Ktetaichinh’s Blog

December 30, 2009

Bị “tố” sữa tươi vón cục, CGHL phỏng đoán lỗi bao bì

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:06 am
Tags:
Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: