Ktetaichinh’s Blog

December 14, 2009

trở lực trong tến trình dân chủ hóa tại vietnam

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:21 am
Tags:

Khi nghiên cứu tiến trình dân chủ hóa thành công tại nhiều nước trên thế giới người ta tìm
thấy yếu tố “Môi trường quốc tế thuận tiện” (Favorable International Environment )(1).
Yếu tố này giải thích tại sao sự kiện “Mùa Xuân Praha” diễn ra vào năm 1968 đã đi tới thất
bại trong lúc sự kiện “Công Đoàn Đoàn Kết” diễn ra hơn một thập niên sau lại đi đến thành
công.
Kết quả thành bại của hai sự
kiện này tùy thuộc phần lớn vào
tình hình chính trị và thái độ
của Liên Xô đối với hai nước
Tiệp Khắc và Ba Lan vào lúc
đó. Sự kiện “Công Đoàn Đoàn
Kết” diễn ra trong môi trường
quốc tế thuận tiện hơn với sự
hiện diện của Gorbachev tại
Liên Xô.
Tại Việt Nam hiện nay yếu tố “
Môi Trường Quốc Tế” có tình
trạng vừa thuận tiện vừa là cản
trở rất lớn trong việc hình thành
một xã hộI dân chủ.
Một mặt, Viện Nam hòa nhập
sâu hơn vào cộng đồng thế giới. Gia nhập WTO và giữ một ghế tại Hội Đồng Bảo An Liên
Hiệp Quốc khiến Việt Nam vừa chịu áp lực vừa chịu ảnh hưởng trong việc dân chủ hóa hệ
thống chính trị.
Mặt khác, mối quan hệ chính trị và kinh tế với Trung Quốc tạo ra chướng ngại rất lớn cho
những thay đổI chính trị tại Việt Nam.
Trở ngại gây ra bỡi Trung Quốc có vẻ lớn hơn nhiều so với những thuận tiện có được từ việc
Việt Nam hội nhập.
Trong chính trị Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng.
Hai nước cùng thực hiện chính trị cộng sản – kinh tế thị trường; cùng cố gắng hội nhập vào
cộng đồng thế gìới; cùng chịu áp lực và ảnh hưởng.
Nhưng về mặt dân chủ hóa thì Trung Quốc có vấn nạn rất lớn. Dân chủ hóa có những yếu tố không thể thiếu. Ví dụ: yếu tố tôn trọng sự lựa chọn của người
dân.
Những yếu tố không thể thiếu của thể chế dân chủ có khả năng làm Trung Quốc vỡ ra thành
nhiều mảng.
Việc tách rời khỏi Trung Quốc của Tây Tạng và các Khu Tự Trị vùng Tây Bắc hầu như chắc
chắn. Đài Loan cũng có thể thành một quốc gia độc lập.
Bất cứ thay đổi nào từ phía
Việt Nam cũng sẽ làm tăng
thêm áp lực lên Trung Quốc và
nước này sẽ không để cho Việt
Nam tiến lên phía trước dù chỉ
một bước.
Trung Quốc sẽ ngăn trở con
đường dân chủ hóa tại Việt
Nam vì những vấn nạn cùa
Trung Quốc !!
Việt Nam không thể thay đổi
cho phù hợp với nhu cầu của
nhân dân và của thời đại vì
những đổ vỡ có thể xảy ra
bên kia biên giới !!
Việc ngăn trở Việt Nam của
Trung Quốc cho tới nay có vẻ rất thành công.
Một cách gián tiếp, Trung Quốc ngăn trở bằng cách làm áp lực để đưa những nhân vật
“chống dân chủ” vào hàng lãnh đạo ở Việt Nam.
Nhưng chắc chắn Trung Quốc không chỉ có khả năng ngăn trở một cách gián tiếp.
Đã có dư luận về “quan hệ gần gũi bất thường” của một số nhân vật quyền lực nhất Việt Nam
với các cán bộ tình báo và ngoại giao Trung Quốc.
Từ đầu thập niên 90 Việt Nam đã chọn con đường dựa vào Trung Quốc để tồn tại.
Việc Việt Nam dùng sức mạnh của công an và quân đội cùng với việc giao cho một cá nhân
chịu trách nhiệm giải quyết các biến động thay vì dùng luật pháp làm căn bản tạo điều kiện
cho Trung Quốc thao túng các giải pháp cho những diễn biến chính trị tại Viết Nam bằng
cách kiểm soát các vị trí then chốt tại hai cơ quan này.
Cho tới nay cách giải quyết hiện tượng “đòi dân chủ” vẫn ở trong tình trạng thống nhất giữa
Hà NộI và Bắc Kinh.
Nhưng một ngày kia khi có một “cách giải quyết khác” xuất phát từ Hà Nội, từ một nhánh
nào đó trong giới lãnh đạo Việt Nam, Bắc Kinh có vẻ như có khả năng ngăn chặn “ cách giải
quyêt khác” của Hà Nội bằng một hành động cứng rắn.
Cả gián tiếp lẫn trực tiếp Trung Quốc đã và sẽ là một trở lực lớn cho tiến trình dân chủ hóa
tại Việt Nam

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: