Ktetaichinh’s Blog

December 10, 2009

Mỹ sẽ bán chứng quyền của JPMorgan Chase

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:45 am
Tags:
VIT – Hôm qua (8/12), Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố chi tiết kế hoạch bán 88 triệu chứng quyền của JPMorgan Chase để chấm dứt khoản đầu tư của chính phủ Mỹ tại ngân hàng này thông qua gói giải cứu hệ thống tài chính hồi năm ngoái.
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết, cuộc đấu giá 88 triệu chứng quyền này sẽ được tổ chức vào thứ Năm tới. Công ty chứng khoán ngân hàng Deutsche Bank Securities sẽ chủ trì buổi đấu giá và giá chào bán sẽ bắt đầu từ 8USD/chứng quyền.

Thông cáo của Bộ Tài chính cho biết: “Doanh thu từ việc bán chứng quyền sẽ đem lại một khoản lãi thêm cho người dân Mỹ từ đầu tư của Bộ Tài chính vào ngân hàng này bên cạnh khoản chia lợi tức đã nhận được đối với cổ phiếu ưu tiên liên quan.”

Trong tháng 6, các ngân hàng lớn của Mỹ đã bắt đầu trả lại chính phủ khoản tiền bơm thêm vào hệ thống tài chính trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính năm ngoái. Cũng trong tháng này, JPMorgan Chase đã trả lại chính phủ Mỹ khoản giải cứu tài chính 25 tỉ USD trước đó mà ngân hàng này nhận được trước đó.

Chứng quyền là một loại quyền chọn mua chứng khoán cho phép người nắm giữ có thể mua được cổ phần của ngân hàng phát hành ra nó với giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định.

Chứng quyền thường đi kèm với trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi cho phép công ty phát hành chỉ phải trả lãi hoặc cổ tức thấp hơn mức bình thường. Thông thường những loại chứng quyền này có thể được tách riêng ra và được bán riêng không liên quan đến Trái phiếu và cổ phần.

Đây là điều kiện hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và nó có thể làm giảm chi phí phát hành, trở thành hàng hóa, vận động độc lập với chứng khoán gốc và chịu tác động của quy luật cung-cầu trên thị trường.

// <![CDATA[//

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: