Ktetaichinh’s Blog

December 12, 2009

Trần Gia Phụng – Đại nạn Trung Hoa thời cận đại

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:12 pm
Tags: ,

1. Trung Hoa gặp đại nạn

Vào thế kỷ 19, trong nền giao thương giữa Trung Hoa và các nước Âu Châu, một cuộc tranh chấp gay gắt đã đưa đến việc người Âu Châu xâu xé Trung Hoa. Nguyên trong những sản phẩm người Anh đem đến Trung Hoa, có một món hàng vừa dễ chuyên chở, lại bán được nhiều và được giá cao, đó là thuốc phiện (nha phiến).

Thuốc phiện mà người Trung Hoa gọi là cù túc, đã được người Ả Rập nhập vào Trung Hoa từ thế kỷ thứ 8, nhưng chỉ được sử dụng trong y học. Đến thế kỷ 16, những nhà giàu có Trung Hoa bắt đầu dùng ống dọc tẩu để hút. Công ty Đông Ấn Anh Quốc (The English East India Company) nhập cảng ồ ạt thuộc phiện vào Trung Hoa để kiếm lợi, làm tăng nhanh giới nghiện thuốc phiện tại nước này. Con số người nghiện lên đến khoảng mười triệu người vào năm 1830. Năm 1838, Anh nhập vào Trung Hoa 40.000 thùng thuốc phiện; một thùng khoảng 70 ký-lô, giá có khi lên đến hai ngàn tiền vàng Mễ Tây Cơ. Việc này gây ra hai thiệt hại quan trọng cho Trung Hoa: Thứ nhất người nghiện càng ngày càng đông, bệnh tật, đói nghèo và trở nên vô dụng. Thứ hai, người Hoa tốn rất nhiều tiền nhập thuốc phiện qua tay thương giới Anh.

Vua Đạo Quang (Tao-kuang / Dao Guang), tức Thanh Tuyên Tông (Qing Xuan Zong, trị vì 1821-1850), quyết định bài trừ và cấm nhập cảng thuốc phiện năm 1838. Việc này đưa đến chiến tranh giữa Anh Quốc và Trung Hoa năm 1840, thường được gọi là “Nha phiến Chiến tranh”.

Trung Hoa thất bại, phải ký Hiệp ước Nam Kinh (Nanking) năm 1842, gồm 12 khoản, theo đó các khoản quan trọng là: Trung Hoa phải nhượng Hồng Kông (Hương Cảng) cho Anh; mở năm hải cảng Quảng Châu (Kwangchow), Hạ Môn (Xiamen hay Hsiamen), Phúc Châu (Fuzhou hay Fuchow), Ninh Ba (Ningpo hay Ningbo), Thượng Hải (Shanghai) cho người Anh buôn bán và gia đình cư trú, có lãnh sự trông coi việc buôn bán; bồi thường cho Anh 21.000.000 tiền vàng Mễ; hàng hóa Anh nhập cảng chịu thuế một lần, và thương nhân Trung Hoa không đóng thêm thuế khi chuyển hàng tiếp vào nội địa; công văn trao đổi hai bên có tính cách bình đẳng. Vì việc mở năm hải cảng nên hiệp ước này được các sách Trung Hoa gọi là Ngũ khẩu thông thương điều ước.

Cả hai bên Anh Quốc và Trung Hoa đều vi phạm Hiệp ước Nam Kinh. Cuộc xung đột lớn xảy ra vào năm 1856. Quân Anh tấn công Quảng Châu rồi rút lui. Người Hoa tức giận đốt hết các thương quán, dinh thự của Anh, Pháp, Hoa Kỳ. Cuối năm 1857, liên quân Anh Pháp đánh chiếm Quảng Châu, rồi tiến lên đánh Thiên Tân (Tianjin hay Tientsin), đe dọa Bắc Kinh.

Nhà Thanh vội vã ký hai Hiệp ước Thiên Tân riêng lẻ, một với Anh và một với Pháp năm 1858.  Hai hiệp ước này có những điểm chung sau đây: 1) Đại diện Anh, Pháp tự do cư trú ở Bắc Kinh. 2) Giáo sĩ Anh, Pháp tự do truyền đạo ở nội địa Trung Hoa, công dân Anh, Pháp có hộ chiếu được tự do du lịch Trung Hoa. 3) Mở thêm nhiều thương cảng. 4) Công dân Anh, Pháp được quyền lãnh sự tài phán, nghĩa là nếu họ phạm tội trên đất Trung Hoa, thì sẽ do lãnh sự của họ xử; nếu họ có tranh tụng với người Hoa thì sẽ do quan lại Trung Hoa cùng lãnh sự xử. 5) Giá biểu quan thuế mới sẽ có sự bàn bạc với đại diện Anh, Pháp.

Năm 1859, khi quân Anh, Pháp đến Bắc Kinh để trao đổi hiệp ước đã được phê chuẩn, quân Thanh bất ngờ tấn công. Liên quân Anh Pháp liền trả đũa, bắn phá dữ dội. Vua Hàm Phong (Xian Feng) tức Thanh Văn Tông (Qing Wen Zong, trị vì 1851-1861) bỏ chạy, giao trách nhiệm cho hoàng thân Cung Thân Vương. Ông này thương thuyết và ký Hiệp ước Bắc Kinh năm 1860, lập lại những điều trong Hiệp ước Thiên Tân, cộng thêm ba điều quan trọng là mở cửa Thiên Tân, bồi thường cho Anh và Pháp mỗi nước 8 triệu lạng bạc (trong khi theo Hiệp ước Thiên Tân, Trung Hoa chỉ trả cho Anh 4 triệu và cho Pháp 2 triệu mà thôi), và cắt đất gần Hồng Kông là Cửu Long (Kowloon) và các đảo phụ cận là Stonecutters Inlands cho Anh.

Chẳng những phải bồi thường cho Anh và Pháp, Trung Hoa còn phải đền công cho Nga, là nước đã làm trung gian giúp đưa đến Hiệp ước Bắc Kinh năm 1860. Nga được hưởng lợi nhiều hơn cả Anh và Pháp, vì được Trung Hoa nhượng nhiều đất ở phía tây bắc Trung Hoa. Từ đó, các cường quốc Âu Mỹ cùng nhau xâu xé Trung Hoa. Năm 1895, Trung Hoa lại thua Nhật, phải nhượng bộ trong Hòa ước Shimonoseki (Hạ Quan) ngày 17-4-1895.

Vào gần cuối thế kỷ 19, bị các nước Tây phương đe dọa, Trung Hoa khốn đốn không kém Việt Nam ở phương nam, nhưng triều đình nhà Thanh vẫn cứ tự nhận Trung Hoa là thượng quốc, có ưu quyền ở Việt Nam.

2. Trung Hoa tự nhận ưu quyền thượng quốc

Trên đường tìm kiếm thuộc địa sau cuộc cách mạng kỹ nghệ ở Âu Châu, Pháp viện dẫn lý do triều Nguyễn đàn áp Ky-Tô giáo, Pháp đem quân tấn công Đà Nẵng ngày 1-9-1858, mở đầu cuộc xâm lăng Việt Nam. Pháp chiếm các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long, buộc triều đình Huế phải ký Hòa ước Nhâm Tuất ngày 5-6-1862, nhượng ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường (ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ) cho Pháp.

Không dừng lại ở đó, Pháp tiếp tục chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ là Vĩnh Long, An Gia, Hà Tiên năm 1867, và tiến quân ra đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873, chiếm Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định. Pháp ép triều đình Huế ký Hòa ước Giáp Tuất 15-3-1874, nhường đứt luôn ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ cho Pháp, để Pháp trả lại các tỉnh Bắc Kỳ.  Hòa ước Giáp Tuất ngày 15-3-1874 gồm 22 điều khoản, trong đó điều khoản số 2 nói rằng “Tổng thống Pháp nhận Đại Nam là một quốc gia độc lập, không phải thần phục nước nào, hứa giúp Hoàng đế Đại Nam nếu cần, bảo vệ an ninh trong và ngoài nước…”, và điều khoản số 3 tiếp theo “Để đáp lại sự bảo hộ ấy, Hoàng đế Đại Nam từ nay chịu theo chính sách ngoại giao hiện thời của nước Pháp…” Nói cách khác, từ nay Việt Nam phải theo chính sách ngoại giao của Pháp, và không được thần phục hay giao thiệp với nước khác mà không có sự đồng ý của Pháp.

Khi Hòa ước năm 1874 đã được hai bên Việt Pháp phê chuẩn và trao đổi, đại diện Pháp tại Bắc Kinh là De Rochehouart chuyển bản Hòa ước này cho chính phủ Trung Hoa ngày 24-5-1875.  Triều đình nhà Thanh trả lời rằng: “Chí Giao Chỉ tức Việt Nam bổn hệ Trung Hoa thuộc quốc.” (nghĩa là: “Từ Giao Chỉ đến Việt Nam vốn là thuộc quốc của Trung Hoa.”). Câu này được tòa lãnh sự Pháp dịch qua Pháp văn theo nghĩa là: “An Nam cũng là xứ được gọi là Việt Nam. Xứ này từng là nước thần phục Trung Hoa.”[1] Do cách hành văn khác nhau, Trung Hoa nghĩ rằng họ đã phản đối Pháp, nhưng Pháp lại cho rằng Trung Hoa chẳng phản đối gì.

Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Pháp là Charles de Freycinet ngày 25-1-1880, đại sứ Trung Hoa tại Pháp là Tăng Kỷ Trạch (Zeng Ji Ze) khẳng định với Pháp rằng Việt Nam là chư hầu của Trung Hoa.[2] Vua Trung Hoa lúc này là Quang Tự (Kuang-hsu) hay Thanh Đức Tông (Qing Te-tsung, trị 1875-1908) mới 10 tuổi và bà thái hậu Từ Hy (Tzu-Hsi / Ci Xi, 1835-1908) giữ quyền nhiếp chính.

Tăng Kỷ Trạch còn viết thư ngày 10-11-1880 khi ông đến St Pétersbourg (Nga), yêu cầu Ngoại trưởng Pháp cho Trung Hoa biết lập trường của Paris về những biến chuyển ở Bắc Kỳ. Trong thư trả lời ngày 27-12-1880, Ngoại trưởng Barthélemy St. Hilaire đáp lại rằng theo điều 2 Hòa ước năm 1874, Pháp có bổn phận và trách nhiệm với Việt Nam. Thư này được gởi đến cho Tăng Kỷ Trạch và chính phủ Trung Hoa. Tăng Kỷ Trạch cho đại diện Pháp ở St. Pétersbourg biết rằng Pháp có thể chiếm Trung Kỳ, nhưng nếu chiếm Bắc Kỳ thì sẽ gây quan ngại cho Trung Hoa, vì vùng này tiếp giáp với biên giới Trung Hoa. Ngoại trưởng Pháp liền ra lệnh cho viên đại diện Pháp báo cho Tăng Kỷ Trạch biết rằng từ năm 1874, ngoài nước Pháp Việt Nam đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với các nước khác.[3]

Về phía Việt Nam, dầu đã ký Hòa ước Giáp Tuất (15-3-1874), chịu nhận nền ngoại giao Pháp, vua Tự Đức vẫn gởi phái bộ ngoại giao sang Trung Hoa năm 1876, để chúc mừng vua Thanh Đức Tông lên thay vua Thanh Mục Tông (Mu-tsung) (trị vì 1862-1874), tức vua Đồng Trị (T’ung-chih) từ trần năm 1874. Tháng 7-1880, vua Tự Đức còn cử sứ thần sang Trung Hoa thêm lần nữa. Chuyến đi này, chẳng những có tính cách ngoại giao thông lệ bốn năm một lần cống sứ, mà còn để nhờ Trung Hoa giúp đỡ.

Năm sau (1881), Trung Hoa gởi Đường Đình Canh sang kinh đô Huế bàn chuyện buôn bán, lập chiêu thương cuộc. Những sự kiện này không thể qua mặt người Pháp.  Khâm sứ  Pháp tại Huế là Rheinart đã báo cáo đầy đủ các chuyến đi sứ của Việt Nam sang Trung Hoa cho thượng cấp ngày 2-8-1882.[4]

Về phía nhà Thanh, tại Bắc Kinh, đại diện Trung Hoa phản đối với đại sứ Pháp, cho rằng Việt Nam là thuộc quốc của Trung Hoa và yêu cầu Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ để duy trì tình hữu nghị Hoa-Pháp. Tại Paris, ngày 6-5-1882, đại sứ Tăng Kỷ Trạch cũng lên tiếng phản đối Pháp và yêu cầu Pháp rút quân.

Thủ tướng Freycinet (Pháp) cho rằng lời lẽ của họ Tăng bất nhã, nên yêu cầu đại sứ Pháp tại Bắc Kinh cho chính phủ Trung Hoa biết rằng sẽ không nói chuyện với Trung Hoa và yêu cầu Trung Hoa đừng xen vào chính sách Pháp ở Bắc Kỳ.[5]

Về quân sự, ngày 30-6-1882, Tổng đốc Vân Nam (Trung Hoa) loan báo rằng quân đội Trung Hoa sẽ tiến vào lãnh thổ Bắc Kỳ để truy đuổi các thổ phỉ Cờ đen. Trong tháng sau, tướng Tạ Kính Bưu đem ba doanh quân Vân Nam đến đóng tại Quản Ty (Hưng Hóa). [Một doanh khoảng 1.000 quân.] Vào tháng 9, nhà Thanh cử tướng Hoàng Quế Lan đem mười hai doanh quân đóng ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, và tướng Triệu Ốc đem năm doanh quân đóng ở Tuyên Quang. Tài liệu Pháp cho rằng số quân Trung Hoa tại Bắc Kỳ lúc đó lên đến 20.000 người. Dầu vậy, lực lượng Trung Hoa dần dần bị Pháp đẩy lui.

Trong thực tế, Trung Hoa điều quân qua Việt Nam nhắm mưu lợi, chứ chẳng phải thực tâm giúp đỡ Việt Nam chống Pháp, nên khi thấy không thể chiến thắng được Pháp, Trung Hoa quay qua thương thuyết với Pháp để chia phần ở Việt Nam.

3. Trung Hoa âm mưu chia hai Bắc Kỳ

Ngày 27-10-1882, Paris thông báo cho đại sứ Pháp ở Trung Hoa là Bourée biết, trong phiên họp ngày 21-10, chính phủ quyết Pháp định bảo hộ Việt Nam, để Bourée nói chuyện với Bắc Kinh.   Trước sự cương quyết của Pháp, vào đầu tháng 11-1882, Lý Hồng Chương (Li Hongzhang hay Li-Hung-Tchang), một viên chức cao cấp trong Tổng lý Nha môn, cơ quan phụ trách ngoại giao của triều đình Trung Hoa, đề nghị với Bourée rằng Trung Hoa và Pháp chia nhau bảo hộ Bắc Kỳ.  Bourée báo cáo sáng kiến của Lý Hồng Chương về Pháp.

Lúc đó, các chính phủ Paris kế tiếp nhau, đều muốn chiếm Bắc Kỳ, nhưng vừa ngại tốn kém vì Quốc hội Pháp không chuẩn chi, vừa ngại đụng chạm với Trung Hoa, nên đường lối của chính phủ Pháp không rõ ràng và hay thay đổi. Ngày 5-12-1882, Bourée cho Paris biết là Bắc Kinh đã ra lệnh quân Thanh rút khỏi Bắc Kỳ về Vân Nam và Quảng Tây. Cũng trong ngày này, Bộ Hải quân và Thuộc địa ra Pháp lệnh cho soái phủ Sài Gòn tránh đụng chạm với quân Trung Hoa.[6]

Ngày 20-12-1882, tại Thiên Tân (Tianjin hay Tientsin), Bourée và Lý Hồng Chương ký Tạm ước Thiên Tân về Bắc Kỳ, theo đó Trung Hoa chiếm phía bắc sông Hồng (vùng núi non và hầm mỏ), và Pháp chiếm phía nam sông Hồng (vùng châu thổ, sản xuất nông phẩm). Lào Cai được xem là một thương cảng Trung Hoa, nhưng người Pháp được quyền tự do buôn bán với Vân Nam.[7] Tạm ước Thiên Tân thật ra rất mơ hồ, chỉ lấy sông Hồng chia hai địa phận, nhưng chưa vạch ra cụ thể ranh giới giữa hai bên Pháp và Trung Hoa ở Bắc Kỳ.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Tạm ước Thiên Tân bị Pháp bãi bỏ. Nguyên tại Paris, chính phủ Charles Duclerc sụp đổ ngày 22-1-1883. Armand Fallières tạm thay một thời gian, thì Jules Ferry trở lại làm Thủ tướng lần thứ hai ngày 21-2-1883. Lúc đó, Pháp dứt khoát về vấn đề Ai Cập (Egypt) vì nước này đã do nước Anh đô hộ từ 1882. Jules Ferry dồn nỗ lực về phía Việt Nam.

Việc làm đầu tiên về Việt Nam của chính phủ Jules Ferry là bãi bỏ Tạm ước Thiên Tân mà Bourée đã ký với Lý Hồng Chương, vì theo chính phủ này, tạm ước đã dành cho Trung Hoa quá nhiều quyền lợi ở Bắc Kỳ. Quyết định bãi bỏ được Pháp báo cho Trung Hoa biết ngày 5-3-1883.  Hai tháng sau, đại sứ Bourée bị triệu hồi. Chính phủ Pháp đưa Tricou, nguyên đại sứ Pháp tại Nhật, sang Bắc Kinh làm đại sứ từ ngày 1-6-1883.

Ngày 18-8-1883, đại sứ Trung Hoa là Tăng Kỷ Trạch giao cho chính phủ Pháp lập trường sáu điểm của Trung Hoa về Bắc Kỳ, theo đó: (1) Ngoại trừ Nam Kỳ, Pháp không được chiếm bất cứ phần lãnh thổ nào của An Nam; (2) An Nam là chư hầu của Trung Hoa; (3) Pháp phải  triệt binh khỏi những nơi đã chiếm của An Nam, mở một số hải cảng để giao thương, và các cường quốc có quyền đặt tòa lãnh sự tại các cảng này; (4) Sông Hồng phải được mở rộng để giao thương; (5) Trung Hoa sẽ bảo đảm việc tự do giao thương trên sông Hồng; (6) Những hòa ước giữa Pháp và  Việt Nam phải được Trung Hoa chấp thuận.[8]

Trong khi đó, Pháp đưa quân từ Bắc Kỳ, tiến đánh cửa Thuận An (Huế) ngày 20-8-1883. Thất bại, triều đình Huế đành xin điều đình và ký Hòa ước Quý Mùi ngày 25-8-1883, gồm 27 điều khoản, trong đó điều 1 viết rằng “Nước Nam nhận và chịu sự bảo hộ của nước Pháp với những hậu quả của mối tương giao này theo luật pháp ngoại giao Âu Châu, nghĩa là nước Pháp chủ trương mọi sự giao thiệp của nước Nam với các nước ngoài, kể cả nước Tàu, và nước Nam có giao thiệp ngoại giao với nước nào thì chỉ do một mình nước Pháp môi giới mà thôi.”

Bảo hộ xong Việt Nam, hai ngày sau, Ngoại trưởng Pháp từ chối yêu cầu sáu điểm của Trung Hoa trong thư trả lời ngày 27-8, và cho Trung Hoa biết rằng Pháp sẵn sàng giải quyết vấn đề an ninh biên giới và quyền lợi người Hoa buôn bán trên sông Hồng.

Ngoại trưởng Pháp còn gởi công văn ngày 15-9-1883 cho chính phủ Trung Hoa, một lần nữa xác nhận rằng Pháp không chấp nhận Tạm ước Thiên Tân ngày 20-12-1882, giữa đại sứ Bourée và Lý Hồng Chương về Bắc Kỳ. Công văn ngày 15-9 còn đưa ra đề nghị mới của Pháp gồm hai điểm: (1) Lập một khu phi quân sự giữa hai vĩ tuyến 21 và 22, nếu một bên muốn động binh để đánh dẹp thổ phỉ thì phải có sự đồng ý của bên kia. (2) Thị trấn Man Hao trên sông Hồng trong lãnh thổ Trung Hoa sẽ được mở ra cho việc giao thương. Chính sách của chính phủ Jules Ferry được Quốc hội Pháp hậu thuẫn mạnh mẽ trong cuộc đầu phiếu tại Quốc hội ngày 31-10-1883.[9]

Hai chính phủ Pháp Hoa tranh cãi không dứt về vấn đề Bắc Kỳ. Pháp muốn độc quyền tại miền Bắc Việt Nam, trong khi Trung Hoa muốn chia một phần Bắc Kỳ cho Trung Hoa, và bảo đảm an toàn biên giới Việt-Hoa. Trung Hoa tin tưởng rằng Pháp khó có thể chiến thắng lực lượng Trung Hoa ở Bắc Kỳ. Ngoài ra, Trung Hoa còn hy vọng hai nước Anh và Đức sẽ can thiệp, nhưng lúc đó, Anh đang bận rộn ở Ai Cập và Đức muốn Pháp bành trướng ở Bắc Kỳ hơn là tập trung lực lượng để chống Đức ở biên giới giữa hai bên.

Cuối cùng, tại Bắc Kỳ, Pháp đã đánh đuổi quân Trung Hoa và quân Cờ đen chạy lên miền biên giới, làm chủ tình hình Bắc Kỳ. Lúc đó, Trung Hoa thấy không thể kiếm lợi được ở Việt Nam mà còn lo ngại Pháp sẽ tiến chiếm Đài Loan hay Hải Nam để đòi chiến phí, nên Trung Hoa bắt đầu thay đổi chính sách.

4. Hiệp ước Thiên Tân lần thứ nhất (11-5-1884)

Đầu tiên, Lý Hồng Chương, nhờ một thân hữu tên là Gustav Detring, người Đức, công chức cao cấp trong ngành thương chánh Trung Hoa và đã phục vụ 20 năm ở Quảng Châu, vận động với chính phủ Pháp. Vào tháng 4-1884, Gustav Detring đem việc này thảo luận với một người bạn là trung tá Ernest François Fournier, hạm trưởng tuần dương hạm Volta, đang đóng ở Quảng Đông.  Fournier trình bày lại ý định của Lý Hồng Chương với cấp chỉ huy là phó đô đốc Sébastien Lespès, tư lệnh hạm đội Pháp tại Trung Hoa và Nhật Bản. Một mặt, Lespès thuận cho Fournier nói chuyện với Lý Hồng Chương, một mặt Lespès trình về Paris.

Ernest Fournier nhờ Gustav Detring chuyển cho Lý Hồng Chương một văn thư cho biết các điều kiện về phía Pháp để đi đến một cuộc dàn xếp với Trung Hoa: giải nhiệm đại sứ Tăng Kỷ Trạch, từ bỏ ưu quyền đối với Việt Nam, rút lui quân đội Trung Hoa khỏi Bắc Kỳ, và bồi hoàn chiến phí.[10]

Để tỏ thiện chí, triều đình Trung Hoa quyết định chấm dứt nhiệm vụ đại sứ ở Pháp của Tăng Kỷ Trạch, mà vẫn giữ ông ta làm đại sứ ở Anh; và Trung Hoa cử Hứa Cảnh Trừng làm đại sứ tại Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan và Áo.

Cuộc nói chuyện tiếp tục, Fournier đến Thiên Tân, gặp Lý Hồng Chương và nhanh chóng ký hiệp ước ngày 11-5-1884, gồm năm khoản, thường được gọi là Hiệp ước Fournier hay Hiệp ước Thiên Tân, đại để như sau: 1) Pháp hứa tôn trọng biên giới Việt-Hoa. 2) Trung Hoa cam kết rút quân khỏi Bắc Kỳ và tôn trọng những hòa ước ký kết giữa Pháp và Việt Nam. 3) Pháp không đòi bồi thường chiến phí. 4) Hủy bỏ những hiệp ước trước đây giữa Trung Hoa và Việt Nam, và nuớc Pháp cam kết không làm tổn hại thể diện Trung Hoa. 5) Hai bên thỏa thuận sẽ gặp nhau lại trong vòng 90 ngày để ký kết hiệp ước chính thức.

Ernest Fournier tiếp tục thương lượng với Lý Hồng Chương về thời biểu Trung Hoa rút quân.  Ngày 17-5, Fournier trao cho Lý Hồng Chương một giác thư (mémorandum) theo đó Pháp sẽ tiếp thu Lạng Sơn, Cao Bằng ngày 5-6-1884, và Lào Cai ngày 1-7-1884.[11]

Nhận được tin này, trung tướng Millot, tư lệnh lực lượng Pháp ở Bắc Kỳ nghĩ rằng Pháp có thể chiếm đóng vùng Lạng Sơn, Cao Bằng khoảng từ 15 đến 20-6, nên ông cử quân đi tiếp thu Lạng Sơn. Trên đường đi Lạng Sơn, ngang qua thị trấn Bắc Lệ ngày 22-6, đoàn quân Pháp bị quân Trung Hoa tấn công dữ dội và gây thiệt hại nặng nề.

Chính phủ Paris được tin Bắc Lệ, liền ra lệnh cho đại diện Pháp ở Bắc Kinh gởi cho triều đình Mãn Thanh một tối hậu thư ngày 12-7, yêu cầu Trung Hoa phải ra lệnh quân đội mình lập tức rời Bắc Kỳ, hạn chót là 31-7, và triều đình Trung Hoa phải bồi thường 250 triệu quan chiến phí, nếu không Pháp sẽ đánh Trung Hoa.

Phó đề đốc Prosper Courbet, đang chỉ huy hạm đội Pháp ở Bắc Kỳ, được cử kiêm luôn chỉ huy hạm đội Pháp ở Trung Hoa, đem quân đến cửa sông Mân ở Phúc Châu (Fou-Tchéou), thủ phủ tỉnh Phúc Kiến (Fukien) ngày 16-7, trong khi một hạm đội Pháp khác đến đảo Cơ Long (Kélung) ở eo biển Đài Loan.  Ngày 5-8-1884, Pháp bắt đầu tấn công, gây thiệt hại nặng cho Trung Hoa.

Trên biển, hạm đội Pháp truy lùng và tấn công các tàu của Trung Hoa, phong tỏa cửa sông Dương Tử (Yang-tse), vùng Thượng Hải, và cho đến cuối tháng 3-1885, Pháp làm chủ hoàn toàn quần đảo Bành Hồ ở eo biển Đài Loan.[12]

5. Hiệp ước Thiên Tân lần thứ hai (9-6-1885)

Trong khi Pháp khó thắng Trung Hoa, thì rõ ràng Trung Hoa thất thế cả ở Trung Hoa lẫn ở Bắc Kỳ. Cả hai bên Pháp Hoa đều muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình vì hoàn cảnh riêng của mỗi bên. Sau những cuộc thảo luận kéo dài, hai bên dự tính đi đến việc ký kết hòa ước vào cuối tháng 3-1885, thì chính phủ Jules Ferry sụp đổ. Chính phủ Brisson lên thay thế. Bộ trưởng Ngoại giao vẫn là Charles Freycinet.

Cuộc đàm phán về một hòa ước mới bắt đầu tại thành phố Thiên Tân từ ngày 13-5-1885 giữa hai bên Pháp-Hoa; kết thúc bằng Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và thương mại ký ngày 9-6-1885 giữa Jules Patenôtre (đại diện Pháp) và Si Tchen, Lý Hồng Chương (Li Hongzhang / Li-Hung-Tchang) và Teng Tcheng Sieou (đại diện Trung Hoa).

Hiệp ước Thiên Tân lần thứ hai này gồm 10 điều khoản, có thể được tóm lược như sau: Trung Hoa đồng ý rút quân về nước (điều 1). Trung Hoa nhìn nhận việc Pháp bảo hộ Việt Nam (điều 2).  Hai bên sẽ tiếp tục hòa đàm về vấn đề biên giới Việt Hoa (điều 3). Hai bên sẽ thảo luận về một hiệp ước thương mại (điều 5, 6, 8). Pháp đồng ý rút quân khỏi Đài Loan và Bành Hồ (Pescadores) (điều 9).

Như thế là chiến tranh Pháp-Hoa về vấn đề Bắc Kỳ kết thúc. Bắc Kinh gởi một phái đoàn đến Hà Nội để giúp chấm dứt tranh chấp Pháp-Hoa, và đưa quân đội nhà Thanh trở về Trung Hoa.

Kết luận

Dầu Việt Nam, quốc hiệu của nước ta từ khi vua Gia Long lên ngôi năm 1802, là một nước độc lập, Trung Hoa vẫn mặc nhiên tự xem Trung Hoa là thượng quốc và có ưu quyền đối với Việt Nam. Khi người Pháp xuất hiện, Trung Hoa tự xem có quyền thương lượng với Pháp về Việt  Nam, muốn chia phần với Pháp và quyết định số phận Việt Nam. Cho đến khi bị Pháp đánh bại, Trung Hoa đành nhượng bộ, nhưng những nhà cầm quyền Trung Hoa không bao giờ từ bỏ mục tiêu truyền kiếp là đánh chiếm và đô hộ Việt Nam.

Vì vậy, nhà cầm quyền Trung Hoa luôn luôn tìm kiếm cơ hội nhằm trở lại Việt Nam. Cơ hội đó là việc giải giới quân đội Nhật Bản ở Đông Dương sau Thế chiến thứ hai vào năm 1945 và sau đó thêm một lần nữa khi Hồ Chí Minh qua Bắc Kinh cầu viện năm 1950, dầu Hồ Chí Minh biết rằng trong một tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Hoa năm 1939, Mao Trạch Đông đã khẳng định Việt Nam là một nước phụ thuộc Trung Hoa.

© 2009 Trần Gia Phụng (phungtrangia@yahoo.com)

© 2009 talawas blog


[1]Yoshiharu Tsuboii, Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Nguyễn Đình Đầu dịch, TpHCM: Ban Khoa học Xã hội, 1990, tr. 142

[2] Yoshiharu Tsuboii, sđd.

[3] Vũ Ngự Chiêu, Các vua cuối nhà Nguyễn 1883-1945, tập 1, Houston: Nxb. Văn Hóa, 1999, tt. 273-274

[4] Yoshiharu Tsuboii, sđd. tt. 298-299

[5] Alfred Schreiner, Abrégé de l’histoire d’Annam, Sài Gòn: 1906, tr. 353

[6] Vũ Ngự Chiêu, sđd. tr. 291

[7] Khối Quân sử, Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847-1945), Quân sử III, Sài Gòn: Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, 1971, tr. 164

[8] Vũ Ngự Chiêu, sđd.tt. 328-329

[9] Vũ Ngự Chiêu, sđd. tt. 330-332

[10] Alfred Schreiner, sđd.. tt. 371-372

[11] Alfred Schreiner, sđd. tr. 362

[12] Quân sử III, sđd, tt. 227-228

Đầu tư khách sạn 5 sao tại Nha Trang

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:36 pm
Tags: ,

TBKTSG Online) Ngày 4-12, Công ty TNHH Sao Sáng Nha Trang và Tập đoàn quốc tế Marriott đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng quản lý khách sạn Marriott do công ty Sao Sáng Nha Trang đầu tư.

Công ty TNHH Sao Sáng Nha Trang – một công ty thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu chuyên kinh doanh và phát triển bất động sản như sân golf, khách sạn và resort, căn hộ, khu dân cư, khu công nghiệp..-.sẽ phát triển một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với quy mô 250 phòng tại thành phố Nha Trang.

Với vốn đầu tư 700 tỉ đồng, khách sạn sẽ có 17 tầng và 2 tầng hầm diện tích 3,658 mét vuông tọa lạc tại số 82 đường Trần Phú, ngay trung tâm của thành phố Nha Trang. Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, mang tên Marriott này dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2013.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sao Sáng Nha Trang, với mục tiêu xây dựng  một khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, thương hiệu Marriott là chọn lựa của công ty sau những cân nhắc kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, với mạng lưới khách hàng rộng lớn của Marriott trên toàn thế giới, công ty sẽ thu hút được các du khách đến từ Châu Á, Châu Âu và đặc biệt là Mỹ, nơi Marriott có sự hiện diện mạnh nhất, ba Thủy nói.

Ông Ed Fuller, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khối khách sạn tập đoàn quốc tế Marriott cho biết trong một thông cáo báo chí: “Chúng tôi rất vui khi được điền tên Nha Trang vào danh mục khách sạn và resort của chúng tôi tại Việt Nam”. Với sự hiện diện mạnh mẽ tại các nước có du khách đến Nha Trang như Nga, Đức, Anh, Mỹ, Úc, và các nước trong khu vực như Trung Quốc và Nhật Bản, Marriott tin vào sự thành công của Khách sạn Marriott tại Nha Trang ngay từ ngày đầu tiên.

Trong năm qua, Nha Trang đã thu hút hơn 1 triệu du khách trong và ngoài nước, làm gia tăng nhu cầu về dịch vụ phòng ở và giải trí. Sự ra đời của dự án khách sạn Marriott sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp không ngừng gia tăng của du khách.

Giao lưu “Triển vọng chứng khoán Việt Nam 2010” trên báo VNEconomy

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:30 pm
Tags:

Phần 1: Quan điểm đầu tư cuối năm và kỳ vọng 2010

Phần 1: Quan điểm đầu tư cuối năm và kỳ vọng 2010

Nội dung buổi giao lưu “Triển vọng chứng khoán Việt Nam 2010” của Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 11/12.

Phần 2: Nguyên nhân thị trường giảm
Phần 3: Các vấn đề xoay quanh giao dịch ký quỹ và giải chấp

Với chủ đề “Triển vọng chứng khoán Việt Nam 2010?”, cuộc giao lưu trực tuyến diễn ra vào lúc 14h-16h30 ngày 11/12/2009, tại trụ sở Thời báo Kinh tế Việt Nam (Hà Nội), với sự tham gia của các vị khách mời là Đại diện Ủy ban Chứng khoán, quỹ đầu tư và 5 CTCK lớn:

– Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

– Ông Hoàng Xuân Quyến, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

– Ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Thăng Long (TSC)

– Bà Lê Lệ Hằng, Giám đốc Khối phân tích và Tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

– Ông Lê Anh Thi, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Âu Việt (AVSC)

Ông Vũ Hữu Điền, Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital

Chúng tôi xin đăng tải một số câu hỏi của các độc giả và chia thành 3 nhóm câu hỏi: Nguyên nhân thị trường giảm; Vấn đề giải chấp của các CTCK và Kỳ vọng 2010.

Kỳ vọng 2010 và quan điểm đầu tư

Lê Xuân Mai – Nữ 29 tuổi – Nhân viên phân tích: Kính gửi bà Lệ Hằng, tôi được biết CTCK SSI thường có những bài viết dự báo triển vọng các ngành nghề khá khách quan và logic. Theo bà, nhóm ngành nghề nào sẽ là ngành có sự phát triển ổn định trong năm 2010, nhóm ngành nào mang nhiều yếu tố đột biến? Một nhóm ngành được khá nhiều nhà đầu tư kì vọng đầu tư trong năm 2010 là ngành thủy sản. Vậy bà có ý kiến gì về nhóm ngành này?

Bà Lê Lệ Hằng: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn những công ty có cơ bản tốt và có mức tăng trưởng trong năm 2010.

Một số ngành mà chúng tôi ưa thích là Nông nghiệp, Vật liệu cơ bản, Thủy sản, Công nghiệp, Bất động sản, Ngân hàng…

Trong đó, Thủy sản là ngành sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu thị trường thế giới dần hồi phục trở lại trong năm 2010 và ngoài ra còn được hỗ trợ của Chính phủ.

Nguyễn Hữu Phúc – Nam 38 tuổi – CNV: Dự đoán giá cổ phiếu ngành ngân hàng đang niêm yết từ nay đến cuối năm và quý I/2010 sẽ như thế nào? Xin các diễn giả chia sẻ quan điểm.

Bà Lê Lệ Hằng: Gần đây giá cổ phiếu ngân hàng đã xuống khá nhiều và đi chậm hơn so với đà tăng của thị trường. Có nhiều lý do khiến cho giá cổ phiếu ngân hàng giảm giá mà nguyên nhân chính là do hoạt động kinh doanh của ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong nửa cuối năm 2009.

Chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt hơn đã có ảnh hưởng đến lợi nhuận từ lãi của các ngân hàng trong khi TTCK có xu hướng đi ngang khiến các khoản lãi từ đầu tư chứng khoán và hoàn nhập dự phòng giảm so với nửa đầu năm.

Nhìn sang 2010, các chính sách tiền tệ sẽ theo hướng cân bằng giữa ổn định vĩ mô và tăng trưởng. Đà hồi phục kinh tế của Việt Nam cũng như của thế giới sẽ rõ ràng hơn. Ngân hàng là xương sống của nền kinh tế nên sự hồi phục kinh tế sẽ có tác động tích cực đến ngành này.

Đỗ Đình Thức – Nam 33 tuổi – Kỹ sư: Các ông đánh giá thế nào về triển vọng chứng khoán Việt Nam quý 1/2010?

Ông Hoàng Xuân Quyến: TTCK Việt Nam và thế giới đã đi qua giai đoạn khủng hoảng và bắt đầu hồi phục. Con đường đi lên là xu thế tất yếu nhưng chưa hoàn toàn là bằng phẳng.

2010 vẫn là năm lạc quan cho TTCK, bởi lẽ nền kinh tế Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng từ 6-6,5%. Nền kinh tế Mỹ và châu Âu cũng đang có dấu hiệu hồi phục nên cầu hàng hóa sẽ tăng lên. Việt Nam là nước có nền kinh tế mở nên xuất khẩu sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh.

Tôi nghĩ TTCK đang khó khăn chỉ là nhất thời do ảnh hưởng của luồn tiền và tâm lý. Nhiều khả năng từ quý 2/2010 TTCK sẽ được phép giao dịch ký quỹ, giao dịch chứng khoán T+2, kéo dài thời giao dịch dịch, giao dịch trực tuyến ở sàn Hà Nội.

Các yếu tố này sẽ tăng tính thanh khoản của thị trường, luồng tiền vào thị trường cũng sẽ tốt hơn vì các ngân hàng cũng sẽ tự cân đối được các nguồn vốn và sẽ tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán.

Như vậy, yếu tố tâm lý sẽ tốt dần lên, thanh khoản được cải thiện và luồn tiền tăng thì sẽ cộng hưởng. Tôi nghĩ rằng quý mô giao dịch của TTCK sẽ bứt phá.

Nguyễn Tấn Đạt – Nam 28 tuổi – Nhân viên: Xin hỏi các chuyên gia nhận định tình hình TTCK hiện nay và cuối năm có gì triển vọng không? Trong năm 2010 TTCK sẽ như thế nào? Các điểm thuận lợi, bất lợi cho thị trường trong năm tới ra sao? Những ngành nào có thể đầu tư cho những nhà đầu tư cá nhân?

Ông Vũ Hữu Điền: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn, theo tôi, trong 11 tháng 2009 vừa qua,tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam có chuyển biến khá tích cực dựa trên các gói hỗ trợ của Chính phủ đã kích thích tiêu dùng trong nước tăng trưởng. GDP tăng 5%, lạm phát được kiềm chế ở mức khoảng 5%; xuất khẩu có giảm những so với các quốc gia khác, nhưng giảm ít và thị phần xuất khẩu của Việt Nam trên thế giới tăng.

Tuy nhiên, song song đó có những lo ngại, thứ nhất là việc cung tiền và tăng trưởng tín dụng tương đối cao. Đến 11 tháng, tín dụng tăng 34% làm VND bị suy yếu và vì thế, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có những biện pháp tương đối bất ngờ để kìm chế lạm phát, nhập siêu cũng như phá giá đồng tiền (tăng lãi suất cơ bản từ 7% lên 8%, định giá lại đồng VND). Điều này đã ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam.

TTCK tăng và giảm dựa trên những diễn biến trên, 9 tháng đầu năm tăng trưởng khá ấn tượng, nhưng từ tháng 10 trở đi xuất hiện những dấu hiệu lo ngại, nhà đầu tư tương đối hoang mang, dẫn đến thị trường giảm mạnh trong thời gian vừa qua.

Về năm 2010, mặc dù có những lo ngại lạm phát sẽ quay trở lại cũng như thâm hụt mậu dịch và cán cân thanh toán. Tuy nhiên, với việc Chính phủ đã sớm can thiệp để quản lý tình hình nền kinh tế, tôi nghĩ TTCK Việt Nam 2010 sẽ ổn định hơn.

Hiện nay, trên TTCK giá trị nhiều công ty tương đối hấp dẫn. Nếu P/E 2009 là 11.5 lần, thì P/E 2010 chỉ khoảng 10.5, tương đối hấp dẫn đề đầu tư trung và dài hạn. Mặt khác, năm 2010 chúng ta còn nhiều điểm thuận lợi như Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2010 thể hiện tăng trưởng ổn định chứ không phải hy sinh để tăng trưởng. Mục tiêu là tăng trưởng nhưng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Hành động của Chính phủ điều hành kinh tế trong thời gian gần đây cho thấy Chính phủ có thể kiểm soát tình hình.

Tuy vậy, cũng có những bất lợi, đó là thâm hụt ngân sách và lạm phát có thể quay trở lại. Bên cạnh đó, thị trường thế giới đang phục hồi nhưng cũng chưa thể dự đoán được, còn gập ghềnh.

Ngành nào để đầu tư trong 2010? Theo tôi, chúng ta có thể đầu tư vào những ngành như hàng tiêu dùng trong nước, ngân hàng, bất động sản (tập trung vào bán lẻ, phục vụ nhu cầu trung cấp). Đặc biệt chúng ta nên chú ý những công ty có khả năng đã bán rồi chỉ thu tiền và hạch toán hoặc những công ty chỉ phát triển bất động sản trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó chúng ta có thể xem xét những thành liên quan đến xuất khẩu. VND giảm giá sẽ khuyến khích xuất khẩu và Chính phủ cũng đang có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu.

Ông Hoàng Xuân Quyến: Các ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ sở hạ tầng (cảng biển) cũng được chú trọng tạo thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì thế, tôi cho rằng các ngành này có tiềm năng tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Ông Lê Anh Thi: Chào bạn, TTCK cuối năm nay vẫn bị tác động tâm lý về việc tăng lãi suất và lo ngại thắt chặt tiền tệ, tuy nhiên cuối năm các tin dự báo lợi nhuân cả năm 2009 sẽ đưa ra dự báo là tích cực. Tuy nhiên theo tôi, thị trường sẽ không có đột biến gì đến cuối năm.

Những yếu tố hỗ trợ thị trường trong năm 2010 là:

– Sự phục hồi kinh tế thế giới, đặc biệt sẽ hỗ trợ cho các ngành xuất khẩu của Việt Nam như thủy sản, cao su, may mặc, đồ gỗ…

– Đà phục hồi của doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2009, Việt Nam duy trì được tăng trưởng GDP 5,2% là một thành tích rất ấn tượng so với nhiều nước khác trên thế giới. Điều đó cho thấy nội lực, sự thích nghi của các doanh nghiệp trong nước là rất cao.

Còn những yếu tố bất lợi cho thị trường trong năm 2010 là: Việc tăng lãi suất và thu hẹp tiền tệ làm giảm dòng tiền vào TTCK. Tuy nhiên, thời gian này dự kiến sẽ chỉ trong quý 1 hoặc cùng lắm là trong quý 2 trong năm 2010.

– Trong năm 2009, nhiều doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ việc mua hàng hóa cơ bản với giá rẻ, ví dụ như cao su, thép, hóa chất, dầu… Điều này sẽ khó diễn ra trong năm 2010.

– Trong năm 2009 có được lợi nhuận lớn từ hòa nhập dự phòng tài chính. Nguồn lợi nhuận này dự kiến sẽ giảm hẳn trong năm 2010.

Do vậy, những ngành triển vọng trong năm 2010 là các ngành xuất khẩu (cao su tự nhiên, khai khoáng, than, thủy sản, đồ gỗ, may mặc…). Ngoài ra một số cổ phiếu ngành bất động sản vẫn có thể duy trì được lợi thế nhất định. Ngành ngân hàng cũng được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất. Ngành dầu khí cũng được hưởng lợi khi giá dầu tăng làm cho các dự án dầu khí được khôi phục lại.

Lương Anh Quân – Nam 26 tuổi – Tư vấn tài chính: Theo các diễn giả, ưu điểm nổi bật của TTCK Việt Nam 2010 so với năm 2009 và những năm trước đó như thế nào?

Bà Lê Lệ Hằng: Dựa trên những công ty chúng tôi đang theo dõi, chất lượng thu nhập của các doanh nghiệp năm 2010 sẽ có khác biệt so với năm 2009. Cụ thể là nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong 2010, nguồn thu từ đầu tư tài chính, hoàn nhập dự phòng và định giá lại tài sản sẽ không cao như năm 2009. Xét về yếu tố cơ bản, điều này cho thấy chất lượng thu nhập của doanh nghiệp sẽ tốt hơn trong năm 2010.

Bên cạnh đó, TTCK Việt Nam năm 2010 sẽ có thêm một số yếu tố tích cực khác như các chính sách liên quan đến TT tài chính, chứng khoán sẽ được hoàn thiện hơn. Tính thanh khoản của thị trường cũng như mức độ hiểu biết của nhà đầu tư sẽ tốt hơn. Nhà nước cũng đang tích cực thực hiện quá trình cổ phần hóa và nguồn cung cổ phiếu cho TTCK sẽ tăng lên và tạo sức hút đối với nhà đầu tư.

Huỳnh Hoàng Quân – Nam 25 tuổi – Chuyên viên phân tích tài chính: Kính gửi anh Vũ Hữu Điền và anh Quách Mạnh Hào về một quan điểm về mức vốn hóa thị trường Việt Nam hiện nay. Mong các anh có thể chia sẽ với các đọc giả về vấn đề trên! Chân thành cảm ơn các anh!

Theo công bố từ Bộ Tài chính, mức vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu hiện nay đạt khoảng 669 nghìn tỷ đồng (39 tỷ USD), tương đương 55% GDP của năm 2008. So với thời điểm cuối năm 2008 (225 nghìn tỷ đồng), mức vốn hoá đã tăng gần gấp 3 lần.

Có 3 số liệu thống kê đang khá mâu thuẫn với nhau.

– Thứ nhất, tính đến hết năm 2008, cả nước đã sắp xếp lại được 5.414 doanh nghiệp trong tổng số khoảng 6.200 doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, có khoảng 92 các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước với mức vốn chủ sở hữu khổng lồ.

– Thứ hai, con số 438 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn, cộng với hầu hết các doanh nghiệp niêm yết trên HNX có quy mô vốn rất thấp.

– Thứ ba, 90% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ. Chúng ta có thể kết luận ra sao về mức vốn hóa thị trường theo GDP vào khoảng 55% như hiện nay? Một là, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả nên không đóng góp vào mức tăng trưởng GDP, vấn đề kém hiệu quả đã được làm sáng tỏ. Hai là, nghi ngại rằng mức vốn hóa 55% đang vượt qua giá trị thực của nó. Tuy nhiên, những con số trên đây chỉ mang tính chất định tính.

Ông Quách Mạnh Hào: Tôi đã từng có một bình luận rằng, tôi nghi ngờ con số nêu trên bởi tôi không biết cách tính như thế nào. Có lẽ cách tính là lấy giá cổ phiếu nhân với tổng số cổ phiếu của doanh nghiệp nên mới ra con số lớn như vậy. Dù thế nào thì con số đó cũng không phải là một điều đáng tự hào mà ngược lại, nó còn tạo ra sự nghi ngại về tình trạng “bong bóng” của thị trường đúng như những phân tích mà bạn vừa đề cập.

Nguyen Quang Huy – Nam 41 tuổi – Nhà đầu tư: Xin chào ông Quyến, được biết trước đây ông chuyên phụ trách đầu tư và phân tích đầu tư. Tôi xin hỏi ông một câu, khi tham gia đầu tư, lẽ thường mỗi người cần dự phòng cho mình một giải pháp hay nói cách khác là lối thoát. Ở đây không phải cứ giảm là thoát và thoát đúng đỉnh cũng là nghệ thuật mà ít người đạt tới. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp này không? Và giải pháp để thoát ở thời điểm này nên như thế nào?

Ông Hoàng Xuân Quyến: Không ai có thể biết đâu là đỉnh, đâu là đáy, chỉ có sau khi thị trường đã đi qua thì mới có thể biết. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là khi thị trường đã tăng trưởng nóng, quan sát thấy rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thị trường và các thông tin hỗ trợ đã xuất hiện thì cũng là lúc cần phải xem xét lại danh mục và chốt lãi.

Tại thời điểm này, VN-Index đã ở mức 444 điểm, cảm nhận chung trên thị trường hiện nay là VN-Index có thể còn tiếp tục rơi xuống vùng 410 – 420 thì mới xuất hiện mạnh hơn lực cầu. Như vậy có thể thấy nhiều khả năng khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh ở vùng trên.

Tuy nhiên, VN-Index có quay ngược lại xu hướng tăng điểm hay không thì chưa ai dám khẳng định. Nhưng nếu nhà đầu tư đã mua được cổ phiếu ở thời điểm này tôi nghĩ vẫn là tốt vì giá chứng khọa khá hợp lý, chỉ có điều bạn đừng nông nóng bán quá sớm khi VN-Index quay đầu, lúc đó kỳ vọng lợi nhuận sẽ rất là thấp.

Tôi cũng có những cổ phiếu mua ở vùng giá dưới 500 điểm nhưng tôi cũng không thoát ra tại thời điểm này vì tôi tin rằng, sớm hay muộn thị trường chứng khoán sẽ phải hồi phục, và có lẽ cũng không còn lâu nữa.

Hoang Hai – Nam 39 tuổi – Tai chinh: Xin hỏi các diễn giả câu ngắn: “Hiện nay đã có thể mua vào được chưa?”

Ông Nguyễn Quang Bảo: Nếu bạn không có kế hoạch ngắn hạn sử dụng những khoản tiền tiết kiệm này thì hoàn toàn có thể bỏ vốn vào những doanh nghiệp có mức sinh lợi gần tương đương với lãi suất tích kiệm. Theo tôi, với mức cổ tức tính trên thị giá ổn định từ 12-15%/năm, công ty đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 20-25%/năm….thì với mức P/B từ 1,2-1,5 lần là có thể đầu tư được.

Nguyễn Kim Chi – Nữ 25 tuổi – Cán bộ: Thưa bà Hằng: Trên quan điểm phân tích các dữ liệu và thông tin hiện có của SSI thì theo Bà phải mất bao lâu Thị trường có thể hồi phục?

Bà Lê Lệ Hằng: Xét về yếu tố cơ bản thì nền kinh tế của thế giới và Việt Nam đang trên đà hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Đối với các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2010 thì tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh chính sẽ nhiều hơn so với năm 2009.

Với một nền tảng như vậy thì sự hồi phục nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc nhiều vào các chính sách tiền tệ.

Nguyễn Văn Bình – Nam 48 tuổi – Công chức: Xin cho biết về hoạt động của các quỹ đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, ví dụ như diễn biến tổng giá trị danh mục đầu tư của họ, luồng tiền vào/ra thị trường? Thời gian tới Ủy ban Chứng khoán có giải pháp nào quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các quỹ đầu tư nước ngoài này hay không?

Ông Nguyễn Đoan Hùng: Có thể nói dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chịu tác động khá mạnh bởi khủng hỏng tài chính năm 2008. Trong năm 2008 và 3 tháng đầu năm 2009, dòng vốn thuần (vào – ra) âm, tuy nhiên từ thágn 4/2009 đến nay, dòng vốn này đã đảo chiều và đạt dương, đặc biệt là kể từ tháng 10/2009 tới nay.

Ủy ban Chứng khoán thực hiện việc giám sát dòng vốn nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua các báo cáo của các tổ chức thành viên thị trường như: thành viên lưu ký, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan lập và theo dõi cán cân thanh toán quốc tế, là tổ chức nắm toàn bộ luồng vốn nước ngoài vào và ra khỏi Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam luôn luôn khuyến khích các dòng vốn đầu tư trung và dài hạn vào Việt Nam để góp phần đầu tư tăng trưởng nền kinh tế.

Trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020, Ủy ban Chứng khoán đang đề xuất các giải pháp để khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tham gia mạnh hơn nữa vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phước Trương – Nam 27 tuổi – Tài chính: Những dấu hiệu khủng hoảng đã bắt đầu quay trở lại khi giá vàng, dầu, USD và đặc biệt là lãi suất có biểu hiện gần giống giai đoạn đầu 2008. Phải chăng kinh tế sẽ phải test đáy 1 lần nữa và VN-Index lại quay về cái thời 300 điểm?

Bà Lê Lệ Hằng: Theo quan điểm của chúng tôi, diễn biến giá vàng, dầu và USD gần đây không phải là dấu hiệu của một chu kỳ khủng hoảng mới. Có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã qua khỏi đáy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể tự tin là triển vọng tăng trưởng đã trở nên tích cực hơn so với 1 năm trước đây.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của các chính sách kinh tế, hiện đang cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định vĩ mô dài hạn, vì vậy sẽ vẫn có những ảnh hưởng nhất thời tới thị trường.

Trần Thanh Nguyên – Nam 32 tuổi – Bảo vệ: Chào bà Hằng, theo một nghiên cứu mới của Gran Thorton thì xu hướng chuyển động đầu tư của các quỹ tập trung vào các ngành như y tế và dược, bán lẻ, dịch vụ tài chính. Bà nhận định thế nào về chiến lược thay đổi danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư hiện nay.

Bà Lê Lệ Hằng: Theo chúng tôi, ngành y tế, dược là những ngành mang tính phòng thủ cao. Mặc dù có khả năng tăng trưởng tốt nhưng ngành dược cần lưu ý khả năng chi phí đầu vào bị đội lên trong khi giá bán chịu sự quản lý của Bộ Y tế.

Ngành bán lẻ và dịch vụ tài chính là hai ngành gắn liền với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Các quỹ thường đầu tư dài hạn nên họ quan tâm đến những ngành có tiềm năng và yếu tố cơ bản tốt.

Cuong Vu – Nam 22 tuổi: Tôi đang định xem xét đầu tư vào ngành vận tải xăng dầu, ví dụ như PVT, VIP vì vận tải hàng lỏng vẫn có mức tăng trưởng tốt trong năm nay. Liệu đó có phải là một quyết định hợp lý không thưa các diễn giả?

Bà Lê Lệ Hằng: Về lâu dài, đây là một trong những ngành trụ cột của Việt Nam. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ngành này sẽ vẫn có những khó khăn riêng, ví dụ PVT vay nợ bằng USD rất nhiều để mua tàu vận tải dầu thô và xăng dầu phục vụ cho các nhà máy lọc dầu, trong khi phí vận tải vẫn thấp. VIP sẽ bị chia sẻ thị phần với PVT trong năm tới khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động.

Phạm Minh Khánh – Nam 20 tuổi – Sinh viên: Xin các diễn giả nhận định sự phát triển của nhóm ngành nào trong tương lai sẽ tốt khi đón nhận thông tin cam kết vốn ODA 2010 là 8,2 tỷ USD, cùng với chính sách nâng lãi suất cơ bản từ 7% lên 8%/năm? Việc sử dụng đòn bẩy tài chính trên thị trường thời gian qua có những lợi ích – tác hại như thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Bà Lê Lệ Hằng: Việc Việt Nam được các tài trợ cam kết hơn 8 tỷ USD trong năm 2010 là một tín hiệu tích cực cho thấy các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm đến Việt Nam và ghi nhận những nỗ lực của chúng ta.

Nguồn vốn ODA thường được ưu tiên cho các dự án xóa đói giảm nghèo và phát triển hạ tầng. Theo quan điểm của chúng tôi, các ngành và hạ tầng, xây dựng và vật liệu xây dựng có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn vốn ODA này.

Liên quan đến việc nâng lãi suất cơ bản từ 7% lên 8% thì ngành ngân hàng sẽ bớt khó khăn hơn. Về việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong thời gian qua đã làm tăng lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán và làm tăng tính thanh khoản của thị trường.

Tuy nhiên việc sử dụng đòn bẩy tài chính luôn có rủi ro và nhiều nhà đầu tư không thực sự ý thức hết mức độ rủi ro, hơn nữa các quy định về sử dụng đòn bẩy tài chính ở Việt Nam vẫn chưa thực sự rõ ràng đã tạo ra một sân chơi không công bằng cho các nhà đầu tư.

Đồng thời với lượng tiền đòn bẩy lớn thì thị trường chứng khoán cũng trở nên nhạy cảm hơn với những thay đổi của chính sách tiền tệ và điều này tăng mức độ biến động (volatility) của thị trường trong thời gian qua.

Nguyễn Cường – Nam 30 tuổi – Nghiên cứu – Phân tích: Theo các chuyên gia, ‘vùng đáy’ của thị trường sẽ nằm ở đâu, trong tháng 12/2009 hay sang quý 1/2010, và cơ sở của các tư vấn trên!

Ông Nguyễn Quang Bảo: Theo tính toán của tôi, vùng đáy của thị trường có thể hình thành từ ngày 15-25/12/2009. Lý do:

– Sức ép giải ngân của các khoản vay cầm cố chứng khoán trong giai đoạn này là lớn nhất.

– Các ngân hàng thương mại phải cố gắng kìm giữ tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 30-35% trong năm 2009 nên hoạt động tín dụng từ nay đến cuối năm sẽ khó khăn. Tình hình này sẽ được cải thiện trong năm 2010.

– Với việc suy giảm mạnh của thị trường trong 2 tháng vừa qua, các chỉ số tài chính của nhiều công ty niêm yết đã ở mức rất hấp dẫn.

– Kết quả kinh doanh năm 2009 của nhiều doanh nghiệp được dự báo là khả quan, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2010 được dự báo là ổn định và cao hơn trong năm 2009.

– Thị trường chứng khoán thể giới đã dần đi vào ổn định và có mức tăng đáng kể trong những tháng cuối năm 2009.

Phần 2: Nguyên nhân thị trường giảm

Nội dung buổi giao lưu trực tuyến về “Triển vọng TTCK Việt Nam 2010” tại Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 11/12.

Minh Hải – Nam 45 tuổi – Công chức: Một vấn đề mà các nhà đầu tư đang hết sức quan tâm là thị trường đang tuột dốc không phanh trong bối cảnh kinh tế tuy khó khăn nhưng đang phục hồi và tăng trưởng. Kinh tế Mỹ và thế giới cũng khá lạc quan. Nếu nhìn bảng điện tử lúc này người ta có cảm giác như về lại thời cuối 2008 đầu 2009, lúc đáy của khủng hoảng. Vậy nguyên nhân chủ yếu tại đâu?

Bà Lê Lệ Hằng: Xin cảm ơn câu hỏi của anh. So sánh kinh tế giai đoạn này và thời kỳ cuối 2008 đầu 2009 có nhiều điểm khác nhau căn bản: Cuối 2008 đầu 2009 kinh tế thế giới và Việt Nam đã đang trong giai đoạn suy thoái và bắt đầu tiệm cận với đáy của khủng hoảng, tại thời điểm đó khó có thể nhìn thấy được những điểm sáng của nền kinh tế.

Tuy nhiên sau các tác động tích cực của gói kích cầu, cho tới nay kinh tế Việt Nam đã đang trên đà hồi phục, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể tự tin là triển vọng tăng trưởng đã trở nên tích cực hơn so với 1 năm trước đây.

TTCK Việt Nam vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của các chính sách kinh tế, hiện đang cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định vĩ mô dài hạn, vì vậy sẽ vẫn có những ảnh hưởng nhất thời tới thị trường.

Ông Quách Mạnh Hào: Theo mô hình dòng tiền mà tôi mày mò thì thực tế dòng tiền đã bắt đầu giảm từ giữa tháng 10 và tính cho đến ngày hôm nay thì dòng tiền này chỉ còn cách mức thấp nhất vào giữa tháng 7 vào khoảng 3 ngày giao dịch. Như vậy, tôi nghĩ rằng, dòng tiền đang quay trở lại với tiền thật và khi đó chúng ta mới có thể kỳ vọng vào một chuyển biến tích cực được.

Thị trường thế giới thực chất cũng gặp những vấn đề như trên, nhưng mức độ của họ ít hơn, do vậy, chúng ta thấy họ sẽ có những sóng nhỏ chứ không phải là sóng lớn như chúng ta.

Nói như vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng, vấn đề tăng trưởng kinh tế là yếu tố nền tảng khẳng định xu hướng dài nhưng không giải thích được các biến động ngắn hạn của TTCK. Còn các chính sách kinh tế đưa ra có tác động tới tăng trưởng kinh tế về mặt dài hạn nhưng lại gây ra tác động TTCK ngắn hạn. Do vậy, việc điều hành chính sách rõ ràng là một nhân tố quan trọng giúp ổn định thị trường.

Tran Nam Trung – Nam 29 tuổi: Xin hỏi, những nguyên nhân nào dẫn đến đợt giảm mạnh của TTCK lần này. Sắp tới yếu tố nào sẽ nâng đỡ thị trường từ thời điểm này đến cuối năm?

Ông Hoàng Xuân Quyến: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn, tôi nghĩ rằng có một số nguyên nhân dẫn đến đợt suy giảm của thị trường.

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất cơ bản nên tín hiệu phát ra thị trường chính là chính sách tiền tệ và tín dụng sẽ có xu hướng thắt chặt và do đó tác động đến luồng tiền vào TTCK, ám ảnh, liên tưởng đến chính sách tiền tệ năm 2008.

Thứ hai, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấn chỉnh hoạt động bán trước T+4 làm cho tính thanh khoản của thị trường sụt giảm. Khi thị trường sụt giảm thì nhà đầu tư lại suy đoán dòng tiền lại đang hạn chế. Điều này gây nên rủi ro thanh khoản cao lên và các hoạt động đòn bẩy tín dụng bị chững lại.

Thứ ba, thời điểm này các ngân hàng thu hồi vốn cho hoạt động cho vay chứng khoán quyết toán vốn vào cuối năm.

Thứ tư, các thông tin hỗ trợ thị trường không còn đủ mạnh, trong khi đó các yếu tố bên ngoài như vụ Dubai World.

Các yếu tố trên cộng hưởng với nhau và làm cho tính thanh khoản sụt giảm rất mạnh. Theo vòng xoáy, thanh khoản giảm dẫn đến giá chứng khoán giảm, dẫn đến thanh khoản tiến tục giảm… và đến hôm nay tình hình không được cải thiện.

Nguyễn Huynh – Nam 35 tuổi – Nhà đầu tư: Thưa đại diện CTCK, ông/bà có thể cho biết những điểm đáng chú ý, cần rút kinh nghiệm đối với nhà đầu tư trong năm 2009 không, và nếu có thể thì với cả các CTCK nữa? Trân trọng cảm ơn.

Ông Hoàng Xuân Quyến: Thị trường giao dịch năm 2009 chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau:

Sợ hãi: Khi thị thị trường xuống dốc, giá chứng khoán rớt thảm hại, VN-Index xuống 235,5 điểm tương đương thời điểm tháng 1/2005.

Ngạc nhiên: khi TTCK đã có phiên giao dich đạt đến 200 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch thanh khoản thị trường đã cải thiện rất nhiều nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ. Nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn.

Các CTCK ngày càng nâng cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư hơn. Xuất hiện ngày càng nhiều thành viên tham gia thị trường với các vai trò khách nhau như nhà đầu tư, tư vấn, thông tin, truyền thông…

Tôi đánh giá cao nhất sự kiện năm nay là HSX đưa giao dịch trực tuyến từ tháng 2/2009. Việc này tạo thuận lợi rất nhiều cho nhà đầu tư.

Nhưng thị trường cũng bộc lộ khuyết tật ngày càng nhiều. Vi phạm về công bố thông tin, quy chế giao dịch vẫn tồn tại, tính minh bạch và công bằng trong công bố thông tin chưa được cải thiện đáng kể… và thậm chí hiện tượng lũng đoạn giá có vẻ đang diễn ra theo hình thức tinh vi hơn.

Về kinh nghiệm, TTCK lên xuống và không thể lường trước được. Nên không chỉ nhà đầu tư mà cả các CTCK phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư một cách triệt để, về chốt lãi,cắt lỗ và linh hoạt thời điểm vào ra thị trường.

Ông Quách Mạnh Hào: Kinh nghiệm đầu tiên là chúng ta không được tham. Kinh nghiệm thứ hai là khi bạn nhận định thị trường không rõ ràng thì không nên sử dụng đòn bẩy tài chính, nghĩa là vay mượn, để đầu tư, đặc biệt là vay nóng, ngắn hạn. Nếu bạn đầu tư bằng tiền của bạn thì hãy coi đó đơn giản như một khoản tiết kiệm. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn ổn định tâm lý khi đầu tư.

Còn kinh nghiệm đầu tư mang tính chuyên môn, tôi nghĩ rằng rất khó để chia sẻ vì mỗi người có một quan điểm đầu tư khác nhau.

Chẳng hạn, một anh bạn tôi giao dịch hàng ngày thì anh ta rất quan tâm tới các loại tin đồn, tin nội gián trên thị trường. Còn một anh bạn khác bỏ tiền vào chứng khoán như một khoản tiết kiệm thì anh ấy thường quan tâm tới vấn đề thanh khoản của ngân hàng để quyết định vấn đề vào và ra trên TTCK. Khi lãi suất có xu hướng giảm thì anh ấy vào và khi lãi suất có xu hướng tăng thì anh ấy ra.

Và tôi thấy, khi uống bia với nhau ngày hôm qua, các anh ấy đều cười rất tươi.

Nguyễn Kim Chi – Nữ 25 tuổi – Cán bộ: Thưa ông, Vũ Hữu Điền: Ông nhận định gì về động thái của khối ngoại liên tục mua ròng trong suốt thời gian vừa qua? Liệu lần này họ có sai vì không thế dự báo hết những rủi ro khác…?

Ông Vũ Hữu Điền: Theo tôi, các nhà đầu tư nước ngoài có 2 nhóm chính: nhóm thứ nhất là các nhóm ngân hàng đầu tư quốc tế và khách hàng của họ; nhóm thứ 2 là các quỹ đầu tư nước ngoài có đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Đối với nhóm thứ nhất không tham gia tích cực lắm trong thời gian vừa qua; nhưng nhóm thứ hai là nhóm xem Việt Nam là điểm đầu tư chính của họ và quan điểm đầu tư của họ tương đối dài hạn và họ tham gia rất tích cực vào thị trường trong thời gian qua.

Phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài là những nhà đầu tư lớn, quan điểm đầu tư của họ tương đối dài hạn và họ không thể tranh mua/bán với các nhà đầu tư nhỏ trong thời điểm nào đó. vị thế, động thái thông thường của họ là khi thị trường tăng nóng họ có xu hướng giảm bớt tỷ lệ nắm giữ chứng khoán trong danh mục đầu tư của họ, và khi thị trường rơi xuống mức hấp dẫn thì họ bắt đầu giải ngân vào những mã trong danh mục mà họ đã xác định sẵn.

Trong 2 tháng vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm tương đối mạnh và giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn trong con mắt của đầu tư nước ngoài nên việc mua ròng của họ trong thời gian qua là điều dễ hiểu.

Thị trường chứng khoán biến động khó lường, nên không chắc được quyết định giải ngân của các quỹ đầu tư trong thời gian qua là đúng hay sai. Tuy nhiên, với nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng như khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trong 2009 cũng như trong thời gian tới, tôi nghĩ các quyết định mua vào những cổ phiếu tốt của các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua là quyết định không quá rủi ro.

Thuỳ Dương – Nữ 30 tuổi – Nông dân: Theo một số nhận định các tổ chức nước ngoài, tình hình kinh tế Việt Nam đang có rất nhiều điều bất ổn, thậm chí là mối nguy lớn. Liệu chỉ số VN-Index sẽ giảm sâu không, về lại đáy cũ không?

Ông Hoàng Xuân Quyến: Theo tôi được biết, Goldman Sachs dự báo GDP của Việt Nam năm 2010 sẽ tăng 8,2%, còn Quốc hội Việt Nam thông qua chỉ tiêu tăng trưởng 6,5%.

Trong hội nghị các nhà tà trợ gần đây, các tổ chức nước ngoài như WB, ADB, Nhật, EU đã cam kết vốn ODA trên 8 tỷ USD. Nếu nền kinh tế bất ổn thì tại sao các tổ chức, quốc gia lại tài trợ một khoản tiền lớn như vậy được.

Nếu phân tích kỹ hơn, tôi cũng chưa nhìn thấy đâu là mối nguy của nền kinh tế. Vì vậy có thể đó chỉ là các ý kiến các nhân ở trong thời điểm nào đó, chứ không đại diện cho tổ chức kinh tế uy tín.

Về triển vọng của VN-Index, chắc bạn muốn nói tới đáy 235 điểm được thiết lập hồi tháng 2/2009, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó chắc sẽ không xảy ra.

Mai Xuan Thuong – Nam 46 tuổi – Nhà đầu tư: Xin được hỏi đại diện của Dragon Capital. Là quỹ lâu năm nhất và có quy mô lớn tại Việt Nam, kinh nghiệm của quỹ có thể lý giải tình hình thị trường hai tháng qua như thế nào? Nếu có thể xin cho biết ứng xử của quỹ với tình hình đó? Quỹ có thể cho biết kế hoạch, định hướng hoạt động trong năm tới không? Chân thành cảm ơn và mong đại diện Dragon Capital chia sẻ.

Ông Vũ Hữu Điền: Trong 2 tháng qua, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động theo xu hướng giảm điểm và những ngày gần đây giảm tương đối mạnh do một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất, về mặt vĩ mô có sự lo ngại về thâm hụt mậu dịch, về sự mất giá đồng tiền, lo ngại về lạm phát.

Thứ hai, do Chính phủ đã quyết định dừng gói hỗ trợ lãi suất đúng hạn, không kéo dài; thêm vào đó Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất cơ bản để kiểm soát tăng trưởng tín dụng, cung tiền.

Thứ ba, thời gian gần đây, một số công ty chứng khoán đã cho các nhà đầu tư thực hiện repo và magin trading với số tiền tương đối lớn, lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tình hình này rơi đúng vào thời điểm thị trường tăng mức cao và những chính sách vĩ mô của Nhà nước gây bất lợi cho thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư cá nhân với số lượng chiếm đến 80% thị phần. Nhà đầu tư cá nhân thường giao dịch ngắn hạn và có tâm lý không vững, làm thị trường bị ảnh hưởng.

Đối với Dragon Capital, chúng tôi thấy nền tảng kinh tế của Việt Nam khá tốt và Chính phủ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề kinh tế vĩ mô trong thời gian qua. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu đã rơi xuống mức tương đối hấp dẫn để đầu tư trung và dài hạn.

Vì thế chúng tôi xem đây là cơ hội để mua vào những cổ phiếu tốt thuộc các ngành nghề có triển vọng trong năm tới.

Vũ Minh Thắng – Nam 30 tuổi – Nhan vien VP: Anh chị có thể cung cấp thông tin về tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng? Liệu có căng thẳng như các tin đồng hiện có trên thị trường không? Gửi anh Hào, theo nhận định của anh, khi nào dòng tiền sẽ chảy vào thị trường (chứng khoán)?

Ông Quách Mạnh Hào: Tình hình thanh khoản khó khăn trong hệ thống ngân hàng thực chất đã xuất hiện từ giữa tháng 10, thể hiện thông qua sự tăng lên của lãi suất và của tỷ suất lợi tức trái phiếu. Cho tới một tuần trước, diễn biến lãi suất vẫn hết sức căng thẳng, tuy nhiên, ngày hôm nay, tôi nghe tin mặc dù chưa có số liệu chính thức rằng, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã giảm xuống. Tôi hy vọng vấn đề thanh khoản sẽ được cải thiện sớm, và khi đó chúng ta có thể hy vọng vào sự khởi động trở lại của dòng tiền vào thị trường chứng khoán.

Nguyễn Hoàng Hùng – Nam 30 tuổi – IT: Xin hỏi riêng ông Quách Mạnh Hào. Khoảng 10 ngày gần đây, Công ty Chứng khoán Thăng Long luôn khuyến nghị khách mua vào? Vây ông có thể nói rõ hơn về khuyến nghị này không? Xin cảm ơn.

Ông Quách Mạnh Hào: Chúng tôi khuyến nghị khách hàng cân nhắc mua vào bởi chúng tôi nhìn nhận thị trường có sự chuyển biến từ nửa sau của tháng 12. Đi kèm với khuyến nghị đó là điều kiện về khối lượng giao dịch tăng lên. Do vậy, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc và tự ra quyết định.

Điều này cũng tương tự như thời điểm thị trường trên 600 điểm, chúng tôi có khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc trong khoảng 626-628 và 638-641 như là các mức điểm mục tiêu để nhà đầu tư cân nhắc và tự ra quyết định.

Điều khác biệt là khi thị trường xuống thì tôi không đưa ra điểm số cho đáy mà chỉ đưa ra mục tiêu khi thị trường lên, bởi những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, các nhà đầu tư thường chi ly khi bán hiện thực hóa lợi nhuận, nhưng lại bất cần khi bán để “chạy”.

Phần 3: Các vấn đề xoay quanh giao dịch ký quỹ và giải chấp
Le Thi Hoa – Nữ 35 tuổi – Luat su: Xin hỏi ông Quách Mạnh Hào: Nghe nói trong hai phiên ngày hôm nay lượng bán tháo cổ phiếu là do hiện tượng giải chấp của Chứng khoán Thăng Long. Ông hãy cho biết số lượng giải chấp này sẽ kéo dài đến khi nào và như vậy thì triển vọng của chứng khoán Việt Nam thời gian tới sẽ ra sao nếu các thông tin đưa ra không có tính công khai và chính xác?

Ông Quách Mạnh Hào: Những tin đồn về giải chấp tại Thăng Long cũng như tại một số CTCK khác thực tế đã bị thổi phồng quá mức.

Bạn cần phân biệt giữa việc ép bán giải chấp và việc khách hàng chủ động bán do họ nhận định thị trường không tốt. Tôi có thể khẳng định rằng nếu phải ép bán thì chúng tôi cũng đã làm xong từ rất lâu rồi. Hiện tại, khách hàng của chúng tôi chưa có quan điểm tích cực về thị trường và việc họ bán hoặc giữ là do quan điểm của họ.

Đây là một ví dụ nữa cho thấy rằng, tin đồn quan trọng hơn sự thật, và đó là một đặc trưng tiêu cực của thị trường Việt Nam.

Quang Thiện – Nam 38 tuổi – Nhà đầu tư: Xin hỏi lãnh đạo các CTCK, công ty ông/bà đang thực hiện việc giải chấp như thế nào?

Ông Hoàng Xuân Quyến: Cảm ơn câu hỏi của bạn, rất tiếc là CTCK Tân Việt (TVSI) chưa cho sử dụng đòn bẩy tài chính nên không có việc giải chấp chứng khoán.

Huy Thịnh – Nam 31 tuổi – Kinh Doanh chứng khoán: Cho tôi hỏi ông Quách Mạnh Hào: TTCK hơn một tháng nay luôn có xu hướng giảm về gần mốc 430 điểm vì các tin đồn về thắt chặt tín dụng và NHNN bắt buộc mua tín phiếu, các ngân hàng thì nâng lãi suất vào tháng cuối năm để huy động vốn thì luồn tiền chảy vào chứng khoán là khá khiêm tốn trong khi đó chứng khoán thế giới vẫn tốt. Liệu nửa cuối tháng 12 TTCK có khởi sắc trở lại với những tin như đưa dịch vụ ký quỹ vào áp dụng, các công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm?

Ông Quách Mạnh Hào: Trong xu thế giảm điểm mạnh như hiện tại, rất khó để khẳng định bất cứ điều gì. Cá nhân tôi cũng kỳ vọng những chuyển biến tích cực từ giữa tháng 12. Tuy nhiên, tôi đưa ra một yếu tố để bạn cân nhắc hơn là tin vào kỳ vọng đó: sự tăng điểm của VN-Index kết hợp với sự tăng lên đột biến của khối lượng giao dịch. Theo quan điểm của tôi, khoảng 60 triệu mới có ý nghĩa.

Hoàng Thị Thanh Tam – Nữ 45 tuổi – Kinh doanh chứng khoán: Gửi bà Lê Lệ Hằng câu hỏi như sau: Bà nghĩ sao về một số tin hành lang về việc các CTCK câu kết với nhau đánh xuống vì “trả thù” nhà đầu tư chuyển sàn sang các CTCK có hỗ trợ đòn bẩy tài chính? Thay vì nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để chiếm lại thị phần thì lại có những động thái như vậy liệu có khách hàng nào quay lại với các CTCK khi họ biết rằng họ đang bị các công ty này “chơi xấu” không? Hiện nay thanh khoản sụt giảm đáng kể liệu có phải vì có phải vì có sự dòm ngó kiểm soát của UBCK nên các thế lực ngầm đã nằm im không động tĩnh vì sợ bị điều tra về việc có hay không những tổ chức và cá nhân đã và đang thao túng giá cổ phiếu trong tháng 11 vừa qua?

Bà Lê Lệ Hằng: Trong bất kỳ ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh. ở SSI chất lượng dịch vụ luôn được đặt lên hàng đầu và chúng tôi lựa chọn cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho nhà đầu tư bằng cách đưa ra những báo cáo phân tích khách quan và có tính chuyên sâu về công ty và ngành. Bộ phận môi giới cũng không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Vu Quang – Nam 36 tuổi – Kỹ sư: Ủy ban Chứng khoán đã có cách nào quản lý được dòng tiền vay ngân hàng hoặc các CTCK để mua chứng khoán?

Ông Nguyễn Đoan Hùng: Hiện nay Ngân hàng Nhà nước là cơ quan chủ quản của các ngân hàng thương mại đồng thời là cơ quan hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ. Ngoài việc đề ra các mục tiêu về tăng trưởng tiền tệ chung cho nền kinh tế hàng năm, cơ quan này còn đưa ra các chỉ tiêu cho vay của các các ngân hàng đối với các lĩnh vực kinh tế trong đó có chứng khoán.

Về phía Ủy ban Chứng khoán, hiện nay chúng tôi cũng đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn tài chính áp dụng đối với các CTCK, đồng thời dự thảo thông tư về giao dịch ký quỹ (margin trading), trong đó sẽ quy định cụ thể đối với giao dịch ký quỹ. Thông qua thông tư này, sẽ giám sát được luồng vốn cho vay mua chứng khoán của các CTCK.

Mai Thu Trinh – Nữ 30 tuổi – Nha dau tu: Có phải gần đến thời điểm tính thuế thu nhập từ đầu tư chừng khoán cũng là một yếu tố làm thị trường giảm không?

Ông Nguyễn Quang Bảo: Chào bạn, Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2010. Tuy mức thuế khoán này không cao (0,1% trên tổng giá trị chứng khoán bán ra) nhưng khi thông tin này được đưa ra vào thời điểm thị trường đang suy giảm mạnh cũng ít nhiều tác động đến tâm lý của nhà đầu tư.

Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, ngay khi thị trường có dấu hiệu hồi phục các nhà đầu tư sẽ không quá quan tâm đến mức thuế này nhiều.

Cao Đình Nhân – Nam 26 tuổi – Kỹ sư: Khi tham gia TTCK tôi thấy một vấn đề đó là sự ưu tiên về khối lượng giao dịch của các lô lớn thì được giao dịch sớm hơn ngày T+4 trong khi đó các giao dịch không đạt khối lượng đó thì không được ưu tiên, điều này làm tôi cảm thấy có vẻ TTCK của ta không công bằng. Các vị khách mời xin chứng minh điều ngược lại hộ cho tôi có được không? 2. Thời gian gần đây tôi thấy sự rò rỉ tin đồn trên thị trường, có cái đúng, có cái thì sai nhưng ảnh hưởng xấu thì nhiều mà tốt thì ít. Để ngăn chặn những tin đồn ảnh hưởng đến TTCK thì cơ quan quản lý của chúng ta đã có cách gì hay chưa? Những nguyên nhân nào nuôi dưỡng sự lớn mạnh của hệ thống tin đồn này? Và có chế tài nào cho những người hay tổ chức cung cấp tin đồn? Xin cảm ơn.

Ông Nguyễn Đoan Hùng: Để tránh việc thực hiện các giao dịch bất bình đẳng vàkhông công bằng, cũng như sự cạnh tranh của các CTCK trong việc thực hiện chính sách khách hàng dẫn dến việc bánchứng khoán trước ngày T+4, vừa qua Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản yêu cầu các CTCK từ ngày 1/12/2009 dừng việc bán cổ phiếu trước ngày T+4.

TTCK là một thị trường rất nhạy cảm với thông tin.Chính vì vậy, các tin đồn trên thị trường nhiều khi có ảnh hưởng tới giao dịch của thị trường. Duới góc độ cơ quan quản lý nhà nước về TTCK, Ủy ban Chứng khoán luôn mong muốn sự công khai, minh bạch, trung thực trên thị trường. Ủy ban Chứng khoán thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như Bộ Thông tin vàTruyền thông, Bộ Công an và các báo đài để giám sát các thông tin đảm bảo tính trung thực của thông tin.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán cũng thường xuyên cảnh báo trên website của Ủy ban, yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán, CTCK, công ty niêm yết, về việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 36 nâng cao mức xử phạt hành chính nhằm ngăn ngừa các vi phạm dẫn tới hành vi giao dịch thao túng gian lận tại thị trường. Đồng thời, Bộ Tài chính chuẩn bị ban hành thông tư thay thế Thông tư 38/2007 về côngbố thông tin trên thị trường để nâng cao chất lượng công bố thông tin. nếu vi phạm, các cá nhân tổ chức sẽ bị xử phạt, tùy tính chất và mức độ từ xử phạt hành chính tới truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường nếu gây thiệt hại.

Nguyễn Thùy Chi – Nữ 30 tuổi – Công chức: Kính gửi ông Quyến, thị trường có hơn hàng trăm cổ phiếu tốt và nhà đầu tư như chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Theo dự thảo thông tư giao dịch ký quỹ, có rất nhiều hạn chế về cổ phiếu. Theo ông có nên dỡ bỏ những hạn chế này? Cám ơn ông.

Ông Hoàng Xuân Quyến: Hiện nay Ủy ban Chứng khoán mới có thông tư dự thảo về giao dịch ký quỹ, trong đó có điều khoản chỉ cho phép cổ phiếu có thời hạn niêm yết từ 6 tháng trở lên mới được phép giao dịch ký quỹ.

Theo ý kiến của tôi, điều kiện này là chưa hợp lý bởi vì thời hạn niêm yếu cổ phiếu không đồng nhất với việc cổ phiếu tốt hay xấu, thanh khoản hay không thanh khoản.

Ví dụ cổ phiếu EIB tuy mới lên sàn nhưng thanh khoản rất tốt và kết quả hoạt động kinh doanh cũng tốt. Nếu chiếu theo dự theo thông tư này thì EIB cũng bị loại khỏi danh sách ký quỹ. Chúng tôi cũng đã có góp ý và kiến nghị lên Ủy ban Chứng khoán để bỏ điều kiện này.

Phan Văn Trị – Nam 42 tuổi – Nhà đầu tư: Tôi xin hỏi và kiến nghị với ông Đoan Hùng. Tại sao các thông tin Ủy ban công bố kết quả các phiên, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lại không cụ thể? Tôi xin khuyến nghị cần công bố số liệu cung – cầu mỗi phiên của khối này, vì như thế mới phản ánh chính sách phương hướng của họ. Còn như hiện nay chỉ có kết quả đã chuyển nhượng thành công thì chỉ là bề nổi. Cảm ơn ông và chúc ông sức khỏe.

Ông Nguyễn Đoan Hùng: Chào bạn, các thông tin về cung – cầu mỗi phiên giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đều có trên trang thông tin của các CTCK. Nhà đầu tư có thể dựa trên các kênh thông tin trên.

Tran Quang Trung – Nam 42 tuổi – Quan ly: Vì lý do gì cho đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có bất kỳ một sản phẩm tài chính phái sinh nào (options, swaps, futures …)? Ủy ban Chứng khoán đã có kế hoạch cho ra đời các thị trường công cụ tài chính phái sinh trong thời gian tới không? Xin cám ơn.

Ông Nguyễn Đoan Hùng: Hiện nay Ủy ban Chứng khoán đang xây dựng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2020 trong đó có việc cơ cấu lại thị trường kể cả sở giao dịch chứng khoán phái sinh, ngoài ra hiện nay Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đang nghiên cứu xây dựng đề án giao dịch chỉ số tương lai của VN-Index. Một số công ty chứng khoán cũng đang có đề án phát triển các sản phẩm phái sinh.

Tôi tin là tới đây cùng với việc chỉnh sửa bổ sung các khuôn khổ pháp lý sẽ giúp thị trường có bước phát triển mạnh, trong đó có thị trường chứng khoán phái sinh.

Hoàng Công Thành – Nam 39 tuổi – Kinh doanh: Xin hỏi ông Quách Mạnh Hào và bà Lê Lệ Hằng: Thị trường chúng khoán vừa qua biến động nhiều một phần do sự cạnh tranh của quý vị với nhau, vậy quý vị đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa chưa hay cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục diễn ra?

Ông Quách Mạnh Hào: Tôi vừa quay sang hỏi chị Hằng bên SSI là các chị đã “đánh” tôi thế nào và bằng “hung khí” gì, và chị ấy chỉ cười. Theo quan sát của tôi thì chị ấy chẳng có gì để “đánh” tôi cả :-)

Tôi nghĩ rằng, sự cạnh tranh luôn là đặc trưng của bất cứ thị trường nào, còn việc cho rằng thị trường sụt giảm là do chúng tôi “đánh nhau” có lẽ là một sự tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng SSI cũng cùng quan điểm với chúng tôi.

Bà Lê Lệ Hằng: Như chúng tôi đã nói trước đây ngành nghề kinh doanh nào cũng có sự cạnh tranh. Việc các công ty chứng khoán cạnh tranh với nhau trên thị trường cũng là hiển nhiên. Như đã trả lời ở trên, ở SSI chất lượng dịch vụ luôn được đặt lên hàng đầu và chúng tôi lựa chọn cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho nhà đầu tư bằng cách đưa ra những báo cáo phân tích khách quan và có tính chuyên sâu về công ty và ngành. Bộ phận môi giới cũng không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Trương Quý – Nam 40 tuổi – Giám đốc: Tôi xin hỏi quý vị vấn đề sau đây: Theo nhiều nguồn tin, hiện nay có hiện tượng lủng đoạn thị trường khá phổ biến mà dân chơi chứng khoán gọi là “cá mập”, họ có thể đánh lên hay đánh xuống một số cổ phiểu nào đó nếu họ muốn, và việc này không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Việc này làm hoang mang các nhà đầu tư và tạo ra cảm giác chứng khoán như đánh bạc. Liệu Nhà nước có cách nào kiểm soát?Ông Nguyễn Đoan Hùng: Một trong những trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán là giám sát thị trường để đảm bảo sự công khai, công bằng và minh bạch cho thị trường. Các hành vi giao dịch thao túng, làm giá ở thị trường sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Việc giám sát thị trường tới đây sẽ được đẩy mạnh thông qua việc phân cấp mạnh hơn cho các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán để giám sát các thành viên và công ty niêm yết hiệu quả hơn.

Về phía Ủy ban Chứng khoán, hiện chúng tôi đang đầu tư để xây dựng hệ thống giám sát thị trường hiện đại, qua đó sẽ nâng cao được hiệu quả trong công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán.

Một mặt, Ủy ban Chứng khoán cũng đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, nâng cao mức phạt tiền (từ mức tối đa hiện nay 70 triệu đồng lên 500 triệu đồng) và chi tiết hóa các hành vi vi phạm. Qua đó, nâng cao tính răn đe với các hành vi vi phạm.

Trần Xuân Đạt – Nam 27 tuổi – Kinh doanh bất động sản: Nếu như không cho dùng đòn bẩy tài chính cũng như giao dịch ký quỹ nữa thì liệu chứng khoán Việt Nam có phát triển được không, liệu có thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không, và thị trường sẽ phát triển như thế nào vào năm 2010?

Bà Lê Lệ Hằng: Nếu nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đòn bẩy tài chính thì cũng là một thuận lợi cho họ tuy nhiên điều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam không phải vì các hỗ trợ tài chính mà họ nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của một nền kinh tế mới nổi.

Mặc dù đòn bẩy tài chính làm tăng luồng tiền và tính thanh khoản của thị trường, nhưng thị trường sẽ hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nước ngoài nếu quy mô của thị trường lớn hơn. Quy mô ở đây được hiểu là số lượng cổ phiếu niêm yết, lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên.

Ngoài ra, khung pháp lý trong việc lựa chọn đối tác chiến lược, thời gian mở tài khoản, cũng như sự thuận tiện trong việc chuyển đổi ngoại tệ là những yếu tố mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Nguyễn Văn Hoàn – Nam 25 tuổi – Kinh doanh: Xin hỏi ông Nguyễn Đoan Hùng. Xin ông cho biết liệu trong năm tới Ủy ban Chứng khoán sẽ phối hợp với Trung tâm Lưu ký như thế nào để ngăn chặn việc các công ty chứng khoán cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4? Tại sao lại để tình trạng này xảy ra lâu như vậy? Và cũng chưa có biện pháp xử lý mạnh tay nào?

Ông Nguyễn Đoan Hùng: Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản yêu cầu các ctck từ 1/12/2009 dừng việc cho phép bán ck trước ngày T+4. Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có cuộc họp với Hiệp hôi kinh doanh chứng khoán và các công ty chứng khoán để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư giao dịch chứng khoán, trong đó có quy định liên quan đến việc cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán trước ngày T+4.

Hiện nay, trung tâm lưu ký đang xây dựng hệ thống phần mềm mới theo mô hình tài khoản phụ, có thể quản lý tới từng tài khoản nhà đầu tư. Thông qua hệ thống này, Trung tâm lưu ký có thể đối chiếu và xác định được công ty chứng khoán có giao dịch trước ngày T+4, để báo cáo Ủy ban Chứng khoán. Hệ thống này đang trong thời gian thử nghiệm và sẽ sớm đưa vào hoạt động trong năm 2010.

Phùng Thanh Huy – Nam 28 tuổi – Nhân viên văn phòng: Kính gửi ông Quyến. Hiện các công ty chứng khoán không có nhiều vốn mà phải vay từ ngân hàng, vậy thì giao dịch ký quỹ sẽ lấy nguồn vốn từ đâu, nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ này sẽ phải trả phí cao hay thấp? Cám ơn ông trả lời câu hỏi này.

Ông Hoàng Xuân Quyến: Hiện tại, có 105 công ty chứng khoán với tổng vốn điều lệ 24.500 tỷ đồng, bình quân vốn điều lệ/công ty khoảng 220 tỷ đồng. Nếu tính theo vốn khả dụng thì chác khoảng 170 tỷ đồng/công ty.

Rõ ràng nguồn vốn của các công ty chứng khoán rất nhỏ so với nhu cầu của giao dịch ký quỹ với thị trường. Mặt khác, chi phí vốn của các công ty chứng khoán rất cao vì các cổ đông kỳ vọng lợi suất 18-20%/năm. Như vậy điều tất yếu là các công ty chứng khoán phải tìm vốn vay từ ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tài chính khác.

Khi thị trường áp dụng giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư phải trả lãi vay cho các khoản tiền mà công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay để mua chứng khoán.

Tôi nghĩ các công ty chứng khoán chỉ thu khoản chênh lệch lãi suất từ 2-3%/năm. Còn lãi suất cho vay cao hay thấp còn phụ thuộc vào lãi vay trên thị trường

Tạm lắng dịu bức xúc giữa doanh nghiệp với hải quan

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:28 pm
Tags: , ,
Cập nhật lúc : 9:15 AM, 12/12/2009

Bức xúc về thủ tục nhiêu khê, bị sách nhiễu, “làm luật” không còn “nóng” khi doanh nghiệp đối thoại với hải quan về đơn giản hóa thủ tục hành chính ngày 11/12 tại TP HCM. Buổi đối thoại trở thành phiên hỏi đáp, tư vấn chính sách cho từng trường hợp cụ thể. Chủ tọa buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh Tuấn lắng nghe và giải đáp thắc mắc của từng đại diện doanh nghiệp.

Doanh nghiệp “lăng xê” hải quan

Nhiều doanh nhân đánh giá cao nỗ lực của ngành hải quan trong việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan, cũng như hạn chế sách nhiễu doanh nghiệp trong thời gian qua. “Chúng tôi rất phấn khởi trước sự cải cách cũng như thay đổi tư duy của ngành hải quan. Doanh nghiệp chúng tôi không còn bị coi là đối tượng mà đã được xem là đối tác, khách hàng”, đại diện Công ty cổ phần ICD Phước Long phát biểu.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng container Tân Cảng – Cát Lái – TP HCM. Ảnh: Tấn Thuấn.

Đại diện Công ty dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất đồng quan điểm: “Tiếp xúc hải quan từng phút nên chúng tôi cảm nhận được thủ tục hải quan đã có biến đổi tích cực. Ngành hải quan không còn lối tư duy hành chính bao cấp mà đã đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Tuy bức xúc đã lắng dịu đáng kể so với những lần đối thoại trước đây, nhưng không ít doanh nhân cho rằng, nhiều quy định về biểu thuế, thủ tục hải quan còn mang tính chung chung, không cụ thể, tạo tiền đề cho cán bộ hải quan “hành” doanh nghiệp.

Sai một ly, chi gấp đôi

Theo ông Phạm Xuân Thu, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Nông cơ Hòa Bình, biểu thuế quy định thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu thường chung chung như “loại khác”, “loại khác” của “loại khác”… nên hải quan áp thuế tùy ý. Thậm chí, lỗi chính tả cũng khiến doanh nghiệp chịu thiệt. Đơn cử, tại quy định thuế suất đối với nhóm 3302 – hỗn hợp các chất thơm, từ Aceton bị viết sai thành Axeton nên cán bộ hải quan không chịu mức 5% dành cho Aceton mà áp 10%.

Ông Thu cũng cho rằng, thuế suất đối với hàng nguyên chiếc và vật tư trong thiết bị, máy móc còn bất hợp lý, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chuyên lắp ráp. Ví dụ, máy nhập nguyên chiếc có thuế suất 19%, trong khi dynamo chịu mức 26%.

Các hãng chuyển phát nhanh thì “kêu” về thời gian giải quyết hàng hóa, về hành chính hóa lĩnh vực đặc thù. Theo đại diện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL, hàng hóa từ Singapore, Hong Kong về Việt Nam chỉ mất 6 giờ nhưng để lấy được hàng thì phải mất 2 – 3 ngày.

Đại diện một công ty dịch vụ tỏ ra bức xúc vì hải quan không cho nhập khẩu tài sản di chuyển của một chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên, cũng với hồ sơ đó nhưng kèm theo phong bì 500 USD, một doanh nghiệp khác đã hoàn thành dịch vụ.

Ông Thu cùng đại diện nhiều công ty đề xuất ngành hải quan áp dụng nguyên tắc thể hiện bằng câu vè “Doanh nghiệp khai đúng cho đi nhanh, khai loanh quanh giữ lại, khi có khiếu nại phải giải quyết nhanh còn doanh nghiệp nào lem nhem thì phạt nặng”.

Thứ trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận thực tế vẫn còn quy định chồng chéo giữa các bộ, ngành, một số thủ tục còn rườm rà, thời gian giải quyết chậm… Riêng về ý kiến “có tiền là qua cửa”, ông nói rằng nếu thực tế là vậy, doanh nghiệp cần phản ánh cụ thể để lãnh đạo ngành hải quan xử lý nghiêm.

Theo Cục hải quan TP HCM, thực hiện giai đoạn 2 của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, ngành hải quan thành phố đã đề xuất hủy bỏ, cắt giảm 26 thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi 8 thủ tục.

Chia sẻ những vấn đề thời sự của ASEAN

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:24 pm
Tags:
Lao Động số 283 Ngày 12/12/2009 Cập nhật: 8:49 AM, 12/12/2009
Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. ảnh: Kỳ Anh
(LĐ) – Hội nghị lần này có chủ đề “Hội đồng giáo giới ASEAN ứng phó với suy thoái kinh tế toàn cầu, nhằm đảm bảo phát triển bền vững giáo dục”. Các báo cáo, tham luận của các đoàn đại biểu CĐ giáo giới các nước ASEAN tại hội nghị không chỉ đưa ra các thông tin, mà còn đề xuất những sáng kiến nhằm giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho GDĐT ở mỗi nước và khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GDĐT VN Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đã tới dự.

Vấn đề phát triển GD bền vững

Trong báo cáo quốc gia của tất cả các nước đều khẳng định cần phát triển giáo dục (GD) bền vững. Báo cáo quốc gia của Malaysia đưa ra ý kiến hệ thống GD quốc gia có thể ổn định bền vững hơn nếu như có thêm nhiều trường dạy nghề cho những học sinh yếu hơn không tiếp tục học cao lên. Còn rất nhiều gia đình khó khăn về kinh tế không đủ tiền cho con học đại học – có lẽ tình trạng này không chỉ tồn tại ở Malaysia. Ngoài ra, khi không có cơ hội học lên cao hơn nữa thì con em các vùng khó khăn cũng có thể có cơ hội được đào tạo nếu như có đủ trường dạy nghề như điện, may, trang điểm… để có thể yên tâm gia nhập thị trường LĐ với kỹ năng nghiệp vụ tốt.

Tại Thái Lan, chính phủ cam kết mở rộng phạm vi bảo hiểm GD cho tất cả các công dân Thái. Tuy nhiên, Thái Lan cũng là nơi có số lượng lớn trẻ em di cư từ các nước lân cận. Theo quyết định của nội các chính phủ thì thực hiện một chính sách GD cho tất cả trẻ em trong nước và trẻ em di cư được quyền tiếp cận, tham gia vào hệ thống GD Thái Lan. Hiện ước tính có khoảng 1 triệu trẻ em di cư được tiếp cận với GD, nhưng không được chăm sóc y tế và bảo vệ pháp luật khỏi bị lạm dụng. Con em các dân tộc thiểu số, di dân và người tị nạn là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trong báo cáo của Cộng hoà Indonesia, phần tác động của khủng hoảng lên GD đã nêu rõ liên quan đến vấn đề ngân sách GD, nước này kêu gọi chính phủ cam kết áp dụng nguyên tắc hiến pháp trong việc: Phân bổ 20% ngân sách quốc gia và địa phương cho GD, không hỗ trợ lương cho giáo viên;

Chính quyền địa phương phải cố gắng hết sức để phân bổ một cách phù hợp 20% ngân sách địa phương, cùng chính phủ khuyến khích tăng chất lượng, tính thích hợp và khả năng cạnh tranh của GD; GD là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với chính phủ mới; ngân sách phân bổ không để hỗ trợ giới quản lý mà nên phân bổ để hỗ trợ trực tiếp trẻ em, giáo viên, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng; tránh quan liêu trong GD từ cấp quốc gia cho tới địa phương; đề bạt người thích hợp hay những người có trình độ và kinh nghiệm GD giữ những trọng trách cao trong lĩnh vực GD.

Kiến nghị và giải pháp từ các quốc gia

Trước những tác động của suy thoái kinh tế đến đời sống giáo viên, Ban Chính sách – Xã hội CĐ GDVN cho biết, để tiếp tục hỗ trợ ổn định đời sống nhà giáo trong những năm tới, Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19.6.2009 của Quốc hội về đổi mới cơ chế tài chính GD đến năm 2015 đã nêu: Thực hiện chính sách ưu tiên về lương và phụ cấp cho đội ngũ nhà giáo; tiếp tục chính sách khuyến khích nhà giáo dạy học ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và GD hoà nhập; thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và CB quản lý GD; bảo lưu phụ cấp đứng lớp trong thời hạn 3 năm cho nhà giáo được điều động làm công tác quản lý GD.

Đối với Singapore, GD là chìa khoá để duy trì một giai đoạn cạnh tranh của Singapore. Bộ GD Singapore trong những năm gần đây đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm mang lại sự linh động và đa dạng trong hệ thống GD nhằm đáp ứng nhu cầu của người học. Cùng lúc, hệ thống GD phải đảm bảo tất cả các học sinh đều phải được trang bị tốt cho tương lai, bắt đầu từ GD tiểu học vì đây là giai đoạn cơ bản. Chất lượng GD phải được cải thiện, đặc biệt là GD tiểu học và qua đó, đưa ra báo cáo cụ thể về GD tiểu học trong năm nay.

Theo đánh giá, hội nghị sẽ tạo nhiều cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm hay của các nước cũng như những kinh nghiệm có thể áp dụng được cho VN, góp phần đưa nền GDVN nhanh chóng hội nhập với GD quốc tế.

Phát biểu của Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân – Bộ trưởng Bộ GDĐT: Khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đã có tác động không nhỏ đến sự phát triển KTXH của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có VN. Tuy nhiên, đầu tư vào GD của Chính phủ VN ngày càng tăng, an sinh xã hội vẫn được giữ vững.

(…) Trong những năm qua, CĐGDVN với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và NLĐ trong ngành đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GDĐT tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có những chính sách thoả đáng để chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo và LĐ trong ngành, nâng cao vị trí xã hội của nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả GD.

Phát biểu của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng: Trong thành tựu chung của phong trào CNVC – LĐ và hoạt động CĐ cả nước, có phần đóng góp quan trọng của hơn 1 triệu CB đoàn viên của CĐGDVN. Chúng tôi tin tưởng rằng, hội nghị lần này sẽ là cơ hội tốt để giáo giới các nước ASEAN tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm vì lợi ích chung của giáo giới, vì sự ổn định, phát triển của GD và tiến bộ xã hội, cùng nhau vượt qua những khó khăn của suy thoái kinh tế toàn cầu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo, phát triển nền GD của mỗi quốc gia và của các nước trong khu vực.

“Xếp hạng ngân hàng 2009” bị phản ứng!

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:23 pm
Tags:
Lao Động số 283 Ngày 12/12/2009 Cập nhật: 8:20 AM, 12/12/2009
(LĐ) – Hiệp hội Ngân hàng VN (VNBA) hôm qua (11.12) chính thức có văn bản gửi lên Ngân hàng Nhà nước đề nghị xử lý việc Cty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp (Vietnam Credit) công bố trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng bảng xếp hạng các ngân hàng thương mại trong nước năm 2009.

Bảng xếp hạng này, theo như VNBA là dựa trên số liệu kiểm toán từ năm 2008 trở về trước và gây rất nhiều phản ứng bức xúc từ các tổ chức hội viên. Ngoài khẳng định việc xếp hạng chỉ có cơ quan thanh tra – giám sát thuộc NHNN được phép thực hiện, VNBA cũng chỉ rõ, bảng xếp hạng của Vietnam Credit gây ra những phản ứng bất lực đặc biệt đối với các NH xếp loại từ C trở xuống.

Theo như bảng xếp hạng, nhóm C là nhóm “thấy rõ việc phá sản tuy nhiên vẫn đang cố gắng dàn xếp việc trả nợ” trong khi “loại CCC có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì có ít khả năng thực hiện các cam kết tài chính”.

Theo VNBA, các nhận xét này sẽ gây hiểu lầm cho dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của ngân hàng được xếp loại này. Trong khi đó, trong danh sách mà Vietnam Credit xếp hạng loại B, có NH đang được xếp loại hoạt động tốt trong năm 2009 hay có NH bị xếp loại CCC nhưng thực tế chất lượng hoạt động của NH này lại không nằm trong tiêu thức xếp loại như đánh giá của Vietnam Credit.

VNBA nêu rõ, trong điều kiện hiện nay, bất kỳ thông tin gì về NH chưa đầy đủ đã vội công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của hệ thống NH và thị trường tiền tệ. VNBA theo đó đề nghị Thống đốc NHNN có hướng xử lý. Được biết việc đánh giá hoạt động của một NH phải căn cứ trên nhiều tiêu chí cả định lượng và định tính.

Bao gồm các yếu tố như bảng cân đối tài khoản chi tiết đến bậc IV, chất lượng tài sản, năng lực quản trị điều hành, khả năng thanh khoản, việc chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy phạm nghiệp vụ của NHNN… Những thông số trên chỉ có cơ quan thanh tra giám sát – ngân hàng của NHNN mới có đầy đủ các tư liệu chính xác.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp dài hạn để phát triển thị trường chứng khoán

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:15 pm
Tags:

Các nhà đầu tư thực hiện giao dich.
Ảnh QUANG MINH
ND-Theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh do tác động tích cực từ kinh tế vĩ mô khởi sắc và từ hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết liên tục khả quan. Mặt khác, kinh tế và thị trường chứng khoán (TTCK) quốc tế đã hồi phục qua thời kỳ khó khăn nhất, nên cũng tác động tích cực đến TTCK Việt Nam.
Căn cứ vào tổng hợp các chỉ số về tình hình thị trường, mức vốn hóa và giá trị giao dịch, tính hết tháng 9-2009, TTCK nước ta đã đạt 622 nghìn tỷ đồng (36 tỷ USD), tương đương 48% GDP dự kiến năm 2009. So với thời điểm cuối năm 2008 (225 nghìn tỷ đồng), mức vốn hóa đã tăng gần gấp ba lần. Tổng giá trị giao dịch trong chín tháng qua là 431 nghìn tỷ đồng (tính quy cho cả năm vào khoảng 36 tỷ USD), bằng khoảng 50% GDP và bằng 100% so với mức vốn hóa. Ðây là con số thể hiện tính thanh khoản cao so với các nước khác (tương đương với TTCK Cộng hòa Séc).
Số liệu về tình hình huy động vốn của UBCKNN cũng cho thấy, chỉ tính trong chín tháng của năm 2009, tổng giá trị huy động vốn thông qua TTCK là 17,7 nghìn tỷ đồng, bất chấp thực tế huy động vốn qua thị trường này bằng cách phát hành của các công ty đại chúng có sự sụt giảm do thị trường xuống thấp vào đầu năm. Trong số các nguyên nhân tăng trưởng trên, có nguyên nhân hoạt động đấu thầu trái phiếu qua TTCK đã gia tăng đáng kể, trong khi tháng 3 và tháng 8 đã đấu thầu thành công hai đợt trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) với số vốn lần lượt là 230 triệu USD và 157 triệu USD. Từ tháng 6 đến nay, do TTCK có sự tăng trưởng nên kênh huy động vốn bằng hình thức phát hành của các công ty đại chúng bắt đầu có sự tăng trưởng mạnh (gấp hai lần so với những tháng đầu năm). Số lượng công ty niêm yết, tài khoản nhà đầu tư cũng tăng đáng kể: Số lượng công ty niêm yết đã đạt con số 400 công ty (tăng 50 công ty so với thời điểm cuối năm 2008), còn số lượng tài khoản nhà đầu tư đã đạt 700 nghìn tài khoản (tăng 150 nghìn tài khoản so với cuối năm 2008).
Ðối với khối nhà đầu tư nước ngoài, qua đánh giá danh mục và dòng vốn của khối này, UBCKNN cho biết, tại thời điểm ngày 30-9-2009, giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK là 6,2 tỷ USD và số dư tiền gửi trên tài khoản là 320 triệu USD, nếu so với thời điểm cuối năm 2008 thì đã tăng tới 37,5%. Ðiều đáng lưu ý là cùng với diễn biến lên xuống của thị trường, dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng vào – ra uyển chuyển và dòng vốn vẫn ở lại thị trường còn khá cao.
Trong những giải pháp, chính sách điều tiết thị trường từ đầu năm tới nay, việc tái cấu trúc và lành mạnh hóa các tổ chức kinh doanh chứng khoán được UBCKNN đặc biệt coi trọng. Tiến hành rà soát, phân loại các công ty chứng khoán (CTCK) để có thái độ ứng xử phù hợp; nhắc nhở và đưa vào diện kiểm soát, yêu cầu báo cáo thường xuyên đối với những công ty thua lỗ lớn; cùng các công ty xây dựng phương án chấn chỉnh hoàn thiện… là những động thái được UBCKNN tiến hành đồng thời với việc xây dựng phương án xử lý khi CTCK phá sản. Ngoài ra, việc yêu cầu các công ty tăng vốn, chuyển đổi cổ đông, tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc rút bớt nghiệp vụ để lành mạnh hóa tình trạng tài chính, ban hành các văn bản chấn chỉnh các hoạt động Repo bán khống chứng khoán, sửa đổi Thông tư về tổ chức hoạt động của CTCK nhằm nâng cao tiêu chí thành lập CTCK. Ðồng thời ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp phép CTCK, công ty quản lý quỹ, dự thảo thông tư an toàn tài chính, sát nhập và phá sản CTCK… cũng đã được tiến hành. UBCKNN cũng đã trình Dự thảo bổ sung sửa đổi Nghị định 14 về chứng khoán, ban hành Nghị định phát hành riêng lẻ, sửa đổi Thông tư công bố thông tin theo hướng nâng cao chất lượng phát hành, tăng cường minh bạch thị trường; xây dựng đề án ngăn ngừa xử lý khủng hoảng trên TTCK để có giải pháp chủ động giải quyết; thực hiện tái cấu trúc TTCK qua việc quyết định và thực hiện chuyển đổi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK), Trung tâm lưu ký chứng khoán, triển khai thị trường giao dịch cổ phiếu UpCom và thị trường trái phiếu chuyên biệt tại SGDCK Hà Nội nhằm thu hẹp thị trường tự do và phát triển thị trường trái phiếu… cũng là những động thái pháp lý quan trọng để điều tiết thị trường quan trọng này.
Trong số tám giải pháp được đưa ra để thị trường có thể phát triển ổn định, lành mạnh và đạt hiệu quả tốt, xứng với nhiệm vụ là một kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp hoạt động, UBCKNN khẳng định, biện pháp đầu tiên là phải tiếp tục thực hiện các giải pháp dài hạn về phát triển TTCK. Theo đó, việc triển khai tái cấu trúc Sở Giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phải được thực hiện cùng với việc sửa đổi Luật Chứng khoán, xây dựng chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2010 – 2020, tăng cường tính minh bạch, kiểm soát rủi ro, an toàn tài chính của các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Giải pháp thứ hai là cần đẩy nhanh việc tạo thêm hàng chất lượng cao cho thị trường, thu hút vốn đầu tư… bằng việc đẩy mạnh trở lại chương trình cổ phần hóa, bởi hiện nay TTCK đã chuyển sang giai đoạn tăng trưởng tương đối cao, nếu không có các chương trình cổ phần hóa cung ứng hàng thì có thể làm cho cung cầu mất cân đối và thị trường phát triển nóng.
Về việc củng cố, sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, UBCKNN đề nghị Bộ Tài chính tổ chức triển khai Quyết định số 55/2009/QÐ-TTg thay thế Quyết định 238/2005/QÐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào TTCK, kết hợp với quy chế đầu tư nước ngoài, quy chế văn phòng đại diện, bảo đảm lành mạnh và kiểm soát được hoạt động đầu tư nước ngoài. Việc quản lý, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (OTC) cần phải được tổ chức thực hiện theo hướng tiếp tục đôn đốc các công ty đại chúng chưa niêm yết có đăng ký lộ trình cụ thể về đăng ký và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký, đồng thời gửi công văn đến các bộ, ngành liên quan và Sở Kế hoạch và Ðầu tư của các tỉnh, thành phố để phối hợp thực hiện. Từ đó, xây dựng lộ trình triển khai việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung theo quy định của Luật Chứng khoán.
Việc đánh giá lại tổng thể hoạt động thị trường UpCom để đề xuất giải pháp bổ sung, hoàn chỉnh, tăng tính thanh khoản và hấp dẫn của thị trường này, nhằm thu hút thêm các công ty tham gia thị trường và thu hẹp thị trường OTC cần phải được tiến hành. Theo đó, trong thời gian trước mắt, tiếp tục tăng cường quản lý việc tổ chức thị trường OTC tại các CTCK, giám sát việc mở các thị trường này, kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu đóng cửa và kiểm soát lộ trình đóng cửa các sàn OTC tại các CTCK và những trường hợp không chấp hành sẽ phải xử lý thật nghiêm. Về dài hạn, cần xây dựng phương án giao dịch chung áp dụng cho các CTCK trên cơ sở bình đẳng, báo cáo công bố thông tin minh bạch, kết quả giao dịch chuyển qua Sở GDCK Hà Nội để bù trừ thanh toán và thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại các CTCK. Xây dựng các tiêu chí, quy định khung pháp lý ban đầu để bảo đảm hoạt động trong khuôn khổ luật pháp.
Cùng với các giải pháp nêu trên, để đáp ứng đòi hỏi của thị trường, Bộ Tài chính cần gấp rút xây dựng các tiêu chí kiểm soát rủi ro và an toàn tài chính trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán (CTCK, công ty quản lý quỹ). Phân loại, đánh giá và quy hoạch lại hệ thống các tổ chức này nhằm chuẩn bị cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở tiêu chí kiểm soát rủi ro an toàn tài chính, triển khai hướng dẫn các nghiệp vụ ký quỹ (margin) và mua lại (repo)… khi thị trường đã hồi phục, cần thiết phải có quy định pháp lý về vấn đề này để giảm bớt rủi ro, chấn chỉnh các hoạt động này và hạn chế các tranh chấp đổ vỡ có thể xảy ra. Trên cơ sở đề án phòng ngừa và chống khủng hoảng trên TTCK, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia cụ thể hóa các giải pháp thực hiện. Ngoài ra, thị trường cũng đòi hỏi phải có sự giám sát hoạt động đầu tư gián tiếp thông qua chế độ báo cáo và công bố thông tin. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước nắm bắt thường xuyên việc dịch chuyển luồng vốn đầu tư gián tiếp thông qua các tài khoản của Ngân hàng Nhà nước tại ngân hàng; Bộ Tài chính xây dựng đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp trình Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và Ngân hàng Nhà nước xây dựng Nghị định về quản lý vốn đầu tư gián tiếp. Có như vậy, TTCK Việt Nam có thêm những quy định pháp lý cần thiết để có điều kiện, cơ sở phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững, là chỗ dựa cho doanh nghiệp trong việc huy động nguồn tài lực trong xã hội cùng tham gia sản xuất, kinh doanh.
Qua ba quý đầu năm, TTCK Việt Nam đã từ đáy 234 điểm trong quý I (ngày 24-2) bật tăng liên tiếp cán mức 624 điểm, như vậy đã tăng hơn 150% so với thời điểm thấp nhất. Nếu so sánh giá trị giao dịch bình quân của quý II/2009 thì quý III/2009 cũng tăng mạnh, đạt bình quân 2.700 tỷ đồng/phiên, gấp ba lần so với mức bình quân năm 2008 và gấp tám lần so với quý I – 2009.

Loại bớt cửa ải trong việc nộp thuế

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:10 pm
Tags: ,

<!–

–>

14:13 | 12/12/2009
(Chinhphu.vn) – Tổng cục Thuế cho biết, năm 2010 toàn ngành sẽ rà soát, cắt giảm 40% thủ tục hành chính thuế hiện hành nhằm nhân rộng mô hình chuẩn về giải quyết thủ tục hành chính thuế.
Hiện ngành thuế có 330 thủ tục hành chính

Hiện ngành thuế có 330 thủ tục hành chính. Trong đó, có 5 thủ tục cấp tổng cục, 172 thủ tục cấp cục thuế và 153 thủ tục cấp chi cục. Những thủ tục này được niêm yết công khai cho dân biết và thực hiện, còn cán bộ thuế không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp bất kỳ giấy tờ, thủ tục nào khác ngoài danh mục này.

Còn những cửa ải nào?

Để chuẩn bị cải cách thủ tục hành chính thuế trong năm 2010, Hội thảo “Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế” được tổ chức  ngày 13/11. Tại đây, Cục Thuế TPHCM đã lắng nghe và cùng doanh nghiệp bàn các giải pháp cải tiến thủ tục hành chính ngành thuế.

Có khá nhiều than phiền từ người dân nộp thuế: Chỉ riêng tờ giấy cam kết tài sản duy nhất (để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang nhượng đất) đã quá phiền phức, người dân tự cam kết, tự chịu trách nhiệm, thế nhưng cán bộ tiếp nhận hồ sơ lại yêu cầu phải về phường chứng thực chữ ký trong tờ cam kết, trong khi họ có thể ký ngay trước mặt để cán bộ thuế kiểm tra hoặc có thể đối chiếu các chữ ký khác có trong hồ sơ.

Tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – phụ trách cải cách hành chính của TP, cho rằng: “Ngay cả tôi, khi khai thuế nhà đất cũng không khai nổi vì biểu mẫu có quá nhiều chi tiết phức tạp”. Bởi trong từng biểu mẫu có nhiều từ chuyên môn khó hiểu, đã vậy tờ khai lại chi chít chi tiết. Vì thế, nếu chỉ lo “bỏ bớt” các biểu mẫu mà không đơn giản hóa nội dung từng thủ tục cũng không đem lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, thủ tục thuế vẫn là vấn đề bức xúc lớn. Bà Lê Thị Minh Chi, Giám đốc Tài chính Công ty Robot phản ánh, việc kê khai sổ sách chứng từ hiện có bị trùng lắp, gây mất thời gian và khó khăn cho DN. Rồi ngành thuế chưa có hướng dẫn thời hạn lưu chứng từ (loại nào lưu 5 năm, loại nào lưu 10 năm…) dẫn đến tình trạng DN phải lưu kho chất đống chứng từ.

Ông Đinh Nam Dinh- Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa TP HCM chứng minh, để được hoàn thuế sau một năm, Cty ông phải nộp khoảng 20 kg giấy tờ như giấy tờ đăng ký xe, giấy phép hoạt động xe, giấy phép kinh doanh… trong khi mỗi tháng DN đã nộp tất cả các loại giấy tờ này để nộp thuế. Ông Dinh hiến kế, cần gói gọn vấn đề này vào 4 nội dung là: Thủ tục đăng ký – khai thuế – nộp thuế- quyết toán thuế. Việc yêu cầu DN nộp trùng lặp giấy tờ là do ngành quản lý yếu về xử lý và lưu giữ tài liệu thiếu liên kết với nhau.

Liên quan đến hồ sơ thuế, nhiều doanh nghiệp và người dân ngán ngại. Nếu đến cơ quan thuế vào thời điểm cuối kỳ báo cáo thuế sẽ thấy cảnh xếp hàng rồng rắn chờ nộp báo cáo. Muốn nộp thuế cũng không phải dễ, người dân, doanh nghiệp lại bấm số, đợi hết cửa này đến cửa khác.Vì vậy, nhiều DN còn cho rằng ngành thuế lập hồ sơ từng DN vào máy tính, thiếu cái gì thì yêu cầu DN bổ sung và không nên yêu cầu DN nộp lại các hồ sơ đó nữa.

Tại Hà Nội, hợp nhất mã số thuế và mã số đăng ký kinh doanh để cắt giảm thủ tục là đề xuất của ông Trương Quang Khánh, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư KHL. Ông Khánh cũng đề xuất cơ quan chức năng bỏ thủ tục kiểm tra trụ sở công ty khi bán hóa đơn cho DN. Bởi ở Hà Nội, trung bình mỗi ngày có 500-600 DN đăng ký mua hóa đơn. Với số lượng lớn như vậy, chi cục thuế có đủ cán bộ để kiểm tra trụ sở tất cả DN đăng ký mua?

Trong khi đó, khi đăng ký kinh doanh, DN đã phải nộp hợp đồng thuê trụ sở hoặc hộ khẩu cá nhân đăng ký kinh doanh để bảo đảm tính xác thực về trụ sở DN. Ông bày tỏ mong muốn quy trình đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế qua mạng internet sớm được ứng dụng. Quy trình này không chỉ thuận tiện cho DN, mà còn hạn chế tối đa tệ phiền hà, sách nhiễu do sự tiếp xúc giữa cán bộ hành chính và DN…

LS Mai Trần – Văn phòng LS Trần Mai cho rằng, ngành thuế phải ban hành một Bộ quy tắc ứng xử làm chuẩn mực để DN- người nộp thuế và cán bộ thuế bình đẳng.  Cần ban hành từ điển giải thích từ ngữ ngành thuế, niêm yết và công khai tất cả các quy định chi tiết của ngành thuế cho từng loại hồ sơ.

Ngành thuế và những đề án cải cách

Ngành thuế đã và đang tiến hành nhiều cải cách – Ảnh minh họa

Bà Huỳnh Thị Lan Anh, Ban Cải cách hành chính Tổng cục Thuế, cho biết, kế hoạch cải cách hành chính của ngành thuế trong thời gian tới là liên thông giữa các ngành trong lĩnh vực thuế.

Cụ thể, liên thông với kho bạc trong việc nộp thuế, liên thông với bảo hiểm xã hội để thống nhất một địa chỉ để thuận tiện cho doanh nghiệp. Để đơn giản hồ sơ hoàn thuế, ngành thuế sẽ tiến tới rút ngắn bằng cách chỉ cần tiếp nhận đơn hoàn thuế là dựa vào dữ liệu kê khai thuế sẵn có để giải quyết.

Sắp tới đây, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ rất đông, vì thế, ngành thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu để tiếp nhận thông tin khai thuế qua mạng, tránh ách tắc cho người dân. Và, quan trọng hơn hết là ngành thuế sẽ xây dựng quy chế chống phiền hà, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ thuế và xây dựng kênh thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời xử lý cán bộ khi có hành vi nhũng nhiễu.

Trong năm 2009, toàn ngành thuế đã rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 243 thủ tục hành chính, thay thế 4 thủ tục hành chính, bãi bỏ 11 thủ tục hành chính. Đơn vị cũng đã triển khai thí điểm dự án nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế đã ký kết thỏa thuận phối hợp thu thuế qua 3 hệ thống ngân hàng thương mại là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Để cắt giảm thời gian kê khai, nộp thuế cho DN, dự kiến đầu năm 2010, ngành thuế sẽ áp dụng quy định cho phép DN tự in, sử dụng và quản lý hóa đơn. Quy định này sẽ giảm đáng kể thời gian thực hiện báo cáo, quyết toán và mua hóa đơn sử dụng tại DN hằng tháng.

Để đạt được mục tiêu cải cách, đơn giản hóa 40% thủ tục hành chính thuế, đơn vị sẽ tiến hành rà soát lại những thủ tục hành chính thuế còn gây nhiều phiền hà cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, Cục, chi cục thuế sẽ hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý thuế, hoàn thiện các quy trình kiểm tra, thanh tra thu nợ theo nguyên tắc phân loại người nộp thuế theo mức độ rủi ro.

Saigon South is hot stuff

Saigon South, which covers District 7 and Nha Be and Binh Chanh districts, has recently seen Khang Thong Joint Stock Company break ground for construction of a $30 million commercial and residential complex at Huynh Tan Phat street.

The complex, scheduled to open in three years, will be located on 3,395 square metres. The 19-storey building, designed by Korean firm Gansam Partners, will have a two-storey basement, five retail floors, entertainment and offices for lease, 204 apartments and 12 penthouses.

The year’s second quarter also saw successful sales campaigns for many high-profile Saigon South projects, such as Sunrise City developed by Nova Land and Sky Garden III, as well as Riverside Residences, both developed by Phu My Hung Corporation.

The success of these projects was responsible for the apartment market’s increased average per square metre selling prices having increased by 20 per cent in the second quarter compared to the first quarter, according to Colliers International Vietnam.

“The potential of Saigon South and its attractiveness to residents of Ho Chi Minh City is epitomised by the number of residential apartment projects committed in the area, as well as the performance of such projects in Saigon South this year,” said KP Singh, managing director of Colliers International Vietnam.

The real estate consulting firm’s 2009 third quarter report revealed that from the fourth quarter of this year to the first half of 2010, there would be an additional 22,650 residentialapartment units in 44 projects coming onto the marketplace. More than 6,000 of those units would be located in District 7.

“This level of commitment to the area from a range of experienced international and local developers shows that many professional property companies are confident in the continued development ofSaigon South,” Singh said.
The area recently suffered from a land use fee dispute between Phu My Hung Corporation and its homebuyers.

“As long as all parties involved in the dispute deal with it in a professional manner, I do not see this negatively affecting the long-term attractiveness ofSaigon South, given its several benefits,” said Singh. With that momentum, District 7 last week saw France-based La Veranda Joint Venture sign a cooperation contract with BB Dai Minh Joint Stock Company for participating in developing a three-star hotel. According to the newly signed contract, La Veranda and BB Dai Minh will set up the Vietnam-South Korea HotelJoint Stock Company for constructing the $11 million Ibis Saigon South hotel on Hoang Van Thai Street.

Construction on the project will begin next March and finish in February, 2012. There will be about 170 hotel rooms and other functional facilities such as conference halls, a restaurant and swimming pool.

VietNamNet/VIR

Luật IUU – “Cơn sóng thần của các thủ tục”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:07 pm
Tags: , ,
Luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Hội đồng Châu Âu (EC) nhằm kiểm soát hoạt động nhập khẩu thủy sản khai thác bất hợp pháp vào EU ban hành ngày 1/1/2010 có thể sẽ phát sinh nhiều giấy tờ phức hợp cho ngành thủy sản.

Giám đốc Liên đoàn các nhà chế biến thủy sản Đức, ông Matthias Keller cho rằng, ngày càng thấy rõ một thực tế là khó có thể thực hiện các quy định cấp và xử lý chứng nhận khai thác cho tất cả  thuỷ sản khai thác tự nhiên. Ngày 30/11/2009, ông đã tham dự cuộc họp tại Bộ Thủy sản Đức cùng với các đại điện từ hải quan, chính phủ, các ngành nhập khẩu, chế biến và bán buôn để thảo luận về “gánh nặng hành chính” mới của quy định 1005/2008 và 1010/2009.

Ông Keller cùng với ông Jurgen Meinert, Giám đốc Hiệp hội Thủy sản Na Uy (NSL) đã ước tính số lượng giấy chứng nhận khai thác cần thiết cho lô hàng nhập khẩu. Chẳng hạn như, 1 khách hàng của Đức nhập khẩu 1 lô hàng 5 tấn thủy sản tươi từ Na Uy, trong đó gồm nhiều loài cá khác nhau như cá bơn, cá tuyết, cá vây chân, cá hồi đỏ và cá tuyết chấm đen. Và 5 tấn thủy sản này lại được thu gom từ 5 nhà nhập khẩu khác nhau thì cần phải có 1.875 giấy chứng nhận khai thác do Hiệp hội Chứng nhận khai thác SA tại Bergen cấp. Sau đó, nhà xuất khẩu Na Uy sẽ phải gửi 1.875 giấy chứng nhận này bằng thư điện tử cho các nhà nhập khẩu ở Đức.

Các nhà nhập khẩu phải in 1.875 giấy chứng nhận khai thác, ghi ngày nhận, ký tên và đóng dấu vào từng giấy chứng nhận. Sau đó, những giấy chứng nhận này phải được kiểm tra cẩn thận và gửi qua bưu điện đúng thời gian cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Đức để ký và đóng dấu phê duyệt.

Qua ví dụ đơn giản này, các nhà xuất khẩu, chế biến và nhập khẩu cũng như những đại diện của hải quan và chính phủ nhận thấy hệ thống thực thi trên giấy tờ sẽ không khả thi và Hội đồng EU cần phải điều chỉnh ngay. Bên cạnh đó, Na Uy và EU cần hợp tác với nhau trong từng lĩnh vực cụ thể để tìm ra 1 hệ thống có hiệu quả mà lại không cản trở các nhà nhập khẩu thủy sản hợp pháp

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.