Ktetaichinh’s Blog

January 1, 2010

Chấm dứt hoạt động sàn vàng trên toàn quốc từ 30/3/2010

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:48 am
Tags: , , , ,

Chậm nhất là 90 ngày kể từ hôm nay, 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động. Như vậy, các sàn vàng trên toàn quốc chính thức ngừng hoạt động vào ngày 30/3/2010.

Không kinh doanh vàng trên tài khoản, chỉ mua bán vàng trang sức truyền thống. Ảnh: ATPvietnam.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Để tạo hành lang pháp lý về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm rà soát lại tất cả các quy định hiện hành về quản lý vàng để trình Chính phủ ban hành thành một Nghị định quản lý đối với vàng theo hướng Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với loại hàng hóa đặc biệt này.

Không kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức

Tiềm ẩn rủi ro của sàn vàng đã bắt đầu hiển hiện, đòi hỏi cần tăng cường sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này. Bởi các hoạt động kinh doanh liên quan đến vàng đều có ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày hôm nay,  30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động. Nghĩa là đối với những sàn vàng đang hoạt động thì công việc kinh doanh bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010.

Đối với hoạt động kinh doanh vàng là đồ trang sức vẫn được phép tiến hành bình thường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhưng để hoạt động này đi vào nề nếp và đúng quy định thì Ngân hàng nhà nước và UBND cấp tỉnh phải có sự tổ chức và hướng dẫn cụ thể.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ ngay quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo Quyết định số 3/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2006.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ hai phương án xử lý sàn vàng: Chấm dứt hoạt động kinh doanh của các sàn vàng; hoặc tiếp tục cho phép kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước một cách chặt chẽ trong đó mức dự kiến kỹ quỹ có thể lên đến 100%.

Ngày 22/12 vừa qua, Thường trực Chính phủ cũng đã có cuộc họp bàn về việc quản lý nhà nước đối với mọi loại hình sản xuất, kinh doanh vàng và quản lý ọoạt động sàn giao dịch vàng.

Như vậy, với văn bản thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được ban hành hôm nay (30/12), sẽ là cơ sở pháp lý thống nhất xử lý vấn đề vốn thời gian qua đã khiến không chỉ giới chuyên môn, ngành tài chính ngân hàng mà người dân đặc biệt quan tâm, bàn thảo.

Hiện trạng đầu tư vàng qua sàn tại Việt Nam

Hiện nay, trên cả nước có khoảng 20 sàn vàng được tổ chức theo 4 dạng:  Do ngân hàng thương mại thành lập và nhà đầu tư mở tài khoản tại ngân hàng như Trung tâm giao dịch Vàng Á Châu, Phương Nam, Sacombank, Việt Á…; Do các tổ chức, cá nhân hình thành và nhà đầu tư tham gia đóng tiền vào một tài khoản đứng tên công ty thành lập sàn, như Trung tâm giao dịch vàng Phố Wall, Châu Á, 24K…; Do các tổ chức cùng với ngân hàng tham gia góp vốn thành lập qua hình thức công ty và nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, như Trung tâm giao dịch Vàng Việt Nam…; Do các công ty tổ chức, nhà đầu tư kinh doanh trực tiếp vàng bằng USD ra nước ngoài, như Kim Thiệu, Kim Minh Ðạt… Tại mỗi sàn, doanh số giao dịch mỗi ngày lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Mô hình giao dịch vàng tại một số sàn vàng ở Việt Nam hiện này là khách hàng muốn tham gia kinh doanh chỉ cần ký quỹ một lượng tiền rất nhỏ (7%) giá trị giao dịch số còn lại được ngân hàng (phục vụ sàn vàng) cho vay và như vậy người kinh doanh có thể thực hiện lệnh mua (bán) gần gấp hơn 14 lần lượng vốn mình có. Đó là về mô hình, còn những nền tảng cho hoạt động của sàn vàng thì từ trước tới giờ rõ ràng là đáng quan ngại và dường như chỉ dựa vào niềm tin để kinh doanh là chính.

Như vậy, người đầu tư và chủ sàn giao dịch chỉ kinh doanh dựa vào nền tảng khá mong manh và thiếu cơ sở pháp lý, cơ sở kinh tế, kỹ thuật và hiểu biết.

Và cũng chính do thiếu khung pháp lý chặt chẽ, nhà cung cấp “sàn vàng” luôn trong tình trạng “vừa làm vừa lo”, còn nhà đầu tư thường bị thua thiệt khi có tranh chấp. Trong điều kiện như vậy, loại hình kinh doanh sàn vàng hiện nay là khá rủi ro cho giới đầu tư và cả hệ thống tài chính vì kinh doanh vàng tài khoản là một ngành đặc thù có liên quan đến cung cầu tiền tệ quốc gia. (Nguồn: Chinhphu, 30/12

Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước bán ngay 30% số dư tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn
Số ngoại tệ còn lại, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sẽ thực hiện bán cho Tổ chức tín dụng được phép trong vòng 2 tháng đầu năm 2010.
Nội dung theo Thông tư Quy định việc mua-bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do  phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình ký vừa ban hành hôm nay (30/12).Thông tư nêu rõ, đối với số dư tiền gửi có kỳ hạn của Tổ chức (Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước) tại Tổ chức tín dụng được phép tại thời điểm 31/12/2009 (trừ các khoản ký quỹ, đặt cọc hay bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ trong tương lai): Tổ chức thực hiện bán ngay 30% số dư tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn tại thời điểm ngày 31/12/2009. Số ngoại tệ còn lại, Tổ chức sẽ thực hiện bán cho Tổ chức tín dụng được phép trong vòng 2 tháng đầu năm 2010.

Đối với số dư tiền gửi không kỳ hạn của Tổ chức tại Tổ chức tín dụng được phép vào ngày 31/12/2009, thì tổ chức giữ lại số ngoại tệ cần thiết để phục vụ nhu cầu thanh toán và số ngoại tệ hiện đang giữ cho mục đích ký quỹ, đặt cọc hay bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ trong tương lai; số ngoại tệ còn lại Tổ chức phải bán ngay cho Tổ chức tín dụng được phép.

Thông tư quy định, Tổ chức tín dụng được phép chuyển 30% số ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Tổ chức vào Tài khoản “quản lý và giữ hộ”. Đồng thời, Tổ chức tín dụng được phép thông báo ngay cho Tổ chức muộn nhất đến ngày 06/01/2010 phải bán cho Tổ chức tín dụng được phép số ngoại tệ đã chuyển sang Tài khoản “quản lý và giữ hộ” nói trên.

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm tự cân đối ngoại tệ để thực hiện việc mua – bán ngoại tệ với các Tổ chức theo quy định tại Thông tư này. Tổ chức tín dụng được phép phải đảm bảo thực hiện các quy định của NHNN về việc duy trì trạng thái ngoại hối tại thời điểm thực hiện việc mua – bán ngoại tệ với các Tổ chức.

Trường hợp việc mua ngoại tệ từ Tổ chức làm vượt trạng thái ngoại hối của Tổ chức tín dụng, Tổ chức tín dụng được phép thực hiện bán ngay cho NHNN số ngoại tệ vượt trạng thái theo tỷ giá NHNN niêm yết mua ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm giao dịch. NHNN sẽ bán lại số ngoại tệ này cho Tổ chức tín dụng được phép để bán cho Tổ chức khi Tổ chức yêu cầu theo tỷ giá NHNN niêm yết bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm giao dịch

Việc mua – bán ngoại tệ theo nội dung quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 và không phải là Tổ chức tín dụng). Cụ thể gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Tổng công ty Hóa chất Việt Nam); Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam; Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (30/12)

Mạnh tay thu mua ngoại tệ

(NLĐ)- Ngày 30-12, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản về mua – bán ngoại tệ của một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo quy định tại văn bản số 2578/TTg-KTTH, ngày 23-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, 7 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn Nhà nước trên 50% có nghĩa vụ bán ngoại tệ cho ngân hàng và được quyền mua lại ngoại tệ trong phạm vi số ngoại tệ đã bán. Về  nguồn ngoại tệ, các tổ chức trên phải bán cho ngân hàng bao gồm: Ngoại tệ trên tài khoản có kỳ hạn và không kỳ hạn gửi ngân hàng tại thời điểm  31-12-2009; ngoại tệ có nguồn gốc từ nguồn thu vãng lai từ ngày 1-1-2010.
Ngay sau khi thông tin trên được công bố, USD tự do giảm 30 đồng/USD, xuống còn 19.370 đồng/USD. Các tiệm vàng từ chối giao dịch USD số lượng lớn.

Sàn vàng đã vào hồi kết

Trước đó, Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết đã trình Chính phủ hai phương án xử lý sàn vàng là dừng hoạt động hoặc nâng tỉ lệ ký quỹ lên 100%. Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NH Nhà nước Nguyễn Quang Huy khẳng định NH Nhà nước không khuyến khích hoạt động của các sàn vàng.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đóng cửa sàn vàng thì người kinh doanh sẽ chuyển sang hoạt động ở các sàn vàng không giấy phép. Đó cũng là một lưu ý và rồi đây NH Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến hoạt động này.

Vấn đề quan trọng hiện nay với chủ sàn vàng cũng như người kinh doanh là chuẩn bị để xử lý các tồn đọng sau khi các biện pháp quản lý sàn vàng được thực hiện. Vì cả trong trường hợp không bị đóng cửa, phương án nâng tỉ lệ ký quỹ lên 100% được áp dụng sẽ dẫn đến người đầu cơ vàng phải trả bớt nợ, NH phải thu nợ. Trường hợp sàn vàng không còn hấp dẫn thì người kinh doanh phải tính đến việc đóng trạng thái đầu tư, bán bớt vàng để thu tiền hoặc mua vàng để trả nợ… Hiện những NH có sàn vàng đang bắt tay để xử lý vấn đề này.(Nguồn: TT, 30/12)

Ngoài đóng cửa hoặc ngừng ký quỹ, cần có phương án 3 cho sàn vàng

Anh Duy (NĐT vàng tài khoản, Q.1, TP.HCM) cho rằng, nếu yêu cầu NĐT ký quỹ 100% thì sẽ chẳng có NĐT nào giao dịch vàng tài khoản vì giá trị của vàng rất lớn. Tỷ lệ ký quỹ quá cao sẽ khiến kênh đầu tư này không còn hấp dẫn đối với họ. Lúc đó để tồn tại, chủ đầu tư sàn vàng sẽ tìm cách “lách” tỷ lệ này để thu hút NĐT. Như vậy, quy định chưa ra đã thấy “kẽ hở” để cả NĐT vi phạm và chủ sàn lách luật.

Một NĐT khác thì cho rằng, quy định “dẹp” sàn vàng cũng không khả thi vì nếu muốn, các NĐT sẽ chuyển hướng kinh doanh đánh thẳng ra nước ngoài. Như vậy, việc “dẹp” sàn vàng trên thực tế chỉ làm Nhà nước thất thu một số tiền thuế không nhỏ mà không thể cấm NĐT kinh doanh vàng tài khoản.

Hiện nay, thị trường đang tồn tại 4 loại hình sàn giao dịch vàng. Loại đầu tiên là do ngân hàng tổ chức, NĐT mở tài khoản tại ngân hàng này và giao dịch. Loại hình thứ 2, công ty liên kết với ngân hàng tổ chức sàn, ở đây ngân hàng sẽ là đơn vị cho vay và thanh toán, NĐT mở tài khoản tại ngân hàng rồi thực hiện đặt lệnh mua, bán qua công ty. Loại hình thứ 3, công ty tổ chức sàn và mở một tài khoản “tổng”, NĐT sẽ đóng tiền vào tài khoản này để thực hiện giao dịch. Loại hình thứ 4, công ty nhận lệnh của NĐT rồi chuyển ra nước ngoài.

Một chuyên gia vàng với hơn 30 năm kinh nghiệm cho rằng, trong trường hợp cơ quan chức năng cấm không cho kinh doanh vàng tài khoản thì chỉ có thể cấm được loại hình tổ chức 1 và 2. Vì vậy, việc “dẹp” sàn vàng trên thực tế là “đẩy” các NĐT trong nước chuyển sang giao dịch ở sàn nước ngoài mà thôi.

Cần có phương án 3

Theo các chuyên gia, vấn đề hiện nay không phải là “dẹp” sàn vàng mà triển khai phương án quản lý sàn vàng. Đây là loại hình kinh doanh mới ở Việt Nam nhưng đã có trên thế giới từ nhiều năm nay nên việc ban hành quy định cho hoạt động của sàn giao dịch vàng công khai, minh bạch, khách quan càng trở nên bức thiết. Một thực tế không thể phủ nhận là hoạt động vàng tài khoản xuất hiện vài năm trở lại đây đã đáp ứng một phần không nhỏ nhu cầu đầu tư vàng trong dân cư, góp phần ổn định thị trường vàng vật chất. Một chuyên gia vàng cho rằng, giao dịch vàng tài khoản thời gian qua phát triển khá nhanh, khối lượng giao dịch của toàn thị trường có ngày lên đến gần 2 triệu lượng. Vì vậy, cần có một trung tâm giao dịch vàng tập trung để quản lý các sàn vàng như Sở Giao dịch chứng khoán quản lý các công ty chứng khoán hiện nay. Như vậy, không những thị trường hoạt động bài bản hơn mà còn có thể thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Huỳnh Trung Khánh -Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, ông rất bất ngờ rằng kinh doanh vàng tài khoản trong nước những năm gần đây phát triển mạnh mẽ đến như vậy. “Trong 1 năm trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu và soạn thảo những văn bản hướng dẫn về hoạt động sàn vàng. Tôi hy vọng trong thời gian tới, khi các sàn chính thức chạy tốt thì các NĐT trong nước sẽ không đầu tư vào các sàn “chui” nữa. Còn nếu cấm không cho sàn hoạt động thì chỉ cấm được những sàn do ngân hàng và công ty có liên kết với ngân hàng, NĐT lại chuyển sang đầu tư vào những sàn “chui”” – ông Khánh nói.

Đặt vấn đề này lên bàn ông Lê Thẩm Dương – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, ông Dương cho biết, vấn đề không phức tạp đến mức phải đưa ra phương án cấm các sàn vàng hoạt động. Ở góc độ là hàng hóa, nhu cầu đầu tư vàng liên quan đến đời sống người dân. Khi tạo lập sàn giao dịch vàng, ở đó người mua bán không bị “hớ” về giá cả bởi thông qua hình thức đấu giá, những hàng hóa đưa lên sàn là những hàng hóa theo tiêu chuẩn và người mua bán không thể “xù”. Vì vậy, theo ông Dương “hình như đã xác định nhầm nguyên nhân nên mới dẫn đến phương án “cấm” không cho sàn giao dịch vàng hoạt động”. Ông Dương cho rằng, cần có một phương án thứ 3, đó là tạo ra một sân chơi minh bạch, bình đẳng, có kiểm soát, có những quy định rõ ràng thay vì cấm hay nâng tỷ lệ ký quỹ lên 100%. (Nguồn: TN, 9/12)

Đóng hay mở sàn vàng?
Thứ sáu, 4/12/2009, 16:03 GMT+7
Giới đầu tư và các chủ sàn vàng đang lo lắng trước hai phương án xử lý sàn vàng của Ngân hàng Nhà nước ( NHNN). Phương án 1 sẽ cho dừng hoạt động sàn vàng vì không phục vụ lợi ích nhu cầu về đời sống, phương án 2 vẫn cho sàn vàng hoạt động nhưng nâng tỉ lệ ký quỹ, có thể là 100%…

Ngại ký quỹ nhiều

Ông Lâm Minh Chánh, Tổng GĐ Cty Vàng Thế giới, đơn vị lập ra sàn Vàng Thế giới ( TP HCM) cho rằng dù phương án nào được lựa chọn thì nhiều sàn vàng sẽ bị ảnh hưởng nặng. Ông Chánh tin Chính phủ sẽ chọn phương án 2 nhưng với tỷ lệ ký quỹ lên tới 100%, có nghĩa là có bao nhiêu tiền thì giao dịch tương đương bấy nhiêu vàng sẽ không còn hấp dẫn nhà đầu tư.

Phó GĐ một sàn vàng phân tích “muốn giao dịch 100 lượng với giá hiện nay thì nhà đầu tư phải ký quỹ gần 3 tỷ đồng. Nếu có từng đó vốn họ sẽ chẳng lên sàn. Trong khi đó phần lớn nhà đầu tư giao dịch mỗi phiên tường từ 300 lượng trở lên và rất khó để họ ký quỹ gần 9 tỷ đồng”.

Nhiều nhà đầu tư trên sàn vàng ACB, Eximbank, SBJ… cũng khẳng định họ sẽ chọn kênh đầu tư khác nếu phải ký quỹ 100%.

Ông Nguyễn Đức Thái Hân, Phó Tổng GĐ Ngân hàng ACB nhận định ký, quỹ 100% sẽ an toàn và giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia sàn vàng, không gây ra những hậu quả như cơn sốt giá vàng vừa qua nhưng chỉ phù hợp với nhà đầu tư lớn, khó hấp dẫn đông đảo nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên mối lo lớn nhất của nhiều chủ sàn vàng và nhà đầu tư là một số sàn vàng có thể phải đóng cửa do Nhà nước siết chặt hoạt động này. Mới đây NHNN cũng đề xuất chỉ có Ngân hàng mới được mở sàn vàng và ý kiến này được nhiều người ủng hộ.

Đừng quản không được thì đóng

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam thì sàn vàng không có tội, lâu nay lộn xộn là do chưa có quy chế sàn giao dịch vàng dù dự thảo đã điều chỉnh và sửa chữa đến 11 lần.

Ông Khánh đề nghị quản lý và cấp phép sàn vàng nên tập trung vào đầu mối là NHNN. PGS- TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia cho rằng vẫn nên có sàn vàng và cần đặt dưới sự quản lý của NHNN.

Ông Đào Hồng Châu, Phó Tổng GĐ NH Eximbank, nơi đang có sàn vàng hoạt động cũng tin là phương án dừng hoạt động sàn vàng sẽ khó xảy ra nhưng Nhà nước nên sớm có quy chế quản lý sàn vàng.

Chuyên gia tài chính – chứng khoán Huy Nam đặt vấn đề “Không chỉ ở VN mà nhiều nước trên thế giới vẫn mở sàn vàng. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là các sàn vàng đi vào khuôn phép, hoạt động minh bạch, và lành mạnh, NHNN giám sát chặt chẽ, chủ sàn vàng đủ năng lực tài chính để phòng rủi ro”.

TS Lê Thẩm Dương ( ĐHNH TP HCM) phản đối kiểu “quản không được thì cấm” vì xét ở khía cạnh tích cực thì sàn vàng cũng là một kênh đầu tư tốt. Nhiều chuyên gia đồng quan điểm sàn vàng lộn xộn như hiện hiện nay lỗi chính thuộc về các cơ quan quản lý và một khi các cơ quan này làm tốt nhiệm vụ của mình thì sàn vàng sẽ đi vào nến nếp.

Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê bình lãnh đạo NHNN “Theo luật, NHNN phải thống nhất quản lí kinh doanh vàng nhưng tôi yêu cầu chấn chỉnh hơn một năm nay, bây giờ hỏi đến các đồng chí mới nói văn bản trên đường đi”, cho thấy bát nháo trên sàn vàng không chỉ do chủ sàn vàng, nhà đầu tư gây ra.(Nguồn: TP, 4/12)

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: