Ktetaichinh’s Blog

December 12, 2009

Luật IUU – “Cơn sóng thần của các thủ tục”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:07 pm
Tags: , ,
Luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Hội đồng Châu Âu (EC) nhằm kiểm soát hoạt động nhập khẩu thủy sản khai thác bất hợp pháp vào EU ban hành ngày 1/1/2010 có thể sẽ phát sinh nhiều giấy tờ phức hợp cho ngành thủy sản.

Giám đốc Liên đoàn các nhà chế biến thủy sản Đức, ông Matthias Keller cho rằng, ngày càng thấy rõ một thực tế là khó có thể thực hiện các quy định cấp và xử lý chứng nhận khai thác cho tất cả  thuỷ sản khai thác tự nhiên. Ngày 30/11/2009, ông đã tham dự cuộc họp tại Bộ Thủy sản Đức cùng với các đại điện từ hải quan, chính phủ, các ngành nhập khẩu, chế biến và bán buôn để thảo luận về “gánh nặng hành chính” mới của quy định 1005/2008 và 1010/2009.

Ông Keller cùng với ông Jurgen Meinert, Giám đốc Hiệp hội Thủy sản Na Uy (NSL) đã ước tính số lượng giấy chứng nhận khai thác cần thiết cho lô hàng nhập khẩu. Chẳng hạn như, 1 khách hàng của Đức nhập khẩu 1 lô hàng 5 tấn thủy sản tươi từ Na Uy, trong đó gồm nhiều loài cá khác nhau như cá bơn, cá tuyết, cá vây chân, cá hồi đỏ và cá tuyết chấm đen. Và 5 tấn thủy sản này lại được thu gom từ 5 nhà nhập khẩu khác nhau thì cần phải có 1.875 giấy chứng nhận khai thác do Hiệp hội Chứng nhận khai thác SA tại Bergen cấp. Sau đó, nhà xuất khẩu Na Uy sẽ phải gửi 1.875 giấy chứng nhận này bằng thư điện tử cho các nhà nhập khẩu ở Đức.

Các nhà nhập khẩu phải in 1.875 giấy chứng nhận khai thác, ghi ngày nhận, ký tên và đóng dấu vào từng giấy chứng nhận. Sau đó, những giấy chứng nhận này phải được kiểm tra cẩn thận và gửi qua bưu điện đúng thời gian cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Đức để ký và đóng dấu phê duyệt.

Qua ví dụ đơn giản này, các nhà xuất khẩu, chế biến và nhập khẩu cũng như những đại diện của hải quan và chính phủ nhận thấy hệ thống thực thi trên giấy tờ sẽ không khả thi và Hội đồng EU cần phải điều chỉnh ngay. Bên cạnh đó, Na Uy và EU cần hợp tác với nhau trong từng lĩnh vực cụ thể để tìm ra 1 hệ thống có hiệu quả mà lại không cản trở các nhà nhập khẩu thủy sản hợp pháp

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: