Ktetaichinh’s Blog

December 31, 2009

Dân số Việt Nam đã lên đến 85,8 triệu người

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:48 pm
Tags: ,
Tính đến 0h ngày 1/4/2009, dân số của Việt Nam là 85.789.573 người, tăng 9,47 triệu người so với năm 1999 (với sai số thuần là 0,3%).  Với dân số này, Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở ASEAN và thứ 13 trên thế giới.
Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm trong giai đoạn 1999-2009 là 1,2%/năm, giảm 0,5%/năm so với 10 năm trước và là tỷ lệ tăng thấp nhất trong vòng 50 năm qua.
Kết quả Tổng điều tra cho thấy: dân số ở thành thị chiếm 29,6% tổng dân số cả nước, tăng bình quân 3,4%/năm; trong khi tỷ lệ tăng dân số ở khu vực nông thôn chỉ là 0,4%/năm.

Năm tỉnh, thành phố có dân số đông nhất cả nước là: thành phố Hồ Chí Minh đông dân nhất cả nước với 7.123.340, tiếp đến là Hà Nội với 6.448.837, Thanh Hóa với 3.400.239, Nghệ An với 2.913.055 và Đồng Nai 2.483.211. Bắc Kạn là tỉnh có dân số thấp nhất cả nước với 294.660 người.

Dân số Việt Nam phân bố không đều và có sự khác biệt lớn theo vùng: hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có tới 43% dân số của cả nước sinh sống. Hai vùng trung du, miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên chỉ có 19% dân số cả nước sinh sống.

Đặc biệt, với sự kiên trì của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, tỷ số giới tính đã dịch chuyển về thế cân bằng hơn và đạt mức 98,1 nam/100 nữ, tăng 1,4 nam/100 nữ so với năm 1999.

Blog at WordPress.com.