Ktetaichinh’s Blog

February 11, 2009

Xác định Dân Chủ, dễ hay khó?

Filed under: chính trị,Uncategorized — ktetaichinh @ 12:16 am
Tags: ,

Phan Thái Dương THÁI DƯƠNG

Thành viên THTNDC Thân gửi Hoàng Lan,Kế Vũ,Lang Liêu(Bình Khiêm), Ngọc Minh cùng các bạn trong THTNDC Nhân bàn về Dân Chủ và nhân quyền,tôi xin có một số ý như sau: I/Những nước có cụm từ dân chủ có phải là nước dân chủ? Nói về dân chủ và nước nào có dân chủ thì đây là một việc rất khó xác định. 1/ Một số nước Đa Đảng: Hợp Chủng Quốc Mỹ , Quốc hiệu không có danh xưng Dân chủ nhưng xem ra có dân chủ vì – Đảng Cộng Hòa ( Republican Party) và Đảng Dân Chủ ( Democratic Party) thay phiên nhau nắm quyền chính trị thông qua lá phiếu của dân. – Đại Hàn Dân Quốc ( Republic of Korea) tức Nam Hàn(South Korea) cũng có nhiều Đảng trong một nước. – Trung Hoa Dân Quốc (Republic of China) tức Đài LOan cũng có nhiều Đảng. -Cộng Hòa Liên Bang Đức cũng thế – Nước láng giềng Can Bốt hiện nay cũng theo chế độ đa Đảng – Việt Nam Cộng Hòa xưa kia cũng có nhiều đảng phái như: Việt Nam Quốc dân Đảng ( Việt Quốc), Đảng Cần Lao… – Vương Quốc Cam Pu chia hiện nay có Đảng Funcipech,Đảng NhânDân Cách Mạng… 2/ Những Quốc Gia độc Đảng ( thường là các Quốc Gia Cộng Sản): – Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ( trước đây) hay Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( hiện nay).Từ “Dân Chủ” hoặc “XHCN” được ghi rõ – Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (People’s Republic of China).Có chứa từ :Nhân Dân” – Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.Quốc Hiệu chứa từ “Dân Chủ Nhân Dân” – Nước Cam Pu Chia Dân Chủ (1975-1979) đã mang tội ác diệt chủng với nhân dân Cam Pu Chia. – Nước Cộng Hoà Nhân dân Cam Pu Chia ( từ 1979 cho đến khi hồi phục Vương Quốc Cam Pu Chia Nước Cộng HòaDân Chủ Nhân Dân Lào. Như vậy ta thấy những nước mang danh xưng dân chủ chưa chắc đã có dân chủ nhưng nhưng nước không mang danh hiệu dân chủ mà nhiều khi lại có dân chủ ( theothể chế dân chủ Đa Đảng). II/Dân chủ xác định thế nào? Trước đây nếu các bạn sinh viên ở trong nước khi học môn Chủ Nghĩa Khoa HọcXã Hội thì chắc phải nhớ những khái niệm như sau: 1/ Dân chủ chủ nô đứng trên lập trường chủ nô.Họ vẫn bầu cử đại biểu một cách dân chủ nhưng đứng trên lập trường giai cấp chủ nô, nô lệ vẫn bị bóc lột 2/ Dân chủ tư sản đứng trên lập trường của giai cấp tư sản.Công nhân vẫn bị bóc lột. 3/ Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa đứng trên lập trường của giai cấp công nhân.Công nhân là nhân tố chính làm chủ trong xã hội XHCN.( Lý thuyết là như thế) III/Thực tế ra sao đối với chế độ XHCN và Đảng Cộng Sản Việt Nam? Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam với phương châm”Dân Chủ Tập Trung” nghĩa là “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ”.Đây là kiểu dân chủ giả hiệu. Trong thờichiến Đảng CSVN khôn khéo mượn những lời hoa mỹ hứa hẹn và đưa lý thuyết “Công nhân là nhân tố lãnh đạo nhà nước XHCN”, “nhà nước từ nhân dân mà ra”…Tuy nhiên trên thực tế cho thấy công nhânhiện nay vẫn bị bóc lột , vẫn đình công đòi Nhà Nước chỉnh lương trong khi Nhà Nước XHCN ưu việt của chúng ta câu kết với giới chủ đàn áp công nhân và công đoàn độc lập của giới công nhân ra đời ngày 20/10/2006.Tiếp theo đó hàng chục tổ chức ra đời ngay trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam cùng năm mhư Đảng Thăng Tiến Việt Nam, khối 8406,Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, Liên Đảng Lạc Hồng, Trà Đàm Dân Chủ…với mục tiêu đòi lại nền dân chủ đa nguyên cho Việt Nam. IV/ Những gặt hái từ phong trào đấu tranh: NHững hành động như đòi tự do dân chủ từ khối 8406, THTNDC , Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã có tiếng vang trong và ngoài nước. Hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng,Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân bị tù, những nhà dân chủ bị bách hại như nhà giáo Vũ Hùng, côPhạm Thanh Nghiên, anh Phạm Văn Trội, anh Lê Thanh Tùng, Đảng CS còn cố tình làm mất uy tín như trường hợp cô Lê Thị Kim THu, bắt đọc lời thề trung với Đảng của trường hợp anh Nguyễn Tiến Trung Đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam và là người sáng lập Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ nhằm làm mất uy tín những nhà dân chủ nòng cốt này, một số tổ chức trong nước như Đảng Thăng Tiến bị triệt tiêu chẳng những đã không làm nhụt chí người dân và những nhà hoạt động trong nước mà còn làm cho làn sóng phẫn nộ thêm dâng cao. V/ Kết luận: Dân chủ đối với một nước không phải vì danh xưng mà là một biểu hiện và hành động thực tế.Khi người dân sống trong một nhà nước đó cảm thấy thoải mái, tự do và có quyền con người thì đó mới chính là nhà nước dân chủ thật sự. Sài Gòn ngày 21/11/2008 ( viết xong lúc 18 giờ 37 phút giờ Việt Nam)

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: