Ktetaichinh’s Blog

March 19, 2009

5 nhóm hàng hoá không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 031809

Filed under: kinh tế,Uncategorized — ktetaichinh @ 12:16 am
Tags:

Ngày 16.3, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 26, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trong đó quy định 5 nhóm hàng hoá không phải chịu thuế TTĐB

Trong đó có các nhóm: Dành cho hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại, quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân…; loại hàng hoá được vận chuyển từ nước XK đến nước NK qua cửa khẩu VN, nhưng không làm thủ tục NK vào VN và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi VN…; Hàng tàu bay, du thuyền sử dụng vào mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách và kinh doanh du lịch; Xe ôtô quy định tại khoản 4, Điều 3 của Luật Thuế TTĐB…

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: