Ktetaichinh’s Blog

December 28, 2009

Rửa tiền

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 2:19 am
Tags: ,

Đa số các nhà đầu tư ngoại quốc trên TTCK VN có nguồn tiền từ Cayman Island, là nơi rửa tiền bậc nhất thế giới.

Các băng đảng mafia, Triad, chỉ cần đem các cặp táp tiền mặt đến gặp đại diện các công ty này tại Cayman Island là mua được cổ phần, chẳng bị hỏi nguồn tiền từ đâu ra.

Sau đó chừng 6 tháng hay 1 năm, họ lại rút ra, sẽ được giao cho 1 tấm check “sạch”, từ một ngân hàng uy tín như Citibank, HSBC. Họ chẳng cần biết lời lỗ ra sao, miễn là rửa được, hao tốn bao nhiêu không thành vấn đề, vì số tiền quá lớn, họ không thể rửa tại bất cứ nơi nào khác một cách dễ dàng như vậy.

Dragon Capital Group, do Dominic Scriven sáng lập năm 1994, là một trong các công ty đầu tư tài chánh hàng đầu tại VN. DCG đặt đại bản doanh (headquarter) tại Cayman Island.

Còn các công ty Hoa kỳ thì đa số là các công ty xây cất casinos.

Các cty Hàn quốc cũng đa số là trên TTCK. Băng đảng xã hội đen Hàn quốc đầu tư rất lớn vào TTCK VN, là nơi rất dễ cho họ rửa tiền.

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: