ được gia hạn nợ vay, nhưng nếu thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng, thì không được hỗ trợ lãi suất với khoảng thời gian vượt quá 24 tháng.
Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: