Ktetaichinh’s Blog

December 14, 2009

3 nội dung mới về thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:51 pm
Tags: , ,

Đó là quy định về tỷ giá tính thuế, bổ sung trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu và hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất vào khu phi thuế quan.

Theo Thông tin từ Cổng TTĐT Chính Phủ, để phù hợp với thực tế xuất nhập khẩu hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về thuế trong các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu.

Về tỷ giá tính thuế

Về tỷ giá tính thuế, Nghị định 149 quy định đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó.

Tuy nhiên, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với 23 ngoại tệ trên website của Ngân hàng Nhà nước theo định kỳ 10 ngày/lần. Vì vậy, dự thảo quy định: Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Còn đối với các đồng ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì vẫn xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Bổ sung trường hợp được miễn thuế XNK

Trong danh sách các hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, dự thảo Nghị định bổ sung thêm trường hợp hàng hoá là bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá tính thuế tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ để có cơ sở hướng dẫn thực hiện thông quan nhanh đối với loại hình chuyển phát nhanh. Vì thực tế hàng ngày có hàng nghìn bưu phẩm, bưu kiện được chuyển phát nhanh, có trị giá không lớn. Theo quy định, nếu phải tính và nộp thuế thì phải mất một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là đối với các loại hàng mẫu khó xác định giá hoặc hàng về ngoài giờ hành chính, sẽ không thực hiện được hoạt động chuyển phát nhanh.

Dự thảo Nghị định cũng bỏ khoản 10, Điều 16 quy định về miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. Thực tế thực hiện việc miễn thuế theo quy định tại khoản này trong thời gian qua gặp nhiều vướng mắc, dễ bị lợi dụng và nội dung ưu đãi không còn hợp lý.

Trong một số trường hợp được miễn thuế quy định tại Điều 16, dự thảo cũng bổ sung thêm tiêu chí “trong nước chưa sản xuất được” nhằm khuyến khích sử dụng hàng hoá trong nước. Cụ thể, sẽ miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được khi nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA.

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế

Theo Điều 3 – Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Do vậy, dự thảo Nghị định cũng quy định theo hướng hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu, tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: