Ktetaichinh’s Blog

May 16, 2009

051609

Filed under: kinh tế,thông tin — ktetaichinh @ 8:08 pm
Tags: ,

Dư nợ tín dụng tăng mạnh: Mừng hay lo?- 051109
Tình hình kinh tế 2009: Thu ít, chi nhiều, GDP khó dự đoán- Phap Luat- 051309

Phong van GS Krugman- Nguyen Van Phu- 051309


Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: